Raad van Bestuur & Raad van Commissarissen

De leden van de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het leiden van het bedrijf. Tot de eerste verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur behoren het strategisch beheer van de groep, de begroting, financiële verslaglegging, risicobewaking en zeggenschap.

Country Manager tesa BV

Raad van Commissarissen van tesa SE

De Raad van Commissarissen van tesa SE bestaat uit zes leden, die tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering worden gekozen door de aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders. De ambtstermijn van leden van de Raad van Commissarissen is vijf jaar. Aan het eind van hun ambtstermijnen kunnen ze opnieuw worden gekozen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de leden ervan gekozen.