Inspirerende partnerskap – universitetssamarbeid over hele verden

Mennesker

Samarbeidsprogrammer med universiteter og andre forskningsinstitusjoner har en lang tradisjon hos tesa: De fremmer innovasjon. De støtter neste generasjon og gir selskapet mulighet til å oppdage unge talenter. Sist, men ikke minst, inspirerer de alle involverte både på et faglig og personlig nivå.

Takket være en rekke partnerskap med universiteter spenner tesa over et globalt nettverk som skal fremme innovasjon og oppmuntre neste generasjon. Alle involverte drar nytte av den livlige utvekslingen med forskere, kollokvier, studenter og nyutdannede – utvalgte prosjekter viser hvordan slike samarbeid kan se ut.

 

Fra "teser" til "Slå seg sammen"

Hvert år bidrar tesa med en rekke temaer som avgangsstudenter forsker på i de endelige avhandlingene deres innenfor rammen av samarbeidsavtalene. Temaene kan vise til strategiske problemstillinger (for eksempel om internasjonalisering, se infoboks), men fokuset ligger på utvikling og innovasjon. 

Det er vanligvis lederne av laboratoriene som er ute for å hanke inn nye talenter. Da kan de for eksempel jobbe med spesifikke spørsmål om polymerisasjon eller andre viktige temaer i tesas produkt- og utviklingsverden.

 

Mer enn 500

teser

er produsert fra avhandlinger fra diplom-, bachelor- eller masternivå til doktorgradsavhandlinger hos tesa de siste to tiårene – og de har gitt betydelige resultater på ulike områder.

I tillegg er det mange samarbeid med forskningsgrupper ved universiteter og andre institusjoner, der tesa fungerer som drivkraft.

"For eksempel stiller universitetet kunnskap, laboratorier og spesielle måleredskaper til rådighet, mens tesa leverer tapeprøver, gir forskere et innblikk i utviklingspraksisen og utfordrer dem med spesifikke spørsmål fra en utviklers perspektiv", forklarer Dr.
Klaus Keite-Telgenbüscher, Laboratory Manager Novel & Functional Materials. En vinn-vinn-situasjon.

 

Omdømme, forskning, rekruttering

Et av Dr. Jake Przyojskis første initiativer da han begynte hos tesa i 2018 som Lab Manager Research and Development ved anlegget i Sparta i Michigan (USA) var å initiere et samarbeid med Massachusetts Institute of Technology (MIT), hvor han selv studerte under Richard R. Schrock, Nobelprisvinner i kjemi i 2005. 

"Denne typen samarbeid viser at vi befinner oss i toppskiktet når det gjelder innovasjon og det å ligge ett skritt foran i tenkningen – et viktig signal, også når det gjelder rekruttering", sier Przyoski.

 

MIT in Cambridge, Massachusetts, is considered one of the world's top universities.
MIT i Cambridge i Massachusetts regnes som ett av verdens beste universiteter.

MIT, som ligger ved elven Charles i Cambridge, rett overfor Boston og ikke langt fra Harvard University, er ett av verdens ledende forskningsinstitutter. Det var det første universitetet som utdannet kjemiingeniører, og har den spesielle tilnærmingen at de inkluderer økonomi og samfunnsvitenskap samt humanistiske fag i ingeniørstudiene.

tesa har vært sølvsponsor for den årlige polymerdagen ved MIT siden 2019, og finansierer for tiden en doktorgradsavhandling fra den vitenskapelige arbeidsgruppen til professor Rob Macfarlane om høytytende krysskoblingssystemer for ACX-teknologi.

 

INTERNASJONALITET:
LEVD OG UTFORSKET

I september 2019 flyttet Ruth Long fra Houston i Texas (USA) til Hamburg. Hun jobber med mastergraden sin om "Internasjonale rammer for beslutningstaking innenfor stedsplanlegging" ved Hamburg University of Technology. Long skriver avhandlingen sin som en del av en rammekontrakt i EPT-avdelingen (Engineering and Procuring Technology) hos tesa.

"Vi møtte Ruth Long i 2019 og tok henne med hit som masterstudent i 2020", sier Dirk Holland, Corporate Director of Engineering & Production Technology.

"Det var det beste som kunne skje", legger Long til. "Miljøet her er veldig anerkjennende – det kunne ikke vært mer motiverende. Og prosjektet jeg jobber med fører meg akkurat i den retningen jeg ønsker å utvikle meg faglig". 

Mot denne bakgrunnen lærer 26-åringen seg tysk underveis, selv om engelsk fungerer perfekt som fellesspråk for henne i arbeidslivet.

For sin doble mastergrad ved Hamburg University of Technology deltar hun også på seminarer ved Northern Institute of Technology Management (NIT), hvor internasjonale studenter, ingeniører og forskere får opplæring av førsteklasses forelesere om spørsmål som gjelder ansvarlig atferd i en global verden.

 

Ruth Long
Ruth Long ble født av taiwanske foreldre i USA. Etter å ha fullført bachelorgraden ved Rice University, flyttet hun til Tyskland. Hos tesa skriver hun masteroppgave om internasjonale selskapers strategiske utfordringer.
"Universitetspartnerskap bidrar til å gjøre tesa bedre kjent som merkevare og som en ettertraktet arbeidsgiver over hele verden"
Dr. Stephan Zoellner

Technology Scouting Manager

STERKERE SAMMEN: Industri- og universitetsprosjektet DODYNET

Double Dynamic Network (DoDyNet) er et EU-finansiert treårig program. Som en del av prosjektet jobber tolv studenter («forskere i tidlig fase») fra åtte ulike europeiske universiteter med doktorgradene sine og forskningen sammen med sine universitetsveiledere, et internasjonalt rådgivende styre og europeiske industripartnere – inkludert tesa SE – om temaer knyttet til syntese og analyse av polymergeler og -nettverk.

 

tesa tilbyr materialprøver samt praktikantstillinger og organiserer en årlig industriell workshop. Mens de andre industripartnerne forfølger sine egne spesifikke problemstillinger, er tesa interessert i å undersøke nye typer klebemidler, for eksempel selvlegende geler.

I tillegg til innovativ kunnskap om polyakrylater i nettverk, ønsker tesa også å utvide det faglige samarbeidet i et internasjonalt nettverk av anerkjente eksperter, og sist men ikke minst posisjonere selskapet som en attraktiv arbeidsgiver for høyt kvalifiserte unge mennesker.

 

Dr_Stephan_Zoellner
Stephan Zoellner, Technology Scouting Manager, med et krus fra DoDyNet

Parlez-vous tesa?

Hvert år tilbringer en gruppe på rundt ti studenter fra Ecole Supérieure de Chimie, Physique, Electronique de Lyon (CPE Lyon) tolv måneder som praktikanter ved tesas hovedkontor. Det franske universitetet har til og med en egen leder for internasjonal utveksling.

"Det er en sann glede å jobbe med de franske studentene", forteller Matthias Koop, Lab Manager Research &Development, begeistret. "Alle har så mye laboratorieerfaring at vi allerede etter veldig kort tid lar dem jobbe helt uavhengig på spesifikke prosjekter". 

Det gir verdifull erfaring for begge sider. I så stor grad at noen talenter fra Lyon kommer tilbake på et senere tidspunkt, for eksempel for masteroppgaven.

 

"For hver engasjert praktikant vinner vi to ganger: gleden av å kjenne en inspirerende student og gleden av å vie oss til å få frem et ungt talent"
Matthias Koop

laboratoriesjef

Promotering av praktiske studentprosjekter

For tre år siden, da ingeniørstudenter fra Universitetet i Leuven i Belgia kontaktet tesa Benelux for å be om støtte til prosjektet, var svaret selvfølgelig: Vi er med!

 

Med donasjoner, spesialrabatter og tekniske råd hjalp de belgiske tesa-kollegene de fremtidige ingeniørene med å bygge racerbilen BluePoint, som deretter skulle delta i World Solar Challenge i Australia. I 15 måneder utviklet, testet, reparerte og optimaliserte de ved hjelp av tesa-produkter fra A for ACXplus til K for kabelbuntingstape.

Innsatsen bar frukter: 13. oktober 2019, etter å ha kjørt mer enn 3 000 km, krysset BluePoint målstreken som vinner – til tross for sterk vind.

 

Solar-Rennwagen
Solcellebilen til ingeniørstudenter fra Universitetet i Leuven i Belgia
Tesa_Inken_Klein_03965_02
"Ved å delta i spesielle studentprosjekter oppfordrer vi unge mennesker til å være entusiastiske overfor innovasjon – og samtidig fremmer vi den ånden vi trenger som teknologiselskap"
Inken Klein

Head of Human Resources

"Åpen innovasjon" – Et oppfinnsomt sinn trenger dialog og utveksling

Oppfinnsomhet hører ikke hjemme bak lukkede dører, det er dr. Weiping Mei, Corporate Technology Manager Innovation Processes, overbevist om: "Den tilnærmingen er for lengst utdatert. For å fremme innovasjon trenger vi utveksling, mangfold og fleksibilitet.
Det er den eneste måten som gir suksess på lang sikt".

Det var mot dette bakteppet at tesa åpne dørene i Kina og gikk inn i et nytt strategisk territorium med initiativet "Åpen innovasjon". Det omfatter utvidelse av nettverk med og ved universiteter, for eksempel Tongji University, hvor tysk er det første fremmedspråket og bygg- og anlegg/arkitektur er det tekniske fokuset; eller Beijing Management and Technology University, som koordinerer arbeidsgrupper og forskningsgrupper om bærekraftspørsmål over hele Kina.

 

Dr. Mei tok initiativ til et samarbeidsprosjekt for videreutvikling av OCA-er (optisk klare klebemidler) ved Soochow University. Det kinesiske Academy for Inspection and Quarantine, som nylig signerte en rammeavtale om samarbeid med tesa, spiller også en spesiell rolle. For Kina er akademiet litt det som Fraunhofer-instituttet er for Tyskland: Forskningsinstituttet har et utmerket renommé som et viktig kontaktpunkt når det gjelder de spesielle kravene og teknologiske prosessene i de kinesiske markedene. 

"Når vi snakker om våre mål og visjoner", oppsummerer Dr. Mei, "bare å gjøre det, møtes, fremme synergier, se hva som skjer, alltid ligge ett skritt foran: På denne måten kan vi identifisere de beste ideene og utvikle virkelig innovative løsninger.".

 

Agreement with the Chinese Academy for Inspection and Quarantine
Weiping Mei (foran til høyre), Uwe Michel (nummer 4 fra venstre bak) og XiaoLong Sun (nummer 5 fra venstre bak) representerte tesa da rammeavtalen ble signert med det kinesiske Academy for Inspection and Quarantine.