tesa_777820000000_LI406_Mood

Bruk av tesa® Limspiker små apparater for tapet og gips (0,5 kg).

Den smarte løsningen med limstrimler til sikker festing av små enheter som f.eks. WLAN-rutere.Trinnvise instruksjoner (video)

I videoklippet og fotoserien forklarer vi deg hvor enkelt det er å bruke limspikeren!

Bruk av tesa® Limspiker små apparater for tapet og gips (0,5 kg).

Hvis du ønsker å henge opp en WLAN-ruter eller lignende små enheter med nøkkelhullåpninger, er denne limspikeren det perfekte valget. Det er enkelt og greit å sette den opp, samtidig som du kan fjerne den uten å etterlate spor. Siden du ikke trenger å bruke boremaskin, blir ikke overflaten skadet. Du kan til og med bruke limspikeren om igjen med en ny limstrimmel.

01

Rengjøring av overflaten

Rengjør overflaten med en tørr og støvfri klut. Først da kan limet oppnå maksimal yteevne.

TES_1_CANVAS_NAIL_4_WP_CLEAN_SURFACE
Limspiker for små apparater på tapet og gips: Rengjør overflaten

02

Slik fester du limstrimmelen

Ta limstrimmelen av arket og fest den på veggen. Gi først den øvre og deretter den nedre delen av limstrimmelen et fast og jevnt trykk i 5 sekunder hver, for å være sikker på at den sitter godt. På denne måten blir Powerstrips®-teknologien aktivert.

TES_2_KEYHOLE_NAIL_1_WP_PRESS_STRIP_0395_eciRGB
tesa SE
Limspiker for små apparater på tapet og gips: Fest limstrimlene på veggen og gi dem et fast trykk

03

Slik fester du limspikrene

Plasser spikrene slik at de sitter godt fast på områdene med lim. Sørg for at fliken (under den grå linjen) forblir synlig. Trykk den øverste, midterste og nederste delen av limspikrene fast mot veggen i 5 sekunder hver. 

TES_3_KEYHOLE_NAIL_1_WP_PRESS_NAIL_0438_eciRGB
tesa SE
Fest limspikrene til tapet og gips, og gi dem et fast trykk

04

Justering av limspikrene

Skyv den røde justeringsknappen oppover. Spikeren er nå låst opp, og du kan enkelt justere plasseringen. Når du har nådd høyden du vil ha, flytter du justeringsknappen ned igjen. Du kan også flytte spikerhodet sidelengs.

TES_4_KEYHOLE_NAIL_1_WP_ADJUST_0474_eciRGB
tesa SE
Limspiker for små apparater på tapet og gips: Juster høyden, og flytt spikerhodet sidelengs

05

Opphengning av WLAN-ruter

Nå er du klar til å henge opp WLAN-ruteren på limspikrene. Sitter den ikke slik du ønsker, gjentar du trinn 4.

TES_5_KEYHOLE_NAIL_1_WP_BRINGING_0545_eciRGB
tesa SE
Limspiker for små apparater på tapet og gips: Heng opp WLAN-ruteren

06

Slik fjerner du limspikrene

Ta godt tak i limspikeren uten å dra i den. Trekk fliken ca. 35 cm nedover parallelt med veggen (ikke oppover, mot deg selv eller sidelengs). Gjenta med den andre limspikeren.

 

Merk: Hvis du ikke trekker parallelt med veggen, eller hvis du trekker for fort, kan du rive over limstrimmelen eller skade overflaten.

TES_6_KEYHOLE_NAIL_1_WP_REMOVE_0610_eciRGB
tesa SE
Fjern limspikrene for små apparater på tapet og gips