Voor medewerkers en samenleving

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Voor mens en samenleving

Als onderdeel van onze maatschappelijke betrokkenheid zetten we ons in voor gelijk onderwijs en gelijke kansen voor de volgende generaties. Zo ondersteunt tesa een groot aantal educatieve projecten - in toenemende mate ook internationaal.

De volgende generatie aanmoedigen

Thank you picture

Net als in 2020 stelde het coronavirus in 2021 niet alleen ons als bedrijf, maar ook de samenleving als geheel voor grote uitdagingen. Dat heeft de afgelopen twee jaar zijn weerslag gehad op onze maatschappelijke inzet en betrokkenheid. In 2020 heeft tesa een donatiepakket van vijf miljoen euro samengesteld in een poging om snel en zonder alle administratieve rompslomp hulp te bieden tijdens de wereldwijde crisis. Eind 2021 was er wereldwijd meer dan 3,6 miljoen euro naar verschillende sociale en humanitaire projecten gegaan. Een gebied dat ons bijzonder na aan het hart lag, waren de partnerschappen op het gebied van onderwijs.

Deze zijn een passende aanvulling op onze maatschappelijke betrokkenheid en inzet tot nu toe: Bij tesa zijn we geïnteresseerd in het helpen van jonge mensen om specifiek toegang te krijgen tot terreinen als wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM), evenals belangrijke toekomstige technologieën. Het aandachtsgebied “Voor de volgende generatie innovators” staat daarom sinds 2020 op onze duurzaamheidsagenda. We zijn in 2014 in Duitsland gestart met het initiëren van projecten op dit gebied en sinds 2020 zijn er vergelijkbare projecten in China. Maar door de coronapandemie konden we onze STEM-inspanningen voor jongeren slechts beperkt of, op veel gebieden, helemaal niet voortzetten in 2021. Andere onderwijsprojecten met humanitaire doelstellingen kregen meer prioriteit.

Onderwijspartnerschap met Save the Children

De algemene situatie met het coronavirus vormt een bedreiging voor de leef- en leeromstandigheden van miljoenen kinderen over de hele wereld. Daarom strijdt tesa sinds 2020 zij aan zij met de organisatie Save the Children om de negatieve gevolgen van de pandemie te verzachten. Met een donatie van € 1,25 miljoen hadden we eind 2021 geselecteerde projecten in zes landen – India, Vietnam, China, Mexico, Italië en Duitsland – op drie continenten ondersteund. tesa en Save the Children besloten om hun onderwijspartnerschap ook in 2022 voort te zetten. Met nog eens € 250.000 helpt tesa Save the Children om 150 miljoen kinderen over de hele wereld veilig naar school terug te laten keren - dit keer met het wereldwijde initiatief 'Safe Back to School'. Met deze wereldwijde campagne doet Save the Children wat het kan om prioriteit te geven aan het recht op onderwijs van kinderen over de hele wereld.

STEM promoten

hackathon

STEM-vaardigheden zijn belangrijk voor het behoud van onze bestaansmiddelen en voor sociale vooruitgang. Ze helpen ook om de huidige uitdagingen zoals de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden. Als technologiebedrijf willen we op deze terreinen jongeren ondersteunen en in de toekomst gekwalificeerd aanstormend talent kunnen aantrekken. We ontwikkelen onze op de leeftijd afgestemde leermogelijkheden in nauwe samenwerking met partnerscholen, universiteiten, STEM-bedrijven en andere partners. tesa-experts uit verschillende vakgebieden geven inzicht in hun dagelijkse werkleven. Studenten in de laatste jaren van de middelbare school krijgen bijvoorbeeld een leuke introductie in STEM-onderwerpen via de bijbehorende cursussen. Ook studenten tussen 19 en 25 jaar zien zich staan voor de keuze welke carrière ze moeten nastreven. We willen hen helpen bij hun besluitvorming door middel van werkstudentenactiviteiten en stages.

tesa werkt samen met scholen: STEM-cursussen in Suzhou

Wij vinden het belangrijk om de getalenteerde geesten van morgen te koesteren en kinderen en adolescenten te inspireren door hun belangstelling voor technologie en wetenschap te stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van schoolpartnerschappen. De tesa-fabriek in Suzhou, China, biedt wekelijkse STEM-cursussen aan op een plaatselijke school die worden gegeven door onze onderzoeks- en ontwikkelingsmedewerkers ter plaatse. Met leuke experimenten en praktische oefeningen maken 30 leerlingen tussen 11 en 13 jaar kennis met uiteenlopende technische onderwerpen zoals geluidsoverdracht, oppervlakte-energie, luchtcirculatie en -druk, en de eigenschappen van licht.

Innovatie-uitdaging voor universiteitsstudenten: 2021 Hackathon in China

We willen ook jongere universiteitsstudenten bereiken en motiveren en interesse wekken voor onze wereld. In 2021 sponsorden we samen met negen andere bedrijven de Young Talents' Chemical Innovation Challenge Hackathon in China. Het doel van deze wedstrijd is om studenten scheikunde en materiaalkunde een eerste inzicht te geven in de chemische industrie en hen te helpen bij het kiezen van hun studierichting en loopbaan. Wij en de andere partners ondersteunden meer dan 60 studentenprojecten op het gebied van duurzaamheid, circulaire economie en energiebesparing. Een van de door ons gesteunde projecten behaalde de derde plaats.