Our Commitment to Sustainability

Duurzaamheid

De producten van tesa verenigen wat bij elkaar hoort. Dit geldt ook voor onze duurzaamheidsagenda, die de kern van onze bedrijfsstrategie vormt.

Voor het milieu, de klanten en de samenleving

Onze strategie: Voor vandaag, morgen en in de toekomst

De klimaatcrisis en andere milieuproblemen vormen een enorme uitdaging voor zowel tesa als de samenleving als geheel. En de tijd dringt. Als we ook maar enige hoop hebben om de koers van onze toekomst te veranderen, zullen veel verschillende spelers hun bijdrage hieraan moeten leveren. En wij moeten als bedrijf ook ons steentje bijdragen. Wij zijn er bij tesa van overtuigd dat duurzaamheid niet alleen een trend is, maar eigenlijk het belangrijkste onderwerp van deze tijd. Daarom hebben wij van "duurzame ontwikkeling" een kernelement van onze bedrijfsstrategie gemaakt. Onze duurzaamheidsagenda beschrijft duidelijk hoe we onze drie pijlers milieu, klanten en samenleving op elkaar kunnen afstemmen. Vanaf 2020 geldt dit voor het hele bedrijf en dient als maatstaf voor al onze strategische beslissingen van vandaag, morgen en in de toekomst.

Onze agenda

Van kringloopeconomie en klimaatneutraal ondernemen tot het bevorderen van jong talent: De nieuwe duurzaamheidsagenda van tesa bevat zeven belangrijke aandachtspunten. Deze doelstellingen vallen onder drie overkoepelende duurzaamheidsoogmerken die we hebben geïmplementeerd om ons bedrijf te verbeteren. En wij zijn vastbesloten om dit in de toekomst nog verder uit te werken. Wij hebben op dit moment al ambitieuze doelstellingen opgesteld en zijn van plan om deze in de toekomst verder uit te breiden. Als ondertekenaar van het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties (VN), waarmee wij ons hebben verbonden aan de tien beginselen ervan, draagt onze betrokkenheid ook bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

For Our Environment
Het milieu

Gedurende de gehele levenscyclus van het product verkleinen we voortdurend onze ecologische voetafdruk. Door ons te blijven inzetten voor onze duurzaamheidsdoelstellingen dragen wij bij aan klimaatbescherming, kringloopeconomieën en een verantwoord gebruik van hulpbronnen.

Our Focus Our Customers
Klanten

Het is onze verantwoordelijkheid om producten te vervaardigen die duurzaam en veilig zijn. Om onze klanten behulpzaam te zijn bij het bereiken van hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen, breiden wij ons aanbod aan duurzame producten voortdurend uit.

For Employees and Society
De samenleving

Eerlijke arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat onze werknemers gezond, gelukkig en gemotiveerd blijven, of ze nu rechtstreeks voor het bedrijf werken of in de waardeketen werkzaam zijn. Bovendien ondersteunen wij in het kader van onze maatschappelijke betrokkenheid ook de jongere generatie met innovatieve ideeën.

Sustainability Report
Duurzaamheidsverslag

Wilt u meer weten over onze inzet voor duurzaamheid? Klik hier voor ons actuele duurzaamheidsverslag. Hierin worden de resultaten, de successen en de uitdagingen van tesa in het huidige fiscale jaar beschreven.