Generelle anbefalinger for brukVurderinger som må foretas når du skal velge tape

Det er svært viktig å overholde noen spesifikke regler når du velger tape. Først og fremst anbefaler vi at du
fastsetter krav med tanke på bruksområde.

Skal tapen brukes innendørs eller utendørs?

Skal tapen brukes innendørs eller utendørs?
Skal tapen brukes innendørs eller utendørs?

Hvis den skal brukes utendørs, må du velge værbestandige produkter. Tapen må ikke la seg påvirke av UV-stråling og fukt.

Hvilke temperaturer vil tapen bli utsatt for?

Hvilke temperaturer vil tapen bli utsatt for?
Hvilke temperaturer vil tapen bli utsatt for?

Tape bør bare påføres mellom 10° og 40° C. Ved lavere temperaturer kan kondens på limflaten redusere klebeevnen. Lavere eller høyere temperaturer kan tolereres etter at tapen er påført.

Hvor lenge skal tapen brukes?

Hvor lenge skal tapen brukes?
Hvor lenge skal tapen brukes?

Skal tapen brukes til et langvarig eller kortvarig formål? Når du besvarer dette spørsmålet, er valg av korrekt klebemasse avgjørende.

Skal ulike underlag limes sammen med hverandre?

Skal ulike underlag limes sammen med hverandre?
Skal ulike underlag limes sammen med hverandre?

Når du skal lime ulike underlag, må du ta hensyn til de relevante utvidelseskriteriene.

Hvordan er tilstanden til baseoverflaten?

Hvordan er tilstanden til baseoverflaten?
Hvordan er tilstanden til baseoverflaten?

Det er en rekke forhold som må vurderes her:

  • Glatt, ujevn eller strukturert overflate
  • Type overflatebehandlingsmateriale
  • Kompatibilitet med overflatebehandlingsmaterialet
  • Kjemiske ingredienser (f.eks. myknere)
  • Klebestyrke
  • Overflatespenning

På grunn av de ulike overflatematerialene som brukes, er tester brukeren utfører, den mest effektive måten å
teste materialet på før bruk. Her er noen tips for å spare kostnader og tid med tanke på de vanligste overflatematerialene når du bruker de riktige tesa®-produktene.

Les mer

Tre

Forbehandling av tre er viktig for å unngå skade og at trefibrene splintres under fjerning av tapen. Ikke ferdigtørket maling som er påført en gammel og skitten overflate har, under fjerning, en bedre klebing til tapen enn til underlaget. Slike skader kan identifiseres ved enkelte rester som ikke dekker hele lengden/bredden av tapen. Temperaturen der tapen skal brukes , bør være over +5° C. For å sikre restfri fjerning må tapen fjernes i en vinkel på 45°.

Metall

Kobber, sink og bly kan bli misfarget på grunn av kjemiske reaksjoner. Påføring av tape bør derfor være kortvarig, og fortrinnsvis bør du bruke smal tape.

Anodiserte aluminiumsflater

På vindus- og dørprofiler eller rullesjalusier med dårlig anodisert finish kan limrester forekomme under fjerning av
tapen.

Naturlig og kunstig stein

Vi anbefaler ikke å påføre tape på naturlig og kunstig stein i og med at misfarging kan bli synlig på overflaten,
selv etter kort tids bruk.

Alt dreier seg om overflaten

Før du velger en bestemt tesa® tape, må du alltid vurdere overflaten. Du må spesielt være oppmerksom på:

  • Høy eller lav overflateenergi?
  • Glatt eller ujevnt?
Les mer