For Our Environment

Voor het milieu

Bescherming van het klimaat en hulpbronnen staat centraal in de duurzaamheidsstrategie van tesa.

Onze betrokkenheid in de waardeketen

Onze focus

Onze aanpak is erop gericht om de bescherming van het klimaat en de hulpbronnen op de voorgrond te plaatsen om onze doelstellingen voor nu en in de toekomst te bereiken. tesa draagt bij aan klimaatbescherming door haar ecologische voetafdruk in de hele waardeketen te verkleinen. Als internationaal bedrijf streven we bewust naar het sluiten van productiecycli om natuurlijke hulpbronnen te besparen.

Een klimaatvriendelijke toekomst

De klimaatcrisis is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. tesa is een van de vele spelers in de wereld die zich inzetten om de toename van de gemiddelde temperatuur op aarde te beperken tot maximaal 1,5 graden. Wij hebben een duidelijk doel voor ogen: een 30% absolute vermindering van onze CO2-uitstoot (Scope 1 en 2) ten opzichte van 2018. In 2050 willen wij zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

Om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2025 te halen, hebben wij verschillende middelen ingezet. Hiertoe behoren onder andere:

Hernieuwbare energiebronnen. Groene energie is een van de belangrijkste aspecten van onze inzet. In 2019 haalden vijf van onze Duitse vestigingen hun elektriciteit al uit hernieuwbare energiebronnen. Tegen het einde van 2020 zal 100% van het elektriciteitsverbruik van al onze productielocaties en kantoorlocaties over de hele wereld afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen.

Verlagen van het energieverbruik. Door ons energieverbruik te verlagen kunnen wij onze impact op het milieu aanzienlijk beperken. In de productielocaties met een bijzonder hoog energieverbruik (Hamburg en Offenburg) en in het hoofdkantoor in Norderstedt, Duitsland, hebben wij een ISO 50001-gecertificeerd energiemanagementsysteem ingevoerd. Dit helpt ons bij het optimaliseren van energie-intensieve processen en het identificeren van gebieden waar meer energie kan worden bespaard.

Verbeteren van de efficiëntie. Naast het verlagen van het absolute energieverbruik speelt ook het verbeteren van de energie-efficiëntie een belangrijke rol. Om dit doel te bereiken, hebben wij technologieën in gebruik genomen die zeer efficiënt zijn voor het besparen van hulpbronnen en energie. In sommige productielocaties zijn er bijvoorbeeld eigen warmtekrachtcentrales aanwezig, waardoor ter plaatse op een milieuvriendelijke manier warmte en elektriciteit kunnen worden geproduceerd.

Lagere wereldwijde emissies

De inzet van tesa voor klimaatbescherming stopt niet bij de landsgrenzen of bij onze fabriekspoorten. Onze missie om de wereldwijde uitstoot te verminderen omvat zowel upstream- en downstream-processen als onze eigen productie. Logistieke processen worden voortdurend verbeterd door de uitstoot bij het transport van grondstoffen en eindproducten te verminderen. Daarnaast zijn wij van mening dat de productie in de buurt van onze klanten de sleutel is tot het bereiken van dergelijke doelen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe fabriek in Vietnam, waarvan de bouw in 2022 zal starten, met als doel de aanwezigheid van tesa in Azië te versterken en de leveringsroutes naar de lokale klanten te verkorten.

De kringloop sluiten

De klimaatcrisis is niet de enige ecologische uitdaging waarmee we worden geconfronteerd. Een wereldwijde toename van afval brengt ook grote uitdagingen met zich mee voor het milieu. Op basis van prognoses zal Europa tegen 2030 ongeveer 490 miljoen ton afval per jaar produceren. Daarom zijn alternatieve benaderingen, zoals kringloopeconomieën, des te belangrijker. Het doel is om zoveel mogelijk hulpbronnen te hergebruiken of te recyclen en om van meet af aan afval te vermijden. Daarnaast zetten wij ons in voor het creëren van een kringloopeconomie met behulp van verschillende benaderingen, zoals bijvoorbeeld alternatieve materialen voor onze producten te testen, materialen zo veel mogelijk in dezelfde levenscyclus te houden of deze te recyclen.

Duurzaam verpakt. tesa begint bij de verpakking om de hoeveelheid afval te verminderen. We gebruiken steeds vaker herbruikbare of recyclebare verpakkingen en verpakkingsmaterialen van duurzame bronnen. Door het verpakkingsgewicht te verlagen, kunnen we ook de CO2-uitstoot die door transport wordt veroorzaakt, verminderen. In de toekomst gaan we ook werken aan een concrete doelstelling voor duurzame verpakkingen.

Partner voor verandering. Wij kunnen onze visie op een kringloopeconomie niet alleen realiseren. Daarvoor hebben wij partners nodig die onze waarden delen. Samenwerking met partners en andere belangengroepen betekent voor tesa het creëren van synergieën en het verbeteren van de infrastructuur als geheel. We werken ook samen aan het vinden van manieren om onze zelfklevende oplossingen te gebruiken voor het terugwinnen en recyclen van materialen.

“Wij streven naar een kringloopeconomie. Tot op heden kan afval in de productieketen van een bedrijf nog niet volledig worden vermeden. Toch zetten wij alles op alles om materialen efficiënt te gebruiken en waar mogelijk te hergebruiken en te recyclen".
Michael Lang

Directeur Duurzaamheid en Kwaliteit

Schone lucht

Naast de CO2-uitstoot richten wij ons ook op andere luchtemissies die in de hele productieketen ontstaan. Het gaat hierbij ook om VOS-emissies, die zowel schadelijk zijn voor het milieu als voor de gezondheid van de mens en die ontstaan bij het gebruik van oplosmiddelen. Oplosmiddelen worden gebruikt bij de productie van coatinglijmen en ook voor reinigingsprocessen. Ons doel is om de uitstoot van VOC's zoveel mogelijk te vermijden en ons assortiment oplosmiddelvrije technologieën uit te breiden. Op dit gebied hebben wij al een aantal opmerkelijke successen geboekt: Van 2001 tot 2019 hebben we onze VOS-uitstoot per ton geproduceerd eindproduct met 92% kunnen verminderen.

For a clean air

Our Commitment to Sustainability
Duurzaamheid
Onze inzet voor duurzaamheid
Meer lezen
Our Strategy for the Future
Strategie
Meer duurzaamheid, meer innovatie
Meer lezen
Our Focus Our Customers
Klanten
Onze focus - Onze klanten
Meer lezen
For Employees and Society
De samenleving
Voor werknemers en de samenleving
Meer lezen
de wereld wordt warmer
Duurzaamheid
Bedrijfsambitie voor 1,5° C' – Wij doen mee!
Meer lezen