nachhaltigkeitsbericht-titelbild-hd

Savienoti, mainīgi, progresīvi

Ilgtspējība

Kā tehnoloģiju uzņēmums tesa uzskata ilgtspējību par izaicinājumu un iespēju, kam jāpievērš visas tesa komandas uzmanība.

Uzņēmums tesa ik gadu izstrādā simtiem jaunu produktu un līmēšanas tehnoloģiju risinājumu dažādiem rūpniecības uzņēmumiem un patērētājiem. Katru dienu mūsu 500 augsti kvalificētie izstrādātāji un daudzi citi no vairāk nekā 4700 darbiniekiem domā par iespējamajiem veidiem, kā tesa varētu samazināt mūsu uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi. Taču tas vēl nav viss – mūsu produktiem būtu jāsniedz aizvien lielāks ieguldījums, lai mazinātu slodzi uz vidi.  

2020. gada ilgtspējības pārskata 48 lappusēs atradīsiet jaunus datus, visus faktus un informāciju par pagājušajā gadā svarīgākajiem notikumiem. Pārskats uzskatāmi parāda, ar kādiem līdzekļiem tesa cenšas nodrošināt ekoloģiski, sociāli un ekonomiski ilgtspējīgu darbību. Turklāt tiks prezentēts tesa jaunais ilgtspējības plāns. Tas sniedz vadlīnijas atbilstošu projektu izstrādei un uzņēmuma darbības saskaņošanai ar minēto mērķi ilgtermiņā. Ar konkrētiem piemēriem pārskatā arī parādīts, ko esam paveikuši pagājušajā gadā – mēs ļoti lepojamies ar paveikto. 

„Pagājušajā gadā mēs pacēlām ilgtspējības tēmu nākamajā līmenī un padarījām ilgtspējīgu izaugsmi par mūsu uzņēmuma stratēģijas galveno elementu.”
Dr. Normens Goldbergs

tesa SE izpilddirektors

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Goldberg

2020. gadā esam daudz sasnieguši

2020. gads bija izaicinājumu pilns uzņēmumiem un cilvēkiem visā pasaulē. Tāpēc kā globāli veiksmīgam uzņēmumam tesa bija īpaši svarīgi skaidri uzņemties atbildību. Šis uzdevums virza mūsu rīcību.

Nachhaltigkeitsbericht_Grafik_SDGs__ENG

Tika sasniegts svarīgs mērķis – gada beigās 100 % lektroenerģijas, ko tesa savām vajadzībām iegādājās visā pasaulē, bija iegūta no atjaunojamiem energoresursiem. Turklāt CO2 emisija tika samazināta par 23 %, salīdzinot ar 2018. gadu.

Tas nozīmē, ka uzņēmums tesa ir būtiski pietuvinājies mērķim līdz 2025. gadam samazināt emisiju kopumā par 30 %.

Turklāt tika uzsākta mūsu piegādātāju ilgtspējības novērtēšanas programma, kas jau ietver un apstiprina 31 % mūsu tiešo iepirkumu apjoma. 

Mūsu darbinieki bija iesaistīti 23 projektos par resursu efektīvu izmantošanu un veicināja izejvielu un enerģijas izmantošanas un atkritumu apjoma samazināšanu. Piemēram, pateicoties ūdens tvaiku reģenerācijas sistēmas uzstādīšanai rūpnīcā Itālijā, ir ievērojami samazināts ūdens un enerģijas patēriņš. Pārskata gadā mēs arī saņēmām sudraba medaļu EcoVadis ilgtspējības novērtējumā. Mūsu ilgtspējības rādītāji atkal ir virs nozares vidējā līmeņa.

2020. gadā mēs padarījām ilgtspējību par tesa stratēģijas neatņemamu daļu.

Uzņēmuma tesa ilgtspējības plāns – mūsu nākotnes vadlīnijas

Uzņēmuma tesa ilgtspējības stratēģijas pamatā ir jaunais tesa ilgtspējības plāns. Tas kalpo kā rokasgrāmata, lai visaptverošāk un ilgtspējīgāk saskaņotu uzņēmuma darbības visā vērtību ķēdē. Vides, klientu un sabiedrības jomās iedalītais plāns ietver konkrētus mērķus un pasākumus, kas ir izskaidroti 2020. gada ilgtspējības pārskatā.

Piemēram, mēs uzstādījām mērķi līdz 2050. gadam kļūt par pilnībā klimatneitrālu uzņēmumu visā pasaulē. 2020. gadā tesa pievienojās iniciatīvai „Uzņēmējdarbības mērķi attiecībā uz 1,5 °C”. Tādējādi starptautiskais tehnoloģiju uzņēmums apņemas pielāgot savu uzņēmējdarbību mērķim ierobežot globālās temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 °C un īstenot atbilstošus pasākumus.. Līdz šim brīdim tikai aptuveni 400 vadošie uzņēmumi visā pasaulē ir apņēmušies ievērot šo norunu.

Plāns ir ievērojami palielināt mūsu ilgtspējīgo produktu pārdošanas apjomus nākamo piecu gadu laikā un padarīt mūsu produktu iepakojumu videi vēl draudzīgāku. Mēs esam apņēmušies arī ievērot Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus. Un kā ANO Globālā līguma dalībnieks uzņēmums tesa ir apņēmies ievērot desmit universālus principus attiecībā uz cilvēktiesībām, darba standartiem, vides aizsardzību un korupcijas novēršanu.

tesa_Sustainability_Wheel-communication_final
„Mūsu ilgtspējības plāns parāda skaidru apņemšanos panākt vēl labāku vides un klimata aizsardzību, atbildību pret darbiniekiem un visiem mūsu piegādes ķēdēs iesaistītajiem. Es to uzskatu par vadlīniju un virziena rādītāju visiem mūsu lēmumiem.”
Dr. Normens Goldbergs,

tesa SE izpilddirektors

nachhaltigkeitsbericht_2020_leafs

Misija: nulles emisija

Kā mums izdosies samazināt emisiju? Paļaujoties uz tesa augsto inovāciju līmeni. Uzņēmums tesa jau 125 gadus ir nozares celmlauzis. Mēs izmantosim šo priekšrocību, izstrādājot ilgtspējīgus produktus un procesus. 

Uzņēmumā tesa mēs mērķtiecīgi izmantojam savas prasmes, lai turpinātu uzlabot līmēšanas tehnoloģiju risinājumus un ražošanas procesus, un mēs nepadosimies, līdz nebūsim sasnieguši šo mērķi. Jo tā ir mūsu īpašajā spēja. Uzņēmums tesa ir atzinīgi novērtēts partneris daudziem klientiem, kuri arī arvien vairāk koncentrējas uz ilgtspējības uzlabošanu un kopā ar mums meklē jaunus risinājumus.  

Mūsu produkti kļūst arvien videi draudzīgāki

Lai padarītu produktus videi draudzīgākus, tesa arvien vairāk izmanto atjaunojamās vai pārstrādājamās izejvielas. Mēs domāsim arī par to, kā mūsu izmantotos materiālus varētu pārstrādāt vai atkārtoti izmantot produkta kalpošanas laika beigās. Labs piemērs ir jaunā tesa® 4713 papīra lente ar dabiskā kaučuka saistvielu un videi draudzīgu FSC sertifikātu.  

nachhaltigkeitsbericht_2020_tesa_NBH

Nākotnē tesa piedāvās aizvien vairāk produktu, kas uzskatāmi veicina ilgtspējību. Tas notiek ciešā kontaktā ar daudziem klientiem un partneriem, ar kuriem mums ir kopīgs mērķis. Mēs apvienojam spēkus inovāciju jomā. Jau šobrīd tesa līmēšanas tehnoloģiju risinājumi palīdz klientiem rīkoties ilgtspējīgāk. Uzskatāms piemērs ir tesa® Bond & Detach produkti. Pateicoties šīm lentēm, viedtālruņa kalpošanas laika beigās atsevišķos komponentus var atdalīt citu no cita, neatstājot paliekas. Tas vienkāršo pārstrādi un ietaupa resursus. Pēdējo gadu laikā vairāk nekā 1,5 miljardi viedtālruņu visā pasaulē ir aprīkoti ar tesa® Bond & Detach. Tas ir viens no piemēriem, kā tesa produkti var veicināt ilgtspējību.

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Cackovich
„Videi draudzīgi produkti vairs nav nišas produkti – pieprasījums pēc tiem nepārtraukti aug. Tāpēc viens no mūsu ilgtspējības plāna mērķiem ir ievērojami palielināt mūsu ilgtspējīgo produktu pārdošanas apjomus nākamo piecu gadu laikā.
Andžela Kačkoviča

Direct Industries valdes locekle

Turēšanās kopā grūtos brīžos

2020. gadu aizēnoja koronavīrusa krīze ar visām tās sekām gan ekonomikā, gan sabiedrībā. Covid-19 pandēmija ir daudz ko mainījusi arī uzņēmumā tesa. Pēkšņi lielai daļai mūsu darbinieku bija jāstrādā no mājām. Savukārt ražotnēs mums bija jānodrošina veselīga un droša darba vide visiem darbiniekiem. 

Neraugoties uz visām sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām, līdz šim uzņēmums tesa ir veiksmīgi pārcietis krīzi. Kā ekonomiski veiksmīgam uzņēmumam mums bija īpaši svarīgi palīdzēt mazināt pandēmijas sekas tiem, kam tas visvairāk nepieciešams. Tāpēc mēs nolēmām īstenot apjomīgāko labdarības programmu uzņēmuma vēsturē –

līdz 2021. gada beigām mēs ziedosim 5 miljonus eiro sociāliem un humāniem mērķiem. Cita starpā ziedojumi atbalsta globālo Covid-19 krīzes fondu, ko vada Doctors Without Borders (Ārsti bez robežām), kā arī vairākas Save the Children (Glābiet bērnus) izglītības programmas. Turklāt tesa ziedo daudzām mazām un lielām vietējām organizācijām, kuras tesa filiāles izraudzījušās uzņēmējdarbības veikšanas reģionos, no Āzijas līdz Ziemeļamerikai un Latīņamerikai, kā arī Eiropai. „Uzņēmums tesa tur pasauli kopā – tas ir mūsu izraudzītais pamatprincips šim gadam,” saka izpilddirektors Dr. Normens Goldbergs. Šis sauklis kalpos kā mūsu mērķa perspektīva arī nākotnes ilgtspējības aktivitātēm.

  

Viena no organizācijas “Ārsti bez robežām” prioritātēm ir medicīnas darbinieku drošība, tādēļ visam personālam jāievēro strikti protokoli attiecībā uz drošumu un drošību

Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālais līgums un ilgtspējīgas attīstības mērķi

Papildus mūsu ilgtspējības plānam ir arī citas sistēmas, kas ietekmē uzņēmuma tesa virzību. Kopš 2006. gada uzņēmums tesa ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma dalībnieks. Līdz ar to mēs esam apņēmušies nodrošināt savas uzņēmējdarbības atbilstību starptautiski atzītiem sociālajiem un vides standartiem. Globālā līguma desmit principi par cilvēktiesībām, darba standartiem, vides aizsardzību un korupcijas novēršanu rada visaptverošas pamatnostādnes mūsu darbībai. Kopš 2018. gada mēs arī sniedzam savu ieguldījumu Apvienoto Nāciju Organizācijas 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Uzņēmums tesa īpaši koncentrējas uz šādiem mērķiem:

  • 7. ilgtspējīgas attīstības mērķis: Pieejama un atjaunojama enerģija 
  • 8. ilgtspējīgas attīstības mērķis: Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme 
  • 13. ilgtspējīgas attīstības mērķis: Rīcība klimata jomā
NHB_SDGs_7-8-13_en

2020. gada tesa ilgtspējības pārskats

Šeit varat lejupielādēt mūsu 2020. gada ilgtspējības pārskatu.