Our Commitment to Sustainability

Tvarumas

tesa produktai sujungia tai, kas turi būti kartu. Toks pat principas taikomas mūsų tvarumo siekiams ir yra vienas iš pagrindinių mūsų verslo strategijos komponentų.

Aplinkai, klientams, visuomenei

Mūsų strategija: Šiandienai, rytojui ir ateičiai

Klimato krizė ir kitos aplinkos problemos kelia didžiulius iššūkius tiek tesa, tiek visai visuomenei. Ir planetos laikrodis nenumaldomai tiksi. Jei žmonija viliasi pasukti ateitį kita linkme, prie to prisidėti turės visi. Ir mes, kaip verslas, taip pat turime prisijungti. tesa įsitikinusi, kad tvarumas – tai ne vien tendencija, bet labai svarbi ir aktuali tema. Būtent dėl šios priežasties nusprendėme į savo bendrovės strategijos pagrindinių komponentų sąrašą įtraukti „tvarų augimą“. Mūsų tvarumo siekyje aiškiai apibrėžiama, kaip šiuo atžvilgiu deriname savo tris ramsčius – aplinką, klientus ir visuomenę. Nuo 2020 metų tai yra taikoma visos bendrovės mastu ir tapo orientyru mums priimant visus strateginius sprendimus žvelgiant į šiandieną, rytojų ir ateitį.

Mūsų siekiai

Nuo žiedinės ekonomikos ir klimatui neutralaus verslo iki jaunųjų talentų skatinimo – tesa naujieji tvarumo siekiai apima septynias pagrindines sritis. Šie tikslai atsispindi trijuose bendruose tvarumo uždaviniuose, kuriuos įgyvendiname stiprindami savo verslą. Esame pasiryžę skirti dar daugiau pastangų, kad galėtume judėti pirmyn. Šiuo metu į savo veiklą jau esame integravę keletą ambicingų tikslų, o ateityje planuojame jų integruoti dar daugiau. Pasirašydami Jungtinių Tautų (JT) Pasaulinį susitarimą („Global Compact“), įsipareigojome laikytis jame įtvirtintų dešimties principų, kartu prisidėdami prie JT darnaus vystymosi tikslų.

For Employees and Society
Visuomenė

Sąžiningos darbo sąlygos padeda užtikrinti mūsų darbuotojų sveikatą, laimę ir motyvaciją, ar jie dirbtų pačioje įmonėje, ar tam tikrame vertės kūrimo grandinės etape. Be to, palaikome naują į inovacijas orientuotų protų kartą – tai yra mūsų įsipareigojimas visuomenei.

Tvarumo ataskaita
Tvarumo ataskaita

Norėtumėte sužinoti daugiau apie mūsų įsipareigojimus siekti tvarumo? Susipažinti su mūsų naujausia tvarumo ataskaita galite spustelėdami čia. Joje aprašoma tesa pastarųjų finansinių metų veikla, sėkmės istorijos ir iššūkiai.