Holdekraft

Hva ligger bak historien om klebekraft?

Når man snakker om trykkfølsomt lim, dreier det seg ikke bare om adhesjon, kohesjon og heft. Du trenger å vite mer for å finne den perfekte tapen til et spesifikt formål. For å være nøyaktig, er det tre ting til: strekkfasthet, forskyvningsmotstand og klebekraft.Det siste kommer først: Klebekraft. Det er relatert til bindeevnen et lim har til tilsvarende materiale. Noen av de aller første anvendelser for trykkfølsomme lim, som bandasjer, etiketter og maskeringstape for maling, ble evaluert på grunnlag av hvor lett eller vanskelig det var å fjerne dem fra overflatene. Disse tidlige anvendelsene banet vei for klebekrafttester, som har blitt utviklet og blitt standard industritester til måling av letthet eller motstand ved fjerning av tape, når det skjer en separasjon mellom PSA og et tilsvarende materiale.

Hvorfor er klebekraft viktig?

Solcellepaneler
Permanent montering i krevende miljøer krever ekstremt høy holdekraft.

Det er tre viktige faktorer som må vurderes om man skal prøve å forstå klebekraft helt: strekkfasthet, forskyvningsmotstand og forlengelse. Trekkraften er definert som den kraft som skal til for å ”trekke” tape fra en bestemt overflate, enten den er fleksibel, glatt eller stiv. Denne ”trekke”-styrken måles alltid og bare over bredden på materialet, noe som gjør det vanskeligere å skille motstandskraften. Det er viktig å forstå trekkraftfaktoren, fordi den kan brukes som veiledning ved valg av den riktige tapen til anvendelsen.

Klebekraften er en svært viktig faktor for begge typer klebende anvendelser, både midlertidig og permanent. For en midlertidig anvendelse skal klebekraften opprettholde en optimal balanse mellom korrekt adhesjon og mulighet for problemfri fjerning. De fleste typer maskeringstape er utmerkede eksempler på tape som gir tilstrekkelig klebekraft under anvendelsen, og som også kan fjernes rent og pent fra materialet etter bruk. Til midlertidig anvendelse er det alltid viktig å være oppmerksom på at klebekraft bygges opp over tid. Det kan være nødvendig med relevante laboratorietester for å bestemme hvorvidt en spesifikk type tape er egnet for den ønskede anvendelsen.

Til permanent klebeanvendelse bør målet være å maksimere motstandskraften overfor strekkfastheten. I de fleste tilfeller er de valgte tapeproduktene dobbeltsidig tape. Til permanente klebeanvendelser kan følgende parametre evalueres med tester av trekkraften for å fastsette hvilke betingelser ved anvendelsen som kan ha en ufordelaktig påvirkning på adhesjonen:

  • Adhesjonsnivået til komponentdelene, for eksempel: metall, plast, tekstil eller glatte kontra ru overflater.
  • Anvendelsestemperaturer og miljøbetingelser, for eksempel test ved 80° C, test ved romtemperatur etter 168 timers utsettelse for fuktighet.
  • Styrkeutvikling, for eksempel: test etter ett minutt; test etter 72 timer; test etter 14 dager.


I alle tilfeller er klebeevne én av tre separasjonskrefter som bidrar til å avgjøre hvorvidt en type tape vil fungere i en spesifikk anvendelse. Uansett om anvendelsen er midlertidig eller permanent, kan det bare oppnås optimale verdier for klebekraft hvis materialene er rene, fri for støv og fett og har tilstrekkelig trykk- eller holdetid.

Les mer

Eksempler på testmetoder for klebekraft

Måling av kreftene som kreves for å skrelle av tapen i den motsatte retningen (180°)
Måling av kreftene som kreves for å skrelle av tapen med en statisk kraft i 90° retning
Måling av kreftene som kreves for å skrelle av tapen i 90° retning
Statisk holdekrafttest 180° vinkel
Måling av delamineringens holdekraft-styrker

Måling av kreftene som kreves for å skrelle av tapen i den motsatte retningen (180°)

Måling av kreftene som kreves for å skrelle av tapen med en statisk kraft i 90° retning

Måling av kreftene som kreves for å skrelle av tapen i 90° retning

Statisk holdekrafttest 180° vinkel

Måling av delamineringens holdekraft-styrker

Hva betyr forskyvningsmotstand?

Forskyvningsmotstandstest hos tesa FoU-laboratorier
Forskyvningsmotstandstest hos tesa FoU-laboratorier

Forskyvningsmotstand er evnen til at motstå vandring eller slipp. Dette kan skje når en kraft påvirker en tape parallelt med dens klebende overflate. Egenskaben måles ved å klebe et stykke tape på en tomme på en plate i rustfritt stål, og deretter henge en vekt i den ene enden av tapen. Forskyvning uttrykkes i tidsenheter før tapen glir av stålplaten. Gode forskyvningsegenskaper er spesielt viktig ved anvendelser som skjøting, der tapen brukes til å holde to materialer sammen mens det påføres styrke i de motsatte retningene.

Eksempel på testmetode for forskyvningsmotstand

Forskyvningsmotstandstest hos tesa FoU-laboratorier
Dynamisk forskyvningstest
Statisk forskyvningstest
Mikroforskyvningsmotstandstest – Fase 2
Mikroforskyvningsmotstandstest – Fase 4
Mikroforskyvningsmotstandstest – Fase 3

Forskyvningsmotstandstest hos tesa FoU-laboratorier

Dynamisk forskyvningstest

Statisk forskyvningstest

Mikroforskyvningsmotstandstest – Fase 2

Mikroforskyvningsmotstandstest – Fase 4

Mikroforskyvningsmotstandstest – Fase 3

Og hva med strekkfasthet og forlengelse?

Forlengelse til bruddtest: Spesiell monteringstape som brukes til å holde tunge belastninger på plass under transport, må ha ekstremt høy strekkfasthet.
Forlengelse til bruddtest: Spesiell monteringstape som brukes til å holde tunge belastninger på plass under transport, må ha ekstremt høy strekkfasthet.

Strekkfasthet og forlengelse refererer begge til evnene til baksidematerialet. Strekkfasthet og forlengelse er hovedsakelig viktig ved enkeltsidig tape, hvor baksiden til den aktuelle anvendelsen skal motstå trekkbelastning. Pakketape eller monterings-/buntingsanvendelser – for eksempel til sikring av varer og komponenter under transport – er viktigst. Tapens strekkfasthet er vanligvis ikke viktig for dobbeltsidig tape, så lenge bindematerialene ikke er strekkbare. Strekkfastheten er den kraften (eller belastningen) som kreves for å få tapen til å briste. Denne egenskapen blir målt ved å ta et stykke tape med en bredde på en tomme, ta tak i det og deretter trekke det i motsatte retninger inntil det brister. Strekkfastheten måles i pund per tomme tape. Den samme måten benyttes til å måle forlengelsen. Det er den prosentdelen som tapen kan strekkes, før den brister.Relaterte opplysninger