Tekniske detaljer for tapeDet finnes en rekke etablerte begreper som brukes for å beskrive en tape og dens hovedegenskaper. De viktigste forklares
her.

Klebestyrke, klebeevne, avrivingsstyrke
Målet på klebeevnen en tape har til overflaten Klebestyrken er den kraften som trengs for å fjerne tapen fra overflaten. Av hensyn til standardisering brukes glatt rustfritt stål som referanseoverflate. Kraften oppgis i Newton per centimeter tapebredde [N/cm].

Klebrighet
Tapens evne til å feste seg spontant til en overflate uten at det påføres trykk.

Utrullingskraft
Den kraften som trengs for å trekke tapen av rullen.

Rivestyrke, maksimal trekkraft
Styrken i baksiden måles i lengderetningen og representerer den kraften som river tapen. Kraften oppgis i Newton per centimeter tapebredde [N/cm].

Skjærstyrke
Skjærstyrken måler tapens bestandighet når den trekkes parallelt med klebeflaten. Dette er viktig i praksis, f.eks. når det dreier seg om å sikre veggspeil med monteringstape.

Lengste forlengelse
Den lengste forlengelsen forteller oss hvor mye tapen kan strekkes i lengderetningen før den revner. Tallet oppgis som en prosentverdi.

Tykkelse på tapen
Tykkelsen på tapen oppgis i μm = 1/1000 mm.

Fiberantall
Styrken til fibertape oppgis i fiberantall. Denne beregnes av det totale antallet fibre i begge retninger (maske) i et område på 2,54 cm x 2,54 cm (en kvadrattomme).

Måleenheter

N

μm

Newton. 1 Newton er den kraften
som gir en masse på 1 kg en
akselerasjon på 1 m2/sek.

Enhet for å måle tykkelsen på
tape og baksider. 1 μm = 1/1
000 mm = 0,001 mm.

Forkortelser for de fleste vanlige plasttypene (i henhold til DIN 7728)

PE

PET

PP

PUR

PVC

H-PVC

W-PVC

Polyetylen

Polyester (polyetylentereftalat)

Polypropylen

Polyuretan

Polyvinylklorid

Hard PVC

Myk PVC