Den rette blandingen av over 1 000 harpikser og 100 elastomerer avgjør hvor hardt, hvor raskt og hvor lenge noe hefter.

Tapens styrke avhenger av oppskriften

Det finnes ikke to oppskrifter som er like når vi utvikler tape til nye anvendelser. Den rette blandingen av over 1 000 forskjellige grunnsubstanser og 100 slags elastomerer avgjør hvor raskt, effektivt og lenge noe kleber sammen.Hver tapetype er unik. Den ene skal feste et viktig notat på kjøleskapet ditt en kort tid, mens den andre kanskje skal montere logoen på bakluken til bilen din og holde i tiår etter tiår i all slags vind og vær.

Forskjellige typer tape skal løse forskjellige typer oppgaver, og hos tesa har vi over 7 300 produkter, som dekker et vell av forskjellige anvendelser.

Les mer

Hvorfor kleber tape egentlig?

Naturgummi er bare én av mange mulige grunnsubstanser som kan benyttes i en tapeoppskrift
Naturgummi er bare én av mange mulige grunnsubstanser som kan benyttes i en tapeoppskrift

Tape sitter fast ved hjelp av en klebemasse, som man betegner som trykkfølsom.

Det betyr at tapen i seg selv er klebrig, og at klebereaksjonen utvikles når tapen trykkes mot overflaten. Det er altså en mekanisk og ikke en kjemisk reaksjon som fester tapen på overflaten.

To betingelser må være oppfylt før en klebemasse har de optimale forutsetningene for å binde to overflater sammen:

 1. På den ene siden skal kleberen sikre at tapen og overflaten bindes sammen så lenge og så sterkt som brukeren ønsker (adhesjon eller klebekraft)
 2. Og på den andre siden skal kleberens sammenhengskraft være sterk nok til den gitte applikasjonen (kohesjon eller indre styrke).

 

Disse to betingelsene vil variere i forhold til de mange forskjellige tapeanvendelsene som finnes. Et viktig grunnspørsmål er om tapen skal kunne fjernes igjen (f.eks. malertape), eller om den skal være permanent (husbygging), men det er også mange, mange andre hensyn som spiller inn når vi formulerer klebemassene våre.

Derfor utarbeider forskerne, kjemikerne og ingeniørene våre hver gang den helt rette blandingen av over 1 000 grunnsubstanser (f.eks. naturgummi, kunstharpiks, plast osv.) og 100 forskjellige elastomerer for å skape den perfekte klebemassen til den gitte anvendelsen.

Visse tapetyper krever dessuten en primer for å sikre at klebemassen forankres perfekt til tapens bæremateriale. Det kan f.eks. være på malertape, hvor det er viktig at all klebemassen trekkes av sammen med bærematerialet, slik at det ikke blir sittende igjen kleberester ved siden av det nymalte området.

Valget av bæremateriale bidrar også til å gi tapen dens spesifikke egenskaper. Bærematerialer kan være papir, plast, tekstil, metall osv. – les mer her.

Kunsten ved å lage tape er å mestre kombinasjonen av de forskjellige komponentene – kleber, bæremateriale, primer osv. til den spesifikke anvendelsen som den aktuelle tapen skal løse. 

Les mer

Hvem har bruk for 7 300 muligheter?

tesa tilbyr en lang rekke forskjellige og spesielle tapetyper til industrien, håndverkere og gjør-det-selv-folket.
tesa tilbyr en lang rekke forskjellige og spesielle tapetyper til industrien, håndverkere og gjør-det-selv-folket.

Hva er en god tape egentlig? Regelen er enkel, men ikke det som ligger bak: En god tape er en tape som oppfyller sitt tilsiktede formål. Og det finnes svært mange tapeanvendelser!

 • Noen typer tape skal sammenføye to ting på få millisekunder. Dette er tilfellet ved flyvende rulleskift i høy hastighet i konverteringsprosessene ved papirproduksjon.
 • Andre tapetyper brukes til å feste speilet på et flytoalett eller dempe lyder og vibrasjoner i kabinen på en bil – og de skal kunne holde i årevis.
 • Og andre igjen skal beskytte de sarte og kostbare overflatene på nyproduserte biler under transport, eller fine tapeter ved malerarbeid. Her er det viktig at tapen kan fjernes fullstendig og uten å etterlate den minste rest av klebemasse.
Les mer
Du finner omkring 45 forskjellige tapeanvendelser i en smarttelefon
Du finner omkring 45 forskjellige tapeanvendelser i en smarttelefon

Det er også tape som holder skallet rundt smarttelefonen din sammen. Lagene i en berøringsskjerm er laminert sammen av tape, og denne tapen skal både kunne motstå svingninger i temperatur og luftfuktighet, og dessuten bidra til å beskytte skjermen hvis du mister telefonen.

Vi har den perfekte klebemassen, det rette bærematerialet og den ideelle kombinasjonen av de to tingene til nesten all verdens anvendelser.

Du finner tape på steder der du kanskje minst venter det:

 • Monteringstape som holder frontpaneler og displayer på kjøleskapet ditt på plass.
 • Beskyttelsesfilm som dekker sarte overflater på husholdningsapparater
 • Tape som optimaliserer energiforbruket i boliger ved å tette vinduene mot kulde, varme og fuktighet
 • Sikkerhetstape med sofistikerte sikkerhetsindikatorer som setter en stopper for forfalskninger av varene dine
 • Tape som motstår de ekstreme betingelsene i bilens motorrom eller holder viktige deler sammen i en bil
 • Ultratynn tape som transporterer lyden gjennom høyttaleren i mobiltelefoner

 

Tape som sikrer at rørledningene på boreplattformer trosser alle havets strabaser. 

Les mer

Kan man også tape skyskrapere?

Jordskjelvtest med tesa® ACXplus
00:00
Jordskjelvtest med tesa® ACXplus

Ja, noen av byggeelementene i en skyskraper holdes sammen av tape!

Vi har utviklet et sortiment av akrylkjernetape (tesa® ACXplus), som i tillegg til å ha ekstremt høy klebekraft også utligner spenningsforskjeller, motstår temperatursvingninger og er værresistente.

ACXplus sammenføyer fasadeelementer lagd av glass og aluminium og kan motstå de kraftigste vibrasjoner, f.eks. fra sykloner og til og med det voldsomste jordskjelvet i verdenshistorien – som ble målt i Chile i 2010.

Les mer
Limløsninger til bygningselementer
Rolands Apartments i Adelaide / Australia
Limløsninger til bygningselementer
Limløsninger til bygningselementer
Limløsninger til bygningselementer
Limløsninger til bygningselementer

Limløsninger til bygningselementer

Limløsninger til bygningselementer

Limløsninger til bygningselementer

Limløsninger til bygningselementer

Limløsninger til bygningselementer

Limløsninger til bygningselementer

Relaterte opplysninger