nachhaltigkeitsbericht-titelbild-hd

Sujungiame, keičiame, veržiamės pirmyn – 2020 m. tvarumo ataskaita

Tvarumas

tesa kaip technologijų įmonė, žvelgia į tvarumą kaip į iššūkį, galimybę ir visai tesa komandai labai svarbią nuostatą.

Misija: nulinė išmetamoji tarša 

Kiekvienais metais tesa sukuria šimtus naujų produktų ir klijavimo sprendimų daugybei skirtingų pramonės įmonių ir vartotojų. Kiekvieną dieną 500 kvalifikuotų mūsų kūrėjų ir daugelis iš 4700 darbuotojų svarsto, kaip tesa gali padėti kuo labiau sumažinti mūsų verslo veiklos poveikį aplinkai. Bet siekiame dar daugiau: mūsų produktai turi kuo labiau prisidėti prie aplinkai tenkančio krūvio mažinimo.  

Naujus duomenis, visus faktus ir per pastaruosius metus įvykusius svarbiausius pokyčius rasite 48-iuose tesa 2020 m. tvarumo ataskaitos puslapiuose. Joje apčiuopiamai parodyta, kokias priemones įgyvendina tesa, kad jos veikla būtų ekologiškai, socialiai ir ekonomiškai tvari. Be to, bus pristatyti naujoji tesa parengta „tvarumo darbotvarkė“: ji suteiks gairių kuriant tinkamus projektus ir derinant įmonės veiklą prie šio tikslo ilguoju laikotarpiu. Ataskaitoje pateikti pavyzdžiai taip pat atskleidžia pastaraisiais metais mūsų pasiektą pažangą, kuria labai didžiuojamės. 

„Praėjusiais metais iškėlėme „tvarumo“ temą į aukštesnį lygį – ir pavertėme „tvarų augimą“ svarbia įmonės strategijos dalimi.“

Dr. Norman Goldberg

tesa SE generalinis direktorius

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Goldberg

2020-aisiais pasiekėme daug

2020 metai buvo kupini iššūkių visoms įmonėms ir žmonėms visame pasaulyje. Todėl buvo labai svarbu, kad tesa – globali sėkminga įmonė – imtųsi atsakomybės. Mūsų veiksmai grindžiami šiuo tikslu.

Nachhaltigkeitsbericht_Grafik_SDGs__ENG

Buvo pasiekta svarbi gairė: metų pabaigoje 100 % elektros energijos, perkamos tesa įmonėms visame pasaulyje, buvo gauta iš atsinaujinančiųjų išteklių. Be to, lyginant su 2018 metais, CO₂ išmetalų kiekis sumažėjo 23 %.

Tai reiškia, kad tesa nuėjo didelį kelią link savo tikslo sumažinti išmetamosios taršos kiekį 30 % iki 2025 metų.

Taip pat pradėjome vykdyti tiekėjų tvarumo vertinimo programą, kuri jau aprėpia ir patikrina 31 % tiesiogiai įsigyjamų prekių kiekio. 

Mūsų darbuotojai dalyvavo net 23 projektuose, skirtuose veiksmingam išteklių naudojimui, ir padėjo sumažinti žaliavų, atliekų ir energijos kiekius. Pavyzdžiui, sumontavus vandens garų regeneravimo sistemą mūsų gamykloje Italijoje, pastebimai sumažėjo vandens ir energijos poreikiai. Be to, ataskaitiniais metais gavome sidabro medalį „EcoVadis“ tvarumo kategorijoje. Mūsų tvarumo rezultatai ir vėl viršijo sektoriaus vidurkį.

2020 metais mums pavyko paversti tvarumą neatskiriama tesa strategijos dalimi.

tesa tvarumo darbotvarkė – mūsų gairės ateičiai

tesa tvarumo strategijos pagrindas yra naujoji tesa tvarumo darbotvarkė. Ji naudojama kaip vadovas, padedantis tvariau koordinuoti įmonės veiklą visoje vertės kūrimo grandinėje. Šioje darbotvarkėje, kurią sudaro temos „Aplinka“, „Klientai“ ir „Visuomenė“, pateikti konkretūs tikslai ir priemonės, nedviprasmiškai paaiškintos 2020 m. tvarumo ataskaitoje.

Pavyzdžiui, suformulavome tikslą iki 2050 metų tapti visiškai neutralaus poveikio klimatui įmone visame pasaulyje. 2020 m. tesa prisijungė prie iniciatyvos „Business Ambition for 1.5° C“. Pagal ją tarptautinės technologijų įmonės įsipareigoja vykdyti verslą taip, kad pasaulinis temperatūros padidėjimas neviršytų 1,5 °C, ir imtis šiam tikslui reikalingų priemonių. Iki šiandienos prie šios sutarties prisijungė maždaug 400 stambiausių pasaulinių įmonių. 

Mes planuojame gerokai padidinti tvarių savo produktų pardavimą per ateinančius penkerius metus ir paversti produktų pakuotes dar mažiau kenkiančiomis aplinkai. Taip pat įsipareigojome siekti Jungtinių Tautų nustatytų 17-os tvarios plėtros tikslų (TPT). Kaip JT pasaulinio susitarimo šalis tesa įsipareigojo laikytis dešimties bendrųjų principų, susijusių su žmogaus teisėmis, darbo standartais, aplinkos apsauga ir korupcijos prevencija. 

our agenda_LT

„Mūsų tvarumo darbotvarkė – nedviprasmiškas įsipareigojimas dar didesnei aplinkos ir klimato apsaugai bei mūsų atsakomybė savo darbuotojams ir visiems kitiems žmonėms mūsų tiekimo grandinėse. Tai visų mūsų sprendimų gairė ir kelrodis.“

Dr. Norman Goldberg,

tesa SE generalinis direktorius

nachhaltigkeitsbericht_2020_leafs

Kaip mažinsime išmetamąją taršą? Pasitelkdami tesa novatoriškumą. tesa yra stipri šioje srityje jau 125 metus. Pasinaudosime šia savo stiprybe kurdami tvarius produktus ir procesus.

tesa tikslingai naudoja savo įgūdžius siekdama toliau tobulinti klijavimo sprendimus ir gamybos procesus, ir mes nenurimsime, kol nepasieksime šio tikslo.  Nes tai yra ypatingoji tesa galia. Be to, tesa jau yra svarbus partneris daugeliui klientų, kurie taip pat vis daugiau dėmesio skiria didesniam tvarumui ir ieško naujų sprendimų kartu su mumis.  

Mūsų produktai tampa vis draugiškesni aplinkai

Siekdama kuo mažesnio savo produktų poveikio aplinkai, tesa vis dažniau naudoja atsinaujinančiuosius išteklius arba perdirbamas žaliavas. Kartu nagrinėjame, kaip panaudotas mūsų medžiagas galima perdirbti arba dar kartą panaudoti pasibaigus produktų naudojimo laikui. Puikus to pavyzdys – naujoji popierinė juosta tesa® 4713, kurioje naudojami natūralaus kaučiuko klijai – jų ekologiškumą patvirtina FSC sertifikatas.  

nachhaltigkeitsbericht_2020_tesa_NBH

Ateityje tesa siūlys vis daugiau produktų, padedančių siekti didesnio tvarumo. Tai daroma glaudžiai bendradarbiaudami su įvairiais klientais ir partneriais, siekiančiais to paties tikslo. Mes kuriame inovacijas kartu. tesa klijavimo sprendimai jau šiandien padeda klientams dirbti tvariau. Tą įrodo tesa® Bond & Detach produktai. Pasibaigus išmaniojo telefono tinkamumo naudoti laikui, ši lipnioji juosta suteikia galimybę atskirti komponentus vieną nuo kito be jokių lipnios medžiagos likučių. Taip supaprastinamas perdirbimas ir taupomi ištekliai. Per pastaruosius keletą metų tesa® Bond & Detach lipnioji juosta buvo panaudota daugiau nei 1,5 milijardo išmaniųjų telefonų. Tai vienas iš pavyzdžių, kaip tesa produktai gali padėti siekiant didesnio tvarumo.

Nachhaltigkeitsbericht_TESA_Cackovich

„Aplinkai draugiški produktai nebėra nišiniai – jų paklausa stabiliai auga. Todėl mūsų tvarumo darbotvarkės tikslas yra gerokai padidinti tvarių produktų pardavimą per ateinančius penkerius metus.“

Angela Cackovich

„Direct Industries“ valdybos narė

Kartu sudėtingais laikais

2020 metus užtemdė koronaviruso krizė, palietusi ir ekonomiką, ir visuomenes. „Covid-19“ pandemija daug ką pakeitė ir tesa įmonėje. Staiga didelė dalis mūsų darbuotojų pradėjo dirbti iš namų. Bet savo gamybos įmonėse turėjome užtikrinti sveiką ir saugią darbo aplinką visiems darbuotojams. 

Nepaisant visų socialinių ir ekonominių pokyčių, kol kas tesa atlaikė šią krizę sėkmingai. Mums kaip ekonomiškai sėkmingai įmonei buvo ypač svarbu padėti sumažinti pandemijos padarinius tiems, kuriems to reikia labiausiai. Todėl pradėjome didžiausią aukojimo programą įmonės istorijoje:

Iki 2021 metų pabaigos iš viso paaukosime 5 milijonus eurų socialinėms ir humanitarinėms reikmėms. Be kitų gavėjų paremsime pasaulinį „Covid-19“ krizės fondą, kurį prižiūri „Gydytojai be sienų“, ir kelias organizacijos „Gelbėkit vaikus“ vykdomas švietimo programas. Be to, tesa aukoja lėšas įvairioms mažoms ir didelėms vietinėms organizacijoms, kurias tiesiogiai atrenka įmonės padaliniai įvairiuose regionuose – nuo Azijos iki Šiaurės ir Lotynų Amerikos bei Europos. tesa padeda pasauliui likti kartu – toks yra mūsų pagrindinis šių metų principas“, – sakė generalinis direktorius Dr. Norman Goldberg. Šis šūkis pasitarnaus ir kaip bendrasis mūsų tikslas siekiant didesnio tvarumo ateityje.

  

One of the main priorities for MSF is the safety of health workers, and that is why all the staff must follow strict protocols in terms of safety and security

JT pasaulinis susitarimas ir tvarios plėtros tikslai

Remiamės ne tik savo tvarumo darbotvarke, bet ir kitomis bendrosiomis sistemomis, rodančiomis kelią tesa veiklai. Esame Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo šalis nuo 2006 metų.  Todėl esame įsipareigoję derinti savo verslo veiklą su tarptautiniu mastu pripažintais socialiniais ir aplinkosaugos standartais. Dešimt pasaulinio susitarimo principų dėl žmogaus teisių, darbo standartų, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija sudaro pamatines gaires mūsų veiklai. Be to, nuo 2018 metų prisidedame prie Jungtinių Tautų nustatytų 17 tvarios plėtros tikslų (TPT). Ypač daug dėmesio tesa skiria šiems TPT:

  • 7 TPT. Prieinama ir švari energija 
  • 8 TPT. Deramas darbas ir ekonomikos augimas 
  • 13 TPT. Klimato politikos veiksmai
NHB_SDGs_7-8-13_en

2020 m. tesa tvarumo ataskaita

Čia galite atsisiųsti mūsų 2020 m. tvarumo ataskaitą.