tesa® 51432

Sekvenseringstape/bandoleringstapeProduktbeskrivelse

For lager- og sekvenssammenbinding i kombinasjon med kreppet bandoleringstape.

Applikasjoner

Den dimensjonsmessige stabile glatte papirmaterialet gjør produktet særlig egnet til bandolering av tunge komponenter.

Spesielt for sekvensbandolering, hvor det kreves mer ubøyelige belter.

Tekniske egenskaper

Bruddforlengelse

6 %

Klebetype

natural rubber

Bruddstyrke

93 N/cm

Total tykkelse

330 µm

Bæremateriale

Papir (Glatt)

Klebeevne på Stål

8 N/cm

Temperaturbestandighet

100 °C

Additional Info

tesa® 51432 kan kombineres med tesa® 51300 eller 51316.

tesa®-produkter viser god kvalitet dag inn og ut under krevende forhold og blir regelmessig underlagt streng kontroll. All teknisk informasjon og alle uttalte anbefalinger er gitt på grunnlag av vår beste kunnskap på grunnlag av praktisk erfaring. Alle data er basert på gjennomsnittsverdier og kan ikke overføres direkte til noe spesifikt applikasjon. tesa SE kan ikke gi spesifikke eller indirekte garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Dermed er brukeren ansvarlig for å teste om tesa®-produktet er egnet for et bestemt formål og egnet for brukerens måte å bruke det på. Hvis du er i tvil, er vårt tekniske supportpersonell tilgjengelig for å hjelpe deg.

Downloads
Relaterte produkter