świat się ociepla

„Business Ambition for 1.5°C” – Angażujemy się!

Zrównoważony rozwój

W 2019 roku ilość dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych w atmosferze wzrosła do nowych, rekordowych poziomów. Aby odwrócić ten trend, musimy działać – i to natychmiast. Dążąc do samodzielnie wyznaczonych celów zrównoważonego rozwoju, Grupa Beiersdorf oraz podległe jej segmenty konsumenckie (Consumer) i tesa, wdrożyły inicjatywę „Business Ambition for 1.5°C”.

Nasz świat choruje – i mocno się poci. Nawet jeśli do 2100 roku wszystkie państwa wypełniłyby zobowiązania podjęte w ramach Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w 2015 roku, globalne temperatury na Ziemi mogą wzrosnąć o 3,2°C. Aby zmniejszyć tę wartość do 1,5°C, trzeba zrobić o wiele więcej – i o wiele szybciej.

Cele korporacyjne pod surowym nadzorem

„Podpisując się pod inicjatywą ‘Business Ambition for 1.5⁰C’, zobowiązaliśmy się tak dostosować nasze działania biznesowe, aby ograniczyć wzrost globalnych temperatur do 1,5°C oraz wdrożyć rozwiązania, które pozwolą nam zrealizować ten cel” — tłumaczy Angela Cackovich, członkini zarządu odpowiedzialna za przemysł bezpośredni w tesa SE. Do teraz pod inicjatywą podpisało się mniej niż 200 wiodących firm z całego świata. Cele korporacyjne zostały przeanalizowane przez „Science Based Targets Initiative” (SBTi) – organizację partnerską zrzeszającą CDP (dawniej Carbon Disclosure Project), UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF) – i zatwierdzone w maju 2020 roku, jak ogłoszono 18 czerwca.

 

tesa i Beiersdorf Consumer należą teraz do grupy firm dążących do realizacji tych naprawdę ambitnych celów. Ochrona klimatu to najwyższy priorytet dla naszej firmy, pracowników i klientów”.
Angela Cackovich

Dyrektor działu Przemysł bezpośredni w tesa SE

Posadź drzewo
zrównoważony rozwój - ilustracja

60 000 ton mniej emitowanego CO2 od 2015 roku

Realizacja celów klimatycznych wpisuje się w politykę firmy tesa, która wytwarza własną energię i zaopatruje w nią obszary produkcji i administracji. Celem międzynarodowej grupy produkującej taśmy samoprzylepne na rok 2025 jest redukcja emisji CO2 w wartościach bezwzględnych o 30% w stosunku do roku 2018. W ostatnich latach tesa podjęła już wiele kroków zmierzających do zwiększenia wydajności energetycznej i obniżenia emisji CO2. W porównaniu do roku 2015, w 2019 emisja CO2, przypadająca na tonę produktu końcowego, spadła o 34,5%. Zmniejszenie emisji CO2 o prawie 60 000 ton w ciągu ostatnich czterech lat, mimo rosnącej sprzedaży, wynika głównie z wprowadzenia specyficznych energooszczędnych rozwiązań i wykorzystania zielonej energii w fabrykach tesa.

Kogeneracja (CHP) i energia słoneczna

Aktualnie 27% naszej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, a 38% z kogeneracji (CHP): dlatego dziś tylko 35% prądu w naszej firmie pochodzi ze źródeł konwencjonalnych. W perspektywie średnioterminowej wartość ta ma zostać mocno zredukowana, m.in. poprzez zwiększone wykorzystanie zielonej energii oraz dodatkowe inwestycje w kogenerację i systemy solarne w wybranych lokalizacjach.

1000

mld ton CO2

świat wyemitował do atmosfery w ciągu ostatnich sześciu dekad poprzez procesy energetyczne. Globalne stężenie CO2 wzrosło z około 315 ppm (1958) do 417,07 ppm (2020), czyli o około 100 ppm. To wzrost na poziomie 30%.
Pomocna energia słoneczna

Efekt cieplarniany

Atmosfera Ziemi to w 78% azot i w 21% tlen. Reszta to gazy śladowe, będące produktami rozpadu radioaktywnego (na przykład gazy szlachetne, jak argon, neon) lub należące do grupy śladowych gazów atmosferycznych (dwutlenek węgla, metan, dwutlenek siarki, ozon). Pomimo ekstremalnie niskiego stężenia, ich wpływ na nasz klimat jest potężny. Sam naturalny efekt cieplarniany odpowiada za średnią temperaturę na Ziemi wynoszącą +15°C. Bez pierwiastków śladowych lub gazów cieplarnianych, średnia temperatura na Ziemi wynosiłaby -18°C

Miliony zainwestowane w zrównoważony rozwój

W najbliższych latach będziemy dążyć do zmniejszenia śladu węglowego, szczególnie generowanego przez produkty, nabywane towary i procesy logistyczne. Zmienią się także wzorce podróżowania biznesowego, m.in. dzięki telekonferencjom z ostatnich tygodni, które zdały egzamin. Pozostałe emisje, których nie da się zredukować do 2050 roku, zostaną wyrównane poprzez dobrowolny program kompensacji CO2. Podsumowując, tesa dąży do neutralności klimatycznej w 2050 roku, zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego. Do roku 2025 firma przeznaczy więc siedmiocyfrową kwotę w euro na korporacyjne środki ochrony klimatu i realizację celów.

Angela Cackovich członkini zarządu, Przemysł bezpośredni
Angela Cackovich członkini zarządu, Przemysł bezpośredni
„Firmy, które nie stawiają na ciągły rozwój i nie intensyfikują działań w tym zakresie, ryzykują, że będą oceniane niżej oraz, że niebawem przestaną być brane pod uwagę w różnych projektach, szczególnie w branży motoryzacyjnej i elektronicznej”.
Angela Cackovich

członkini zarządu odpowiedzialna za zrównoważony rozwój w Grupie tesa

Skoordynowane działania w rodzinie

Zaangażowaniem w inicjatywę „Business Ambition for 1.5°C”, tesa po raz pierwszy kroczy ramię w ramię z Grupą Beiersdorf w realizacji podstawowych założeń strategii ochrony środowiska. To udowadnia, że mimo różnych wyzwań, proekologiczne wysiłki spółki-matki i spółki-córki będą do siebie dostrojone oraz intensywniej koordynowane w nadchodzących latach.

 

Potrzebujemy zmiany