For Employees and Society

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Voor werknemers en de samenleving

We ondersteunen werknemers in onze hele waardeketen en zetten ons in voor projecten ter bevordering van de volgende generatie van vernieuwers.

Focus op werknemers

Het meest waardevolle product van tesa voor ons succes op lange termijn zijn onze werknemers. Daarom creëren wij een werkomgeving die stimulerend werkt op de ontwikkeling van innovatieve ideeën en die gevormd wordt door respect, gelijkheid en veiligheid.

Focus on Employees
Our Goal Vision zero

Veiligheid en gezondheid

De veiligheid van werknemers heeft bij tesa de hoogste prioriteit, vooral die van onze zeer gewaardeerde productiemedewerkers. Als het gaat om veiligheid is zelfs één ongeval er één te veel. Daarom streven wij ernaar om het aantal werkgerelateerde ongevallen tot nul terug te brengen. Dit is een doel dat in ons grondbeginsel VISIONZER[O] is verankerd. Onze ongevallenfrequentiecijfers liggen momenteel aanzienlijk onder het Duitse sectorgemiddelde: In 2019 registreerde tesa per miljoen gewerkte uren 1,6 ongevallen die leidden tot drie of meer verlofdagen.

 

Naast de wettelijke voorschriften vormen onze bedrijfsbrede richtlijnen inzake veiligheid op het werk de basis van ons managementsysteem voor wat betreft de arbeidsveiligheid. In de richtlijnen worden concrete maatregelen opgenomen om de risico's te beperken en de veiligheid op de werkplek te verbeteren. Een voorbeeld is de app "Safety Tour", die onze productiemedewerkers ondersteunt bij het uitvoeren van SOS-inspecties (SOS = Safety, Order, Sanitation, dus veiligheid, orde, hygiëne).

 

Daarnaast zetten wij ons ook actief in voor het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van het personeel van tesa: Ons operationele gezondheidsmanagementsysteem omvat aanbiedingen voor fitness en ontspanning, een scala aan bedrijfsmedische controles en opties die een gezond dieet ondersteunen.

Stimuleren van de ontwikkeling van werknemers

Hoe kunnen wij te midden van de concurrentie hooggekwalificeerde medewerkers aantrekken en behouden? Het is voor ons een optelsom van vele individuele maatregelen: Het aanbieden van op maat gemaakte trainingsprogramma's en professionele ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook aantrekkelijke ontwikkelingsmogelijkheden en een goede balans tussen werk en privé.

 

Ons doel is het stimuleren van een bedrijfscultuur die prestaties, teamwerk, samenwerking tussen afdelingen en internationalisering verbetert. Tot onze belangrijkste prioriteiten op dit gebied behoren de ontwikkeling van leiderschap en carrièreplanning. Ons managementontwikkelingsprogramma is bedoeld om teamleiders en managers te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun vaardigheden en is een van de vele tools die we hebben doorgevoerd om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren.

 

De vaardigheden die wij bijzonder belangrijk vinden, zijn samengevat in onze negen kerncompetenties. Deze vormen de basis van ons werk op het gebied van Human Resources en worden toegepast op al onze HR-instrumenten. Ze spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de competentiebeoordelingen. Dit ontwikkelingsprogramma biedt talenten de mogelijkheid om deel te nemen aan carrièregerelateerde activiteiten en oefeningen. Zij krijgen daarbij op basis van onze kerncompetenties persoonlijke feedback. Het doel is om de sterke punten en capaciteiten van alle kandidaten vast te stellen en om hen te begeleiden op hun carrièretraject binnen het bedrijf.

 

Het is voor ons ook van groot belang om onze werknemers de kans te geven om binnen het bedrijf van afdeling te veranderen. Daarom hebben wij het tesa X-perience model bedacht. Werknemers met een hoog niveau van productkennis krijgen zo bijvoorbeeld de kans om inzicht te krijgen in de manier waarop ze met klanten moeten omgaan.

 

Bovendien bieden wij een ruim scala aan opleidingen en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling die speciaal zijn afgestemd op de wensen van het bedrijf en die betrekking hebben op een groot aantal vaardigheden en doelgroepen.

Eerlijke voorwaarden en gelijkheid

Onze producten hebben vaak een lange reis achter de rug voordat ze bij de klant aankomen. Onze waardeketen strekt zich uit over meerdere continenten en wordt uitgevoerd door de vele mensen die direct en indirect voor tesa werken. Voor al deze mensen dragen wij de verantwoordelijkheid. Daarom doen wij er alles aan om eerlijke werkomstandigheden te creëren en de mensenrechten in onze hele waardeketen te respecteren. Om dit altijd te kunnen garanderen, werken wij nauw samen met onze partners en voeren wij leveranciersbeoordelingen uit.

 

De basis hiervoor is onze gedragscode [LINK zum CoC] en onze gedragscode voor leveranciers [Link zum CoCfS], waarin de belangrijkste gedragsregels voor onze werknemers, leveranciers en zakenpartners zijn opgenomen.

Our Strategy for the Future
Awards and Ratings
Awards and Ratings

Getuigenis van onze prestaties op het gebied van duurzaamheid

In 2020 nam de tesa Group opnieuw deel aan de duurzaamheidsbeoordelingen van EcoVadis en ontving een zilveren medaille voor de prestaties op het gebied van duurzaamheid, wat aangeeft dat wij in onze branche bovengemiddeld goed presteren. EcoVadis is een gerenommeerd beoordelingsplatform voor bedrijven met wereldwijde inkoopketens. Dit platform analyseert en evalueert de principes, de acties en de resultaten van bedrijven op het gebied van milieu, arbeidspraktijken, mensenrechten, ethiek en verantwoord inkopen.

Medio 2020 zijn wij ook gestart met een duurzaamheidsprogramma voor onze leveranciers. Als onderdeel van de lancering van deze campagne hebben wij 50 van onze topleveranciers uitgenodigd om deel te nemen aan de duurzaamheidsbeoordelingen van EcoVadis en hun resultaten met ons te delen. De komende jaren willen we meer leveranciers aanmoedigen om hieraan deel te nemen: 

80%

directe aankoop

Ons doel is om ervoor te zorgen dat 80 procent van onze directe aankopen tegen 2025 afkomstig is van leveranciers die hebben deelgenomen aan duurzaamheidsbeoordelingen, zoals EcoVadis

Het stimuleren van de jongere generatie met innovatieve ideeën

Albert Einstein wist al dat “een probleem niet kan worden opgelost met de denkwijze die het heeft veroorzaakt.” In plaats daarvan hebben we nieuwe ideeën nodig en jonge mensen die zich opwerpen als de probleemoplossers van de toekomst.

 

We willen ervoor zorgen dat de volgende generatie toegang krijgt tot de bèta/technische vakken (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) en de kerntechnologieën van de toekomst. Een thema dat ons na aan het hart ligt, is het terugdringen van ongelijkheid en het egaliseren van het speelveld. Een van onze kerninitiatieven op dit gebied is de ondersteuning van opleidingsmogelijkheden die stimuleren dat meer vrouwen bèta/technische vakken gaan volgen.

 

Promoting the Next Generation of Innovative Minds

Initiatief voor Wetenschap & Technologie (NAT)

Een van de initiatieven waarbij tesa betrokken is, is NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH), waarbij de scholen van Hamburg en in Norderstedt samenwerken met universiteiten, technische hogescholen en technologiegedreven bedrijven. Het doel van NAT is om jongeren een ruim inzicht te geven in verschillende vakgebieden. Enkele voorbeelden zijn de NAT-initiatieven mint:pink, een programma dat specifiek gericht is op de empowerment van meisjes, en mint.match, waarbij afgestudeerden van de middelbare school in contact komen met gespecialiseerde natuurwetenschappers.

Betrokkenheid tijdens de crisis

Tot onze maatschappelijke betrokkenheid behoort ook het financieel ondersteunen van liefdadigheidsorganisaties. Sinds het begin van de coronacrisis heeft tesa onder meer donaties gedaan aan Artsen zonder Grenzen en Save the Children. We hebben een bedrag van één miljoen euro gedoneerd aan Artsen zonder Grenzen, een van de grootste eenmalige donaties die de organisatie ooit heeft ontvangen. Dit geld gaat naar het wereldwijde COVID-19 crisisfonds van Artsen zonder Grenzen en wordt gebruikt om snel en gemakkelijk hulp te bieden daar waar dit het meest nodig is.

 

Onder het motto “Onderwijs verbindt. Met zijn allen, wereldwijd.” Save the Children en tesa pakken het probleem van de toenemende ongelijkheid in het onderwijs aan. Vooral tijdens de pandemie worden sociaal achtergestelde kinderen hierdoor hard getroffen. Met een donatie van één miljoen euro steunen we geselecteerde projecten van Save the Children in de zes landen Vietnam, China, India, Mexico, Italië en Duitsland.

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

Meer over duurzaamheid

Our Commitment to Sustainability
Duurzaamheid
Onze inzet voor duurzaamheid
Meer lezen
Our Focus Our Customers
Klanten
Onze focus - Onze klanten
Meer lezen
Our Strategy for the Future
Strategie
Meer duurzaamheid, meer innovatie
Meer lezen
For Our Environment
Het milieu
Het beschermen van het milieu
Meer lezen
de wereld wordt warmer
Duurzaamheid
Bedrijfsambitie voor 1,5° C' – Wij doen mee!
Meer lezen
Save the Children
Duurzaamheid
Save the Children partnerschap
Meer lezen
Een van de belangrijkste prioriteiten voor AZG is de veiligheid van de gezondheidswerkers, en daarom moet al het personeel zich houden aan strikte protocollen op het gebied van veiligheid en beveiliging
Duurzaamheid
Strijd tegen Corona
Meer lezen