Det er samspillet mellom heft, kohesjon og adhesjon som gjør trykkfølsomme lim til det som de er.

Hvor mye honning trenger du å henge opp et bilde?

Det er samspillet mellom heft, kohesjon og adhesjon som gjør tape til det som det er. Her forteller vi deg hvorfor det er slik.-

Det bør faktisk fungere: Altså å henge opp et bilde med honning: Ettersom honning ikke bare klebrer på fingrene. Det kleber også servietter på fingrene, hvis du vil fjerne honningen. Det kleber! Men det binder ikke, sier ekspertene våre. Årsaken er at honning mangler en avgjørende kraft som det trykkfølsomme limet på tapen vår har.

Heft

Honning har høy heft, men lav bindestyrke
Honning har høy heft, men lav bindestyrke

Det er tre krefter som er i gang ved et trykkfølsomt lim, slik at det virkelig kan binde som en del av tapen vår: heft, kohesjon og adhesjon. Heft er det som skjer når klebestoffet først kommer i kontakt med den overflaten som skal limes. Heft beskriver hvor raskt en klebestofforbindelse skal produseres.

Det er høy heft når det f.eks. produseres en svært fast forbindelse med minimalt trykk og ekstremt kort kontakt. Når det produseres papir, kreves det f.eks. slik høy heft: en maskin trekker inn 1,9 kilometer papir i minuttet, det trykkfølsomme klebestoffet på tapen skal hefte ekstremt raskt hvis det skal forbinde den neste papirrullen med enden av den ferdige rullen mens driften er i gang. Honning har også en umiddelbar tydelig heft: Den limer så snart du berører den med fingeren.

Les mer

Adhesjon

Tape tilbyr sterke forbindelser med lang levetid – selv på materialer med ulike overflateegenskaper.
Adhesjon beskriver bindeevnen til en overflate. Kohesjon er den indre styrken til det limet som skal motstå ytre krefter uten å gå i stykker.

Den andre kraften som reagerer i et trykkfølsomt klebestoff, er adhesjon. Som oversettelsen fra latin avslører, innebærer det montering. Den nøyaktige definisjonen av adhesjon: Adhesjon er den fysiske tiltrekningen eller forbindelsen mellom to stoffer, spesielt den makroskopisk synlige tiltrekningen mellom ulike stoffer. Med tape er adhesjonen forbindelsen mellom klebestoffet og overflaten. Klebestoffer som har høy adhesjon, binder spesielt godt til undersider. I tilfellet med honning er den ganske høy, siden honning kleber ganske godt.

Kohesjon

Den tredje og siste kraften som et trykkfølsomt klebestoff skal ha, er kohesjon. Kohesjon kommer fra latin og betyr ”klebe til noe”. Det er den indre forbindelse i et klebestoff, i hvilken grad det holder sammen av seg selv. Høy kohesjon betyr at adhesjonen er spesielt kraftig, sterk og stabil i seg selv. Dermed er den svært motstandsdyktig mot slitasje.

Det er viktig f.eks. hvis tape skal holde en stor mengde vekt stabil, da klebestoffet ikke skal splittes. Molekylene skal binde kraftig og ”holde” fast sammen. Det er absolutt ikke tilfellet med honning, fordi honning er veldig flytende og lett går fra hverandre. Honningen har svært lav kohesjon.

Så vi har funnet svaret: Honning er ikke et klebestoff iht. vår definisjon, siden den mangler den indre forbindelse, kohesjonen. Det betyr: Lommetørkleet og hendene dine vil også være klissete i fremtiden. Men du kan glemme alt om å henge opp et bilde med honning.

Les mer

Balansen mellom T) heft, C) kohesjon og A) adhesjon avgjør anvendelsesområdet

Balansen mellom T) heft, C) kohesjon og A) adhesjon avgjør anvendelsesområdet

1. Midlertidige anvendelser

Heft og kohesjon er skreddersydd til anvendelsen. Adhesjon er uvesentlig. Mange anvendelser krever en balanse mellom heft og kohesjon. Heft garanterer øyeblikkelig adhesjon til materialet, mens kohesjon er viktig for fjerning av rester. For mange midlertidige anvendelser er dette viktigere enn en høy spesifikk adhesjon, som vil manifestere seg i et høyt adhesjonsnivå (klebestyrke).

 • Midlertidig/innledende montering
 • Midlertidig overflatebeskyttelse
 • God bindeevne på følsomme overflater
 • Kan fjernes uten rester
 • Maskering
 • Utbedring
 • Ingen endring i farge eller glans

 

2. Permanente anvendelser

Adhesjon og kohesjon er skreddersydd til anvendelsen. Heft er uvesentlig. Klebestoffer i dette området er primært kjennetegnet av en balanse mellom kohesjon og adhesjon som er skreddersydd til anvendelsen. Det viktige er forbindelsens holdbarhet. Klebeevnen, bindeevnen på tidspunktet for den første kontakten, er uvesentlig.

 • Permanent forbindelse og sikker montering
 • God motstand overfor aldring/lang levetid 
 • Velegnet til glatte og ru overflater
 • Lukking

 

3. Raske klebeanvendelser

Heft og adhesjon er skreddersydd til anvendelsen. Kohesjon er uvesentlig. Det vesentlige for klebestoffer i dette området, er at de kleber raskt og godt. Det er derfor det kreves heft og/eller adhesjon. Siden tunge belastninger normalt ikke skal støttes, og det ikke er et ubetinget behov for å fjerne uten rester, spiller kohesjon ofte en ubetydelig rolle.    

 • Rask adhesjon
 • Ingen tunge permanente belastninger
Les mer


Relaterte opplysninger