Valdyba ir stebėtojų taryba

Valdybos nariai yra bendrai atsakingi už įmonės valdymą. Pagrindinė valdybos atsakomybė yra įmonių grupės strateginis valdymas, išteklių paskirstymas, finansinė apskaita ir atskaitomybė, rizikos valdymas ir įmonių kontrolė.

Bendrovės tesa SE stebėtojų taryba

Bendrovės tesa SE stebėtojų tarybą sudaro šeši nariai, kuriuos išrenka akcininkai, dalyvaujantys ir atstovaujami metiniame akcininkų susirinkime. Stebėtojų tarybos narių kadencija yra penkeri metai. Pasibaigus kadencijai, jie gali būti perrinkti. Stebėtojų tarybos pirmininką renka jos nariai.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg