Valdyba ir stebėtojų taryba

Valdybos nariai yra bendrai atsakingi už įmonės valdymą. Pagrindinė valdybos atsakomybė yra įmonių grupės strateginis valdymas, išteklių paskirstymas, finansinė apskaita ir atskaitomybė, rizikos valdymas ir įmonių kontrolė.Bendrovės tesa SE stebėtojų taryba

Bendrovės tesa SE stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai, kuriuos išrenka akcininkai, dalyvaujantys ir atstovaujami metiniame akcininkų susirinkime. Stebėtojų tarybos narių kadencija yra penkeri metai. Pasibaigus kadencijai, jie gali būti perrinkti. Stebėtojų tarybos pirmininką renka jos nariai.

Dr. Ulrich Schmidt
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dr. Martin Stark
Vice Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Frank Ganschow
Works Council Chairman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH