Medewerkers_RandD-002_72dpi-1

Lidmaatschappen

Als betrokkene in de branche voor tape zien wij het als ons doel om, samen met andere deelnemers in de tapesector, de technische normen, markttrends en wettelijke regelgeving creatief vorm te geven. Daarom zijn wij lid van de volgende organisaties.

Afera

tesa is lid van afera - de Europese branchevereniging voor zelfklevende tapes. Tot de leden behoren fabrikanten, leveranciers van grondstoffen en machines, verwerkende producenten (zoals drukkers, snijders, die-cutters en laminators van zelfklevende tape) en nationale tapeorganisaties.

tesa is lid van afera

Afera is de Europese vereniging voor zelfklevende tapes, een non-profit branchevereniging die de belangen behartigt van de beste bedrijven en organisaties in de gehele waardeketen voor tapes. Tot de leden behoren fabrikanten, leveranciers van grondstoffen en machines, converter (zoals drukkers, snijders, die-cutters en laminators van zelfklevende tape) en nationale tapeorganisaties. Met meer dan vijftig jaar ervaring als de stem van de Europese branche voor zelfklevende tape, betrekt Afera haar groeiende ledenbestand bij netwerk- en educatieve evenementen, Europese en internationale testmethoden en normeringsprojecten , markt- en technische gegevens en informatiebronnen. Afera is in Europa ook de toonaangevende promotor van zelfklevende tapes boven traditionele mechanische bevestigingsmethoden en natte lijmen als de meest innovatieve hecht- en bevestigingsoplossing voor ontwerpers, technici en producten in elke denkbare branche.

Meer over Afera

Global Compact

Sinds 2006 is tesa lid van het Mondiale Pact.

tesa steunt het Mondiale Pact van de VN

Binnen het Global Compact van de VN geloven wij dat het mogelijk is een duurzame en solidaire wereldeconomie te scheppen die langdurige voordelen voor mensen, gemeenschappen en markten oplevert. Dat is onze visie.
Om die te realiseren ondersteunt het Global Compact van de VN bedrijven bij het:

  • verantwoord zakendoen door afstemming van hun strategieën en activiteiten op de Tien Principes voor mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie;
  • het treffen van strategische maatregelen voor het realiseren van brede sociale doelstellingen, zoals de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN, met de nadruk op samenwerking en innovatie.

Meer over het Global Compact

IVK

De Duitse federatie voor kleefstoffen is de grootste nationale organisatie op het gebied van lijmtechnieken ter wereld en met zijn brede serviceaanbod tegelijkertijd ook de meest toonaangevende.

tesa is lid van de IVK, Industrieverband Klebstoffe e.V.

Deze Duitse federatie voor kleefstoffen behartigt de technische, politieke en economische belangen van meer dan 120 Duitse producenten van kleefstoffen, grondstoffen en tapes, en van belangrijke systeempartners en wetenschappelijke instituten.
De Duitse federatie voor kleefstoffen is de grootste nationale organisatie op het gebied van lijmtechnieken ter wereld en met zijn brede serviceaanbod tegelijkertijd ook de meest toonaangevende.
De Duitse sector voor kleefmiddelen, afdichtmiddelen en tapes, die vooral uit kleine en middelgrote ondernemingen bestaat, heeft een jaarlijkse omzet van 3,5 miljard euro. Het toenemende gebruik van lijmtechnieken in bijna iedere sector genereert een toegevoegde waarde die, naar wordt aangenomen, meer dan 370 miljard euro bedraagt.

PSTC

De Pressure Sensitive Tape Council (PSTC, ‘Raad voor Drukgevoelige Tape’) is een non-profit, al 60 jaar bestaande, Noord-Amerikaanse branchevereniging voor tapeproducenten en toeleveranciers, die de branche ondersteunt bij de productie van hoogwaardige drukgevoelige tapeproducten in de wereldwijde markt.

tesa is lid van de PSTC

De Pressure Sensitive Tape Council (PSTC, ‘Raad voor Drukgevoelige Tape’) is een non-profit, al 60 jaar bestaande, Noord-Amerikaanse branchevereniging voor tapeproducenten en toeleveranciers, die de branche ondersteunt bij de productie van hoogwaardige drukgevoelige tapeproducten in de wereldwijde markt.
PSTC biedt voorlichting en training en werkt nauw samen met de Amerikaanse overheidsinstantie EPA aan de voorschriften omtrent luchtverontreiniging, met OSHA aan arbeidsrecht en met ASTM en andere wereldwijde handelsorganisaties aan het harmoniseren van testmethoden. PSTC wordt wereldwijd erkend voor zijn tapetestmethoden en waarborgt de kwaliteitsbewaking voor plakbanden. PSTC bewaakt ook wet- en regelgevende activiteiten, en stimuleert met zijn certificeringsprogramma voor verantwoordelijk ondernemende tapeproducenten duurzame en verantwoordelijke productiemethoden.

Meer over PSTC