pasaule kļūst siltāka

Uzņēmējdarbības mērķis attiecībā uz 1,5 °C — mēs iesaistāmies!

Ilgtspējība

2019. gadā oglekļa dioksīda un citu siltumnīcas efekta gāzu līmenis atmosfērā pieauga līdz rekordaugstam līmenim. Lai stātos pretī šai tendencei, mums jārīkojas — tieši tagad. Tāpēc saskaņā ar mūsu pašu noteiktajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem Beiersdorf grupa ar uzņēmējdarbības patērētāju segmentiem un uzņēmumu tesa ir atbalstījuši iniciatīvu “Uzņēmējdarbības mērķi attiecībā uz 1,5 °C”.

Mūsu pasaule ir saslimusi un tā svīst. Pat ja visas valstis izpildītu savas saistības, ko tās uzņēmās 2015. gada ANO Klimata pārmaiņu konferencē, līdz 2100. gadam Zemes globālā sasilšana sasniegs 3,2 °C pieaugumu. Lai sasniegtu mērķi, kur maksimālais globālās sasilšanas pieaugums ir 1,5 grādi, ir jādara daudz vairāk — un daudz ātrāk.

Korporatīvie mērķi tiek stingri pārbaudīti

“Parakstot “Uzņēmējdarbības mērķi attiecībā uz 1,5 °C”, mēs esam apņēmušies saskaņot savu uzņēmējdarbību, lai ierobežotu globālās temperatūras celšanos līdz 1,5 °C, un īstenot šim nolūkam piemērotus pasākumus,” skaidro Andžela Cackoviča, tesa SE Direct Industries valdes locekle. Līdz šim saistības ir parakstījuši mazāk nekā 200 vadošie uzņēmumi visā pasaulē. Korporatīvos mērķus pārskatīja “Zinātniski pamatotu mērķu iniciatīva” (Science Based Targets Initiative — SBTi) — partnerība starp CDP (iepriekš Oglekļa dioksīda emisiju atklāšanas projekts), ANO Globālo līgumu, Pasaules resursu institūtu (WRI) un Pasaules Dabas fondu (WWF) — un apstiprināja 2020. gada maijā, kā paziņots 18. jūnijā.

 

“Uzņēmums tesa un Beiersdorf Consumer tagad ir daļa no uzņēmumu grupas, kas cenšas sasniegt šos patiešām vērienīgos mērķus. Klimata aizsardzība ir mūsu uzņēmuma, darbinieku un klientu galvenā prioritāte.”
Andžela Kačkoviča

Direct Industries vadītāja uzņēmumā tesa SE

Iestādiet koku
sustainability-illustration

Par 60 000 tonnām mazāk CO₂ emisiju kopš 2015. gada

Uzņēmuma tesa klimata mērķu sasniegšana ir saistīta ar paša uzņēmuma enerģijas ražošanu un iepirkumu, kas nepieciešams ražošanas un administratīvajās jomās. Starptautiski darbojošās līmlentes grupas 2025. gada mērķis ir samazināt CO₂ emisijas absolūtā izteiksmē par 30% salīdzinājumā ar 2018. gadu. Pēdējos gados uzņēmums tesa jau ir veicis daudzus pasākumus energoefektivitātes paaugstināšanai un CO₂ emisiju samazināšanai. Īpatnējās CO₂ emisijas uz tonnu galaprodukta 2019. gadā samazinājās par 34,5% salīdzinājumā ar 2015. gadu. Lai gan pārdošanas apjoms pēdējo četru gadu laikā ir pieaudzis, šajā laika posmā panāktais CO₂ emisiju samazinājums gandrīz 60 000 tonnu apmērā galvenokārt ir saistīts ar īpašiem energoefektivitātes pasākumiem un videi nekaitīgas elektroenerģijas izmantošanu tesa ražotnēs.

Koģenerācija un saules enerģija

Pašlaik 27% no mūsu elektroenerģijas tiek ražoti no atjaunojamiem avotiem un 38% tiek efektīvi ražoti koģenerācijas režīmā (kombinēts siltums un jauda). Tādējādi pašlaik tikai 35% no mūsu elektroenerģijas tiek ražoti, izmantojot tradicionālos avotus. Vidējā termiņā šī vērtība ir ievērojami jāsamazina, piemēram, palielinot zaļās elektroenerģijas patēriņu, kā arī veicot papildu ieguldījumus koģenerācijas un saules enerģijas sistēmās izvēlētās vietās.

1000

miljardi tonnu CO₂

pēdējās sešās desmitgadēs ir izvadīti atmosfērā ar enerģiju saistītos procesos. CO₂ koncentrācija visā pasaulē ir palielinājusies no aptuveni 315 ppm (1958. gadā) līdz 417,07 ppm (2020. gadā), kas attiecīgi ir aptuveni 100 ppm. Tas atbilst pieaugumam par vairāk nekā 30%.
Saules enerģija palīdz

Siltumnīcas efekts

Zemes atmosfēra sastāv no 78% slāpekļa un 21% skābekļa. Pārējās sastāvdaļas ir mikrogāzes, kas radušās radioaktīvās sabrukšanas rezultātā (piemēram tādas cēlgāzes kā argons, neons) vai pieder atmosfēras mikrogāzu grupai (oglekļa dioksīds, metāns, sēra dioksīds, ozons). Lai gan tās ir sastopamas ārkārtīgi zemā koncentrācijā, “sviras” efekts jeb šo mikrogāzu ietekme uz mūsu klimatu ir ļoti liela. Dabisks siltumnīcas efekts vien uz Zemes rada vidējo temperatūru +15 °C. Bez mikroelementiem vai siltumnīcas efekta gāzēm vidējā temperatūra uz Zemes būtu -18 °C.

Ilgstpējībā ieguldīti miljoni

Turpmākajos gados mēs centīsimies samazināt CO₂ pēdas nospiedumu, it īpaši attiecībā uz izstrādājumiem, iegādātajām precēm un loģistikas procesiem. Tiks mainīti arī darījumu braucienu paradumi, it īpaši pēdējo nedēļu laikā gūtajai pozitīvajai pieredzei videokonferencēs. Atlikušās emisijas, kuras nevar samazināt līdz 2050. gadam, jākompensē ar brīvprātīgu CO₂ kompensācijas programmu. Kopumā saskaņā ar Parīzes klimata nolīgumu uzņēmuma tesa mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt neitrālu statusu attiecībā uz klimatu. Šajā nolūkā līdz 2025. gadam korporatīvajos klimata aizsardzības pasākumos un mērķos tiks ieguldīta septiņciparu eiro summa.

Direct Industries valdes locekle
Direct Industries valdes locekle
“Pastāv risks, ka uzņēmumi, kas nepārtraukti neattīsta un neuzlabo savus centienus šajā jomā, tiks novērtēti zemāk un, jo īpaši automobiļu un elektronikas nozarē, drīz vairs netiks apsvērti dalībai projektos.”
Andžela Kačkoviča

par tesa grupas ilgtspējas programmu atbildīgā valdes locekle

Mātes un meitas saskaņota pieeja

Iniciatīvas “Uzņēmējdarbības mērķi attiecībā uz 1,5 °C” dēļ, uzņēmums tesa pirmo reizi ir kopā plecu pie pleca ar Beiersdorf savu ilgtspējības stratēģiju galvenajā jomā. Tas pierāda, ka, par spīti dažādiem izaicinājumiem, mātesuzņēmuma un saistītā uzņēmuma ilgtspējības centieni turpmākajos gados tiks saskaņoti un plašāk koordinēti.

 

Mums ir vajadzīgas pārmaiņas