For at undgå skader under transporten kan man anvende tape.

Sikring av deler for transport

Stroppetape: Tapen vil ta en del av belastningen slik at tunge belastninger ikke har noen innvirkning på bevegelige deler, for derved å unngå skade.Under transport av kopimaskiner og skrivere skal deler av enhetene sikres ved hjelp av tape. Ved å påta seg en del av belastningen hindrer stroppetapen at de separate delene beveger seg på noen måte, og forebygger derved skader på enheten. Kraftige støt påvirker ikke bevegelige deler takket være tapen.

Den anbefalte stroppetapen til dette anvendelsesområdet skal fjernes uten å etterlate rester, og har ingen effekt på overflatene, selv ved lave temperaturer. I tillegg skal den ha et sterkt og robust underlag.

Les mer

Produkter

tesa® 4224
Specifications
MOPP
natural rubber
79 µm
35 %
tesa® 4287
Specifications
MOPP
natural rubber
79 µm
35 %
tesa® 4289
Specifications
MOPP
natural rubber
144 µm
35 %
tesa® 64283
Specifications
MOPP
natural rubber
77 µm
35 %
tesa® 64284
Specifications
MOPP
natural rubber
110 µm
35 %
Nedlastinger