doctors without borders

Kampen mot korona

Bærekraft

Hjelp der hvor det er størst behov for hjelp: tesa gir 1 million euro til Doctors Without Borders (Leger uten grenser) og støtter slik teamene som arbeider i koronarammede områder over hele verden. Bidragene går til hjelpeorganisasjonens globale krisefond for covid-19.

Selv små beløp kan hjelpe områder som er rammet av koronakrisen: Et telt med en størrelse på 45 kvadratmeter som kan brukes som klinikk eller isolasjonsstasjon koster bare 966 euro. 10 400 euro: Så mye koster 650 komplette vernetøysett. Og 10 800 euro er kostnaden for at 168 000 mennesker får tilgang til rent vann de kan vaske hendene med i én måned – en enkel og samtidig effektiv beskyttelse mot infeksjoner.  

illu doctor without borders

Raske, ubyråkratiske og effektive hjelpetiltak

“Som økonomisk smart selskap ønsker vi i disse vanskelige tider å hjelpe mennesker som rammes av covid-19 og legge til rette for forebyggende tiltak”, sier dr. Norman Goldberg. “Vi har latt oss overbevise av det mangeårige arbeidet til Doctors Without Borders og av konseptet som går ut på rask, ubyråkratisk og effektiv handling der det er størst behov for hjelp under koronakrisen”, sier tesas administrerende direktør om avgjørelsen om å gi 1 million euro til hjelpeorganisasjonen. 

MSFs hovedprioritet er å sikre helsearbeidere, og derfor må personellet følge strenge protokoller når det gjelder trygghet og sikkerhet

© Doctors Without Borders

Doctors Without Borders

Hjelpeorganisasjonen Médecins Sans Frontières, eller Doctors Without Borders, ble grunnlagt i 1971. Organisasjonen rykker inn der mange menneskers liv står i fare som følge av krig, der helsestrukturer har kollapset, eller der folkegrupper ikke får den medisinske hjelpen de trenger. Teamene bestående av leger, sykepleiere, jordmødre og logistikkleverandører tar på seg en rekke forskjellige oppgaver: De driver klinikker, oppretter ernæringssentre for barn, organiserer vaksinekampanjer og leverer medisinsk hjelp, rent drikkevann, latriner og tepper til flyktninger eller mennesker som er blitt drevet på flukt. Den tyske avdelingen av Doctors Without Borders ble grunnlagt i 1993, og opptil 90 % av driften finansieres gjennom private bidrag. Dette gjør det mulig å operere uten hensyn til politiske og økonomiske interesser. 

 

 

Dr. Norman Goldberg

© tesa SE

“Som økonomisk smart selskap ønsker vi i disse vanskelige tider å hjelpe mennesker som er syke og bidra til preventive hjelpetiltak.”
Dr. Norman Goldberg

Administrerende direktør, tesa SE

Et av våre største bidrag noensinne

“Vi gledet oss stort over det sjenerøse bidraget fra tesa. Det representerer et av de største individuelle bidragene som et selskap noensinne har gitt til Doctors Without Borders Germany”, forteller Katja Carson. “Midlene går til det globale krisefondet for covid-19, og utgjør et stort bidrag som vi kan bruke til å tilpasse og fortsette de eksisterende prosjektene våre, samt starte nye prosjekter. Tre millioner munnbind er nødvendige alene hver måned”, forteller viseadministrerende direktør i Doctors Without Borders Germany.  

Katja Carson, leder av Finance and Administration, MSF Germany

© Doctors Without Borders

Dette beløpet representerer et av de største individuelle bidragene som et selskap noensinne har gitt til Doctors Without Borders Germany.”
Katja Carson

viseadministrerende direktør i Doctors Without Borders Germany

Prosjekter i mer enn 70 land

For tiden støtter Doctors Without Borders mennesker i kampen mot koronaviruset i mer enn 70 land over hele verden. I mange områder vokser antallet infiserte fremdeles eksponentielt. Klinikker ha hendene fulle, og helsevesenet overbelastes i økende grad. Organisasjonen treffer tiltak for å kontrollere infeksjoner, utføre screening, opprette isolasjonsområder, lære opp personell på klinikker og helsesentre, og informere befolkningen. Samtidig rådfører organisasjonen seg med myndighetsorganer og offentlige institusjoner, og bidrar til å styrke den lokale kapasiteten.

5 millioner

euro

gis som bidrag til tesas omfattende hjelpeprogram tilknyttet koronakrisen. Utover nødhjelpstiltak, vil beløp også gjøres tilgjengelige for lokale prosjekter som bidrar til å på lang sikt motvirke effektene av pandemien. De siste ukene har tesa SE allerede levert 3000 ruller med klebende varseltape med en samlet lengde på 100 kilometer til mer enn 30 store sykehus i Tyskland, samtidig som selskapet har støttet forskjellige matsentraler. Med disse tiltakene deltar tesa – som tilknyttet selskap av Beiersdorf – i det overordnede selskapets utstrakte hjelpeprogram Care Beyond Skin med en samlet verdi på 50 millioner euro.