Blanding og kjemisk struktur definerer egenskapene og anvendelsesområdene for et lim.

Hva har spaghetti og tape til felles?

Tape: Hvordan sammensetninger og kjemisk struktur definerer egenskaper og anvendelsesområder.For å forklare hva tape er laget av, skal vi repetere to av yndlingsfagene dine på skolen: fysikk og kjemi. Men ikke fortvil: Etterpå vil du vet mye om lim og hvordan det blandes. Dessuten vil du bli belønnet med en tallerken spaghetti.

Leksjon 1: Fysikk

Balansen mellom T) heft, C) kohesjon og A) adhesjon avgjør anvendelsesområdet
Balansen mellom T) heft, C) kohesjon og A) adhesjon avgjør anvendelsesområdet

Fra et fysisk synspunkt, er det tre krefter som påvirker egenskapene til tape. I tillegg til den såkalte hefteevnen til tapen (klebrighet), er det også adhesjon ( "binding til overflaten") og kohesjon ( "indre binding"). Disse kreftene sørger at to ting kan sammenføyes – og bestemmer hvor raskt, fast og lang tid det tar når ting skal klebes sammen. Når det gjelder sammensetningen av et lim, er den siste kraften den mest interessante av alle: kohesjon. Det er fordi dette har å gjøre med hvor fast og stabilt tape kleber til seg selv. Og det fører oss direkte til vårt andre favorittema.

Leksjon 2: Kjemi

Ingredienser i naturgummilim: gummi, harpiks, fyllstoff.
Ingredienser i naturgummilim: gummi, harpiks, fyllstoff.

Hva er den kjemiske sammensetningen for lim og tape? Kohesjonskreftene for et lim er basert på molekylære vekselvirkninger mellom såkalte polymerer. Polymerer er store molekyler (makromolekyler), som er sammensatt av mange små molekyler (monomerer). ”Poly” står for ”flere”, ”mono” for ”enkelt”. De er komponenter i et lim.

Polymerer danner langstrakte og bevegelige molekylkjeder. Over en viss lengde blir disse viklet inn i hverandre og produserer den indre kohesjonen for limet. Nå er det tid for belønningen vi har lovet deg: Hvis du ser på disse kjedene av molekyler som er viklet i hverandre, under et mikroskop – ser limet som en stor haug spaghetti.

Mellom sammenklebingspunktene beveger disse lange kjedene av molekyler selv. Dette gjør at limet flyter godt over overflaten og bindes der. På samme tid er det mulig å skape faste forbindelser mellom kjedene via kjemiske prosesser. Vi kaller dette ”reaksjon” eller ”polymerisering.” Med dette kan de klebende egenskapene justeres og kontrolleres presist. Slik er det med lim – en blanding det er verdt å se nærmere på.

Les mer
Den kjemiske strukturen til lim av syntetisk gummi har en gummimatriks (grå), som sørger for adhesjon og elastisitet. De lange polymerkjedene er viklet inn i hverandre som spaghetti på en tallerken. Polystyrendomener (blå) sørger for ekstra kohesjon og rivestyrke.

Den kjemiske strukturen til lim av syntetisk gummi har en gummimatriks (grå), som sørger for adhesjon og elastisitet. De lange polymerkjedene er viklet inn i hverandre som spaghetti på en tallerken. Polystyrendomener (blå) sørger for ekstra kohesjon og rivestyrke.Relaterte opplysninger