Save the Children

Bærekraft

Mange barn har ikke lenger mulighet til å gå i barnehagen eller skolen som følge av koronapandemien. Det betyr at utdanning ikke lenger prioriteres – og dette er et verdensomspennende problem. Det burde ikke være mulig! Derfor har Save the Children og tesa inngått et samarbeid som finansierer utdanningsprosjekter i seks land.

Ifølge UNESCO er 1,5 milliarder barn i dag rammet av lukking av skoler, barnehager og fritidssentre. Sosialt vanskeligstilte barn rammes særdeles hardt av økende utdanningsulikhet. “Utdanning forbinder mennesker med hverandre. Vi står sammen over hele verden.” er mottoet til Save the Children, verdens største uavhengige organisasjon som kjemper for barns rettigheter, og tapegruppen tesas samarbeid for å gi barn en bedre framtid. tesa støtter utvalgte prosjekter i seks land på tre kontinenter med et bidrag på 1 million euro: Vietnam, Kina, India, Mexico, Italia og Tyskland.

map_en-1

Muligheten til å bryte ut av fattigdomssirkelen

“Det gleder oss at vi som selskap har kunnet bidra til å beskytte den kommende generasjonen i samarbeid med Save the Children”, forteller dr. Normal Goldberg, CEO av tesa SE. “Utdanning kan i stor grad hjelpe i kampen mot krisen og fattigdomssirkelen – selv etter koronapandemien.” Alle prosjekter som mottar midler befinner seg i regioner der tesa-gruppen allerede er til stede med produksjonsanlegg eller tilknyttede selskap, eller har planlagt å delta aktivt i fremtiden. Våren 2020 bestemte tesa seg for å bygge enda et produksjonsanlegg i Vietnam til en pris av omtrent 55 millioner euro.

Dr. Norman Goldberg, administrerende direktør, tesa
Dr. Norman Goldberg, administrerende direktør, tesa

tesa SE

Utdanning kan i stor grad hjelpe i kampen mot krisen og fattigdomssirkelen – selv etter koronapandemien.
Dr. Norman Goldberg

Administrerende direktør, tesa SE

Save_the_Children_Unge_Journalister_UT_201101

Et intervju med en ung journalist:

Prosjektet startet med at to unge journalister fikk intervjue styremedlemmene Susanna Krüger og dr. Norman Goldberg.

5

millioner euro

distribueres via tesa Donation Program. tesa støtter utvalgte Save the Children-prosjekter og det globale covid-19-krisefondet som drives av hjelpeorganisasjonen Doctors Without Borders med 1 million euro hver. tesa gir også 200 000 euro hver til lokale organisasjoner i syv regioner – fra Asia til Nord- og Latin-Amerika, samt Europa – som er valgt av de lokale tilknyttede selskapene.

Ingen handlingsplaner ved tegnebordet

“Samtalene våre gjorde det fra starten av klart at Save the Children og tesa jobber for å nå de samme målene og ønsker å støtte vanskeligstilte barns rett til utdanning. Gjennom samarbeidet vårt kombinerer vi lokalt prosjektarbeid med muligheten til å nå ut til hele verden”, sier Susanna Krüger, styreleder av Save the Children Germany. “Vi forsøker å unngå å tenke for nytt og teoretisk når vi utvikler handlingsplaner, men arbeider alltid sammen med lokalbefolkningen. Vi bruker velprøvde modeller som kan tilpasses og skaleres på tvers av landegrenser”, legger hun til.

Foto_Save_the_Children_Vietnam1-1
En del av tesas bidrag til Save the Children går til Vietnam. Her mottar rundt 20 000 barn på landsbygda og i byene forskjellig skolemateriell.

© Save the Children

Hjemmeundervisning, opplæring av lærere og utstyr.

 

 

Slik ser utdanningssamarbeidet ut i praksis: I Vietnam mottar 20 000 barn på landsbygda og i byene forskjellige utdanningsmaterialer, deriblant papir og skrivesaker. Undervisning er planlagt for å lære lese- og skriveferdigheter, for eksempel gjennom mentorer. 

 

I Kina hjelper bidragene fra tesa mer enn 100 000 barn i alderen ti til tolv år og familiene deres slik at de kan styrke sin følelsesmessige og sosiale utvikling og motstandsdyktighet. Interaktive metoder gir lærere det nødvendige verktøyet til å utvikle disse viktige ferdighetene. For tiden prioriteres digitaliseringen av slike tilbud.

I India, et land der 320 millioner barn er rammet av at skoler lukkes, forsøker Save the Children å sikre at barn får tilgang til utdanning gjennom hjemmeundervisning, deriblant med mobile bibliotek. Det fokuseres også på rådgivning med myndighetene for å skape konsepter slik at barn kan komme tilbake til skolebenken. Hvorfor er dette viktig? Barnearbeid, barnehandel og barnemishandling øker for tiden i stor grad.

I Latin-Amerika har situasjonen dramatisk forverret seg i løpet av de siste ukene, og regionen anses som pandemiens nye episenter. Bare i Mexico er helsen, velværet og utdanningstilbudet til mer enn 40 millioner barn rammet. De omfattende hjelpetiltakene er spesielt rettet mot innfødte, immigranter og mennesker som bor i landlige områder. Save the Children jobber tett med utdanningsministeriet for å lære opp lærere, utvikle utdanningsmaterialer og levere viktig teknisk utstyr.

Susanna Krüger, styreleder, Save the Children Germany
Susanna Krüger, styreleder, Save the Children Germany

© Save the Children

Vi forsøker å unngå å tenke for nytt og teoretisk når vi utvikler handlingsplaner, men arbeider alltid sammen med lokalbefolkningen.
Susanna Krüger

Styreleder av Save the Children Germany

Utstrakt “utdanningsfattigdom” – også i Europa

En rekke forskjellige hjelpetiltak er også nødvendige på kontinentet vårt. Omtrent 100 000 barn i 30 italienske byer drar nytte av støtten vår med mottoet “Skriv om fremtiden”. Tilrettelegging av Internett-tilgang og nettbrett skal sikre at unge mennesker kan fortsette å lære på nettet mens skolene er lukket. 

I Tyskland har Save the Children startet prosjektet “MakerSpace” – et digitalt program der barn fra såkalte fokusskoler kan samarbeide om å utvikle evnene sine. Prosjektet støttes av TU Berlin for å gi mer innsikt i digitale utdanningsformater.

Save the Children

I 1919, like etter første verdenskrig, bestemte Eglantyne Jebb seg for å samle inn midler til sultne barn – og spesielt tyske barn – på gatene i Storbritannia. Dette ble startskuddet for verdens største uavhengige organisasjon som kjemper for barns rettigheter. Ett århundre senere er Save the Children aktive i 113 land og arbeider for å gi vanskeligstilte og marginaliserte barn, samt barn i avsidesliggende områder, en sunn start i livet, tilgang til grunnleggende skolegang og beskyttelse mot kriger og konflikter. Save the Children forsøker å forbedre barns liv på lang sikt – under kriser og katastrofer, men også senere.