For Employees and Society

Vår satsing på samfunnet

For de ansatte og samfunnet

Vi støtter våre ansatte i hele verdikjeden, og forplikter oss til prosjekter som fremmer neste generasjons innovatører.

Fokus på de ansatte

Våre ansatte er tesas mest verdifulle byggestein for å oppnå langvarig suksess. Derfor skaper vi et arbeidsmiljø som styrker innovative ideer og kjennetegnes av respekt, likestilling og trygghet.

Focus on Employees
Our Goal Vision zero

Helse og sikkerhet

tesa prioriterer de ansattes sikkerhet, og dette gjelder spesielt for våre ansatte i produksjonen. Når det gjelder sikkerhet, er selv én ulykke én for mye. Derfor arbeider vi for å redusere antallet arbeidsulykker til null – et mål som er en del av vårt ledende prinsipp VISIONZER[O]. Vår ulykkesstatistikk er for tiden betydelig lavere enn gjennomsnittet for tysk sektor: tesa registrerte 1,6 ulykker som krevde tre eller flere sykedager for hver million arbeidstimer i 2019.

 

Utover juridiske forskrifter, danner våre selskapsovergripende retningslinjer for yrkessikkerhet grunnlaget for administrasjonssystemet vårt på området yrkessikkerhet. Retningslinjene implementerer konkrete tiltak for å redusere risiko og forbedre sikkerheten på arbeidsplassen. Ett eksempel på dette er Safety Tour-appen som hjelper de ansatte i produksjonen under SOS-inspeksjoner (SOS = Safety, Order, Sanitation).

 

Vi fremmer også aktivt tesa-ansattes helse og velvære: Vårt selskaps helsetilbud omfatter blant annet trenings- og avslappingstibud, en rekke forskjellige arbeidsmedisinske kontroller og muligheter som tilrettelegger for et sunt kosthold.

Vi fremmer de ansattes utvikling

Hvordan kan vi tiltrekke oss og beholde svært kvalifiserte ansatte når konkurransen er høy? Vi satser på en kombinasjon av en rekke individuelle tiltak: Vi tilbyr blant annet tilpassede opplæringsprogrammer og mulighet for profesjonell utvikling, samt attraktive utviklingsmuligheter og en god balanse mellom jobb og privatliv.

 

Målet vårt går ut på å fremme en bedriftskultur som styrker ytelse, teamarbeid, samarbeid på tvers av avdelinger og internasjonalisering. Flere av hovedprioritetene våre på dette området omhandler utvikling av lederegenskaper og karriereplanlegging. Programmet for lederutvikling forsøker å støtte teamledere og ledere slik at de kan videreutvikle ferdighetene sine, og utgjør ett av mange verktøy som brukes til å fremme de ansattes utvikling.

 

Ferdighetene som er spesielt viktige sammenfattes i våre ni nøkkelkompetanser. Disse danner grunnlaget for arbeidet vårt innen personaladministrason og brukes for alle våre HR-verktøy. De spiller plant annet en viktig rolle i kompetansevurderingene våre. Dette utviklingsprogrammet gir begavede mennesker muligheten til å delta i karriererelevante aktiviteter og øvelser. De får så individuell tilbakemelding basert på våre nøkkelkompetanser. Målet er å vurdere hver søkers styrker og potensial, og å støtte vedkommendes karrierevei innad i selskapet.

 

Det er også viktig for oss å gi de ansatte en mulighet til å bytte avdeling i selskapet. tesa X-perience-modellen ble lansert for dette formålet. Den gir for eksempel ansatte med høy produktkunnskap muligheten til å lære mer om hvordan de håndterer kunder.

 

Vi tilbyr også omfattende opplæring og profesjonelle utviklingsmuligheter som er spesielt utviklet for selskapets behov og dekker en rekke forskjellige ferdigheter og målgrupper.

Rettferdige betingelser og likestilling

Produktene våre har vanligvis vært gjennom en lang reise før de leveres til kunden. Verdikjeden vår strekker seg over flere kontinenter og utføres av mange mennesker som arbeider for tesa – både direkte og indirekte. Vi har ansvar for dem alle. Derfor forplikter vi oss til rettferdige arbeidsbetingelser og respekt for menneskerettighetene gjennom hele verdikjeden vår. For å sikre at disse alltid overholdes, samarbeider vi tett med partnerne våre ut utfører vurderinger av leverandører.

 

Reglene for god oppførsel [lenke til CoC] og våre regler for god oppførsel for leverandører [lenke til CoCfS] danner grunnlaget for dette arbeidet, og inneholder de viktigste reglene for samhandling med våre ansatte, leverandører og forretningspartnere.

Our Strategy for the Future
Awards and Ratings
Awards and Ratings

Vitnesbyrd om våre prestasjoner i tilknytning til bærekraft

I 2020 deltok tesa-gruppen igjen i EcoVadis’ bærekraftsvurdering og ble belønnet med en sølvmedalje for prestasjonene våre innen bærekraft, noe som er et vitnesbyrd som viser at vi er bedre enn gjennomsnittet i bransjen vår. EcoVadis er en anerkjent vurderingsplattform for selskap med globale forsyningskjeder. Den analyserer og vurderer selskapers prinsipper, handlinger og resultater i områdene miljø, arbeidspraksis, menneskerettigheter, etikk og forsvarlig forsyning.

I midten av 2020 startet vi også et program for bærekraft for leverandørene våre. Som del av denne kampanjen inviterte vi 50 av våre mest fremtredende leverandører til å delta i EcoVadis’ bærekraftsvurdering og dele sine resultater med oss. Vi vil de neste årene oppfordre flere leverandører til å delta: 

80 %

Direkte innkjøpsvolum

Vårt mål er at 80 prosent av vårt direkte innkjøpsvolum gjøres med leverandører som har deltatt i bærekraftsvurderinger som EcoVadis innen 2025

Vi fremmer den neste generasjonens innovatører

Albert Einstein visste allerede i sin tid at “problemer ikke kan løses av det samme tankesettet som skapte dem.” Vi trenger i stedet nye ideer og unge mennesker som omfavner sin rolle som fremtidens problemløsere.

 

Vi ønsker å støtte den neste generasjonen ved å gi dem tilgang til MNT-fag (matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag) og avgjørende teknologier for fremtiden. Et emne som er av spesiell betydning for oss er å redusere ulikhet og skape rettferdige spilleregler. Ett av hovedinitiativene våre på dette området går ut på å støtte opplæringsmuligheter som oppmuntrer flere kvinner til å delta i MNT-fag.

 

Promoting the Next Generation of Innovative Minds

Initiativ for naturvitenskap og teknologi (NAT).

tesa deltar blant annet i initiativet NAT (Initiative für Naturwissenschaft und Technik gGmbH), som forbinder skoler i Hamburg og Norderstedt med universiteter, tekniske høyskoler og teknologidrevne bedrifter. NAT har satt seg som mål å gi ungdom en rekke forskjellige innsikter i forskjellige yrker. Noen eksempler er NAT-initiativene mink:pink, et program som skal styrke jenter, samt mint.match, som forbinder uteksaminerte ungdommer med forskere.

Engasjert gjennom krisen

Vårt sosiale engasjement omfatter også økonomisk støtte av veldedige organisasjoner. tesa har siden starten av koronakrisen blant annet gitt bidrag til Doctors without Borders og Save the Children. Vi har gitt én million euro til Doctors without Borders – ett av de største enkeltbidragene i hjelpeorganisasjonens historie. Midlene går til det globale Doctors without Borders COVID-19-fond, og brukes til å levere rask og ukomplisert hjelp der den trengs som mest.

 

Med mottoet “Utdanning forbinder. Vi står sammen over hele verden.” kjemper Save the Children og tesa mot økende utdanningsulikhet. Sosialt vanskeligstilte barn rammes spesielt hardt av dette, spesielt under pandemien. Vi støtter utvalgte Save the Children-prosjekter i seks land – Vietnam, Kina, India, Mexico, Italia og Tyskland.

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

Mer om bærekraft

Our Commitment to Sustainability
Bærekraft
Vår satsing på bærekraft
Les mer
Our Focus Our Customers
Kunder
Vårt fokus – våre kunder
Les mer
Our Strategy for the Future
Strategi
Mer bærekraft skaper mer innovasjon
Les mer
For Our Environment
Miljø
Miljøvern
Les mer
verden blir varmere
Bærekraft
Business Ambition for 1.5° C' – Vi deltar!
Les mer
Save the Children
Bærekraft
Redd barna!
Les mer
MSFs hovedprioritet er å sikre helsearbeidere, og derfor må personellet følge strenge protokoller når det gjelder trygghet og sikkerhet
Bærekraft
Kampen mot korona
Les mer