Meer duurzaamheid, meer innovatie

Onze nieuwe duurzaamheidsagenda

Als een van 's werelds toonaangevende bedrijven op het gebied van lijmtechnologie kan tesa geweldige dingen bereiken en tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid op zich nemen.

Wat duurzaamheid voor ons betekent

Wij zien duurzaamheid in de eerste plaats als een kans. Het vormt een uitdaging om altijd een paar stappen vooruit te denken en nooit genoegen te nemen met de status-quo. Een zeer goed voorbeeld hiervan zijn onze producten en productieprocessen. Vanuit ons perspectief combineert een innovatief product het hoogste niveau van kwaliteit en prestaties met een kleine ecologische voetafdruk. Wij willen dat onze producten gedurende hun hele levenscyclus zo min mogelijk negatieve gevolgen zullen hebben voor mondiale uitdagingen als klimaatverandering en schaarste van hulpbronnen. Daarom hebben wij een aantal maatregelen doorgevoerd waarmee wij onze energie-efficiëntie voortdurend kunnen verbeteren om onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Een van onze doelstellingen is bijvoorbeeld om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Om op koers te blijven en dit doel te bereiken, geven wij de voorkeur aan hernieuwbare energiebronnen en zijn wij bezig met het testen van alternatieve materialen voor gebruik in onze producten.

We vertrouwen ook op de ideeën en expertise van onze medewerkers. Daarom doet tesa er alles aan om een veilige, gezonde en aantrekkelijke werkomgeving te bieden en ruimte voor innovatie te creëren.

tesa heeft vestigingen in meer dan 100 landen en een productienetwerk dat zich over bijna elk werelddeel uitstrekt. Door dit ruime bereik richten wij onze aandacht dus ook op diegenen die in de waardeketen van ons bedrijf werken door eerlijke werkomstandigheden te garanderen en de lokale arbeidswetten en mensenrechten na te leven.

De duurzaamheidsagenda van tesa

Onze nieuwe duurzaamheidsagenda is een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie en omvat de drie gebieden milieu, klanten en samenleving, maar ook de zeven aandachtsgebieden. Voor elke categorie hebben wij doelstellingen voor de middellange tot lange termijn gedefinieerd.

De gebieden waarop wij ons inzetten

For Our Environment
Het milieu
De wereldgemeenschap heeft zich ten doel gesteld om de toename van de gemiddelde temperatuur op aarde tot maximaal 1,5 °C te beperken.

Bij tesa willen wij ons steentje bijdragen om dit doel te bereiken en de gevolgen van de klimaatverandering in te dammen. De afgelopen twee decennia hebben we al veel bereikt: Zo hebben wij als bedrijf in 2019 de CO2-uitstoot van onze eindproducten met 48 procent per ton eindproduct verminderd ten opzichte van 2001. In het kader van de duurzaamheidsagenda hebben wij nu nieuwe, ambitieuze klimaatdoelstellingen vastgesteld. In het kader van de duurzaamheidsagenda hebben wij nu nieuwe, ambitieuze klimaatdoelstellingen vastgesteld.

For Employees and Society
De samenleving
Wat tesa bijzonder maakt zijn de mensen die er werken.

Wij willen ook in de toekomst een aantrekkelijke werkgever blijven. Dit houdt onder meer in dat wij erop toezien dat onze zakelijke relaties in de hele toeleveringsketen voldoen aan de normen op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Onze maatschappelijke betrokkenheid reikt ook verder dan onze dagelijkse bedrijfsvoering: We stimuleren op proactieve wijze onderwijsprojecten ter ondersteuning van de vernieuwers van de toekomst en de generaties na ons. 

Onze belangrijkste doelstellingen voor 2025

In het kader van onze duurzaamheidsagenda hebben wij duurzaamheidsdoelstellingen vastgesteld die wij tegen 2025 willen bereiken. Op dit moment houden wij ons bezig met het uitwerken van meer doelstellingen en het vastleggen van concrete cijfers om onze vooruitgang te meten. Hier en in de duurzaamheidsverslagen van tesa houden wij u op de hoogte van de nieuwste doelstellingen.

Kerndoelen voor de komende vijf jaar:

  1. 30% absolute vermindering van de energiegerelateerde CO2-uitstoot (scope 1 en 2) ten opzichte van 2018.
  2. Aanzienlijke toename van de verkoop van duurzame producten en verduurzaming van verpakkingen in de toekomst.
  3. Nul arbeidsongevallen en maximale effectiviteit en efficiëntie. 

tesa en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties dienen als een belangrijke richtlijn voor het duurzaamheidsbeleid van tesa. Deze doelstellingen helpen ons om onze activiteiten en producten af te stemmen op een wereldwijde agenda en zo een bijdrage te leveren aan een meer duurzame ontwikkeling. 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

Wat zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen?

De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vormen de kern van de "Agenda 2030", een wereldwijd actieplan voor duurzame ontwikkeling. Deze werden in september 2015 tijdens de VN-top in New York door 193 staatshoofden en regeringsleiders aangenomen. Deze doelstellingen zijn niet alleen gericht op de politiek en het maatschappelijk middenveld, maar ook op het bedrijfsleven.

Onze maatregelen ondersteunen met name de volgende SDG's:

  • Gelijke kansen voor mannen en vrouwen
  • Betaalbare en schone energie
  • Fatsoenlijk werk en economische groei
  • Duurzame consumptie en productie
  • Vrede, rechtvaardigheid en sterke publieke diensten
SDG Englisch
Sustainability-Governance

Duurzaamheid binnen tesa

Wij hebben duurzaamheid stevig verankerd in onze kernprocessen en in ons bedrijfsmodel. Daartoe hebben wij een passende organisatiestructuur opgezet en de verantwoordelijkheid gedefinieerd als een functieoverschrijdende taak binnen de tesa Group.

Om onze duurzaamheidsactiviteiten te sturen hebben wij de duurzaamheidscommissie in het leven geroepen, die verantwoordelijk is voor het besluitvormingsproces.

Deze commissie, die bestaat uit managers van verschillende afdelingen, komt elk kwartaal bijeen en wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur.

De planning en de coördinatie van onze initiatieven worden door de duurzaamheidsafdeling verzorgd. De afdelingen, regio's en filialen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatregelen.

Verantwoordelijkheid vraagt om vertrouwen

Wij zien graag dat iedereen die met ons werkt, zowel onze werknemers als onze partners, ons vertrouwenwekkend en betrouwbaar vinden. De basis voor het opbouwen van een solide samenwerking is het naleven van de geldende wet- en regelgeving. Daarom hebben wij een compliancemanagementsysteem geïmplementeerd. Dit systeem garandeert dat alle werknemers, managers en uitvoerende organen van tesa voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften en het bedrijfsbeleid. Ook de gedragscode van tesa speelt hierbij een belangrijke rol. Deze is gebaseerd op de tien principes van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties en geldt als een overkoepelende, bindende gedragscode voor alle medewerkers die met tesa verbonden zijn.

Welt-illustration_201027_V5

Our Commitment to Sustainability
Duurzaamheid
Onze inzet voor duurzaamheid
Meer lezen
Our Focus Our Customers
Klanten
Onze focus - Onze klanten
Meer lezen
For Our Environment
Het milieu
Het beschermen van het milieu
Meer lezen
For Employees and Society
De samenleving
Voor werknemers en de samenleving
Meer lezen
de wereld wordt warmer
Duurzaamheid
Bedrijfsambitie voor 1,5° C' – Wij doen mee!
Meer lezen