Deelnamevoorwaarden Facebook-prijsvragen

Deelnamevoorwaarden voor "tesamoll" verloting op de Facebook-pagina van tesa Nederland

De prijsvraag houdt geen enkel verband met Facebook en wordt op geen enkele wijze door Facebook gesponsord, ondersteund of georganiseerd. Alle vragen, opmerkingen of klachten over de prijsvragen moeten direct aan het Facebook-team van tesa worden gezonden.

 

ORGANISATOR EN DEELNEMERS

Organisator is tesa SE, Quickbornstrasse 24, 20253 Hamburg Duitsland. Alle personen van 18 jaar en ouder met een vaste woonplaats in Nederland mogen deelnemen. Medewerkers van tesa SE en andere betrokken ondernemingen en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.

 

WAT KAN IK WINNEN?

Er kan 3 maal een tesa® tesamoll-pakket worden gewonnen!

 

TOT WANNEER KAN IK DEELNEMEN?

De inzendtermijn eindigt op 02.03.2017 om 23:59 uur.

 

WAT MOET IK DOEN?

Op de Facebook-pagina van tesa Nederland op de bijdrage reageren. Alle reacties onder de actiepost doen mee aan de prijsvraag.

Deelname is alleen persoonlijk en online mogelijk op https://www.facebook.com/tesa.Netherlands . Het machinaal meedoen via gokdiensten of andere automatische systemen is verboden.

 

HOE WORDEN DE WINNAARS BEPAALD?

De winnaars worden uit alle antwoorden getrokken.

 

WANNEER EN HOE HOOR IK OF IK GEWONNEN HEB?

Na de inzendtermijn worden de winnaars direct getrokken. Zij worden binnen 2 weken daarna geïnformeerd door middel van een Facebook-reactie en -bericht.

 

GELDIGHEID VAN AANSPRAKEN OP EEN PRIJS

De aanspraak op een prijs vervalt, indien de winnaar zich niet binnen een week na ontvangst van de kennisgeving bij de organisator heeft gemeld. In dat geval wordt er een nieuwe winnaar getrokken.

 

HOE VAAK MAG IK MEESPELEN?

Iedere deelnemer mag maar één keer meedoen. Overtredingen leiden tot uitsluiting van de prijsvraag!

 

OVER DE UITSLAG KAN NIET WORDEN GECORRESPONDEERD