Verslo ambicijos siekiant, kad klimatas neatšiltų daugiau nei 1,5 °C – mes dalyvaujame!

Tvarumas

2019 m. anglies dvideginio ir kitų šiltnamio efektą sukeliančių dujų lygis atmosferoje pakilo į naujas rekordines aukštumas. Norėdami pasipriešinti šiai tendencijai turime veikti – ir tuoj pat. Vadovaudamasi mūsų pačių nusistatytais tvaraus vystymosi tikslais, „Beiersdorf“ grupė su „Consumer“ ir tesa verslo segmentais pritarė iniciatyvai „Verslo ambicijos siekiant, kad klimatas neatšiltų daugiau nei 1,5 °C“.

Mūsų pasaulis serga – ir prakaituoja. Net jei visos valstybės savo įsipareigojimus, prisiimtus 2015 m. JT klimato kaitos konferencijoje, įvykdytų iki 2100 metų, Žemė vis tiek neišvengiamai artėja prie globalinio klimato atšilimo 3,2 °C laipsnio. Norint pasiekti iki 1,5 laipsnio globalinio atšilimo tikslą, reikia padaryti daug daugiau ir daug greičiau.

Įmonės tikslai yra griežtai kontroliuojami

„Pasirašydami „Verslo ambicijų siekiant, kad klimatas neatšiltų daugiau nei 1,5 °C“ susitarimą, mes įsipareigojome suderinti savo verslo veiklą, kad pasaulinė temperatūra nepakiltų daugiau nei 1,5 °C laipsnio, ir įgyvendinti šiam tikslui tinkamas priemones“, – paaiškina tesa SE tiesioginių verslo sektorių padalinio valdybos narė Angela Cackovich. Iki šiol šį įsipareigojimą pasirašė mažiau nei 200 pirmaujančių įmonių visame pasaulyje. „Mokslu paremtų tikslų iniciatyva“ (SBTi) – partnerystė tarp CDP (anksčiau – Duomenų apie anglies dioksidą atskleidimo projektas), JT pasaulinio susitarimo šalių, Pasaulio išteklių instituto (WRI) ir Pasaulio gamtos fondo (WWF) – peržiūrėjo įmonių tikslus ir 2020 m. gegužės mėn. juos patvirtino, kaip 2020 m. birželio 18 d. paskelbė iniciatyvos šaltiniai.

 

„Dabar tesa ir „Beiersdorf Consumer“ priklauso šiai įmonių grupei, kuri siekia šių tikrai ambicingų tikslų. Klimato apsauga yra svarbiausias mūsų įmonės, darbuotojų ir klientų prioritetas.“

Angela Cackovich

tesa SE tiesioginių verslo sektorių padalinio vadovė

Pasodink medį
tvarumo iliustracija

Nuo 2015 m. – 60 000 tonų mažiau išmetamo CO2

tesa klimato kaitos tikslų pasiekimas yra susijęs su pačioje įmonėje gaminama ir įsigyjama energija, reikalinga gamybinės veiklos ir administracinėms sritims. 2025 m. tarptautiniu mastu veikiančios lipniųjų juostų grupės tikslas – absoliučią CO2 emisiją sumažinti 30 procentų, palyginti su 2018 metais. Pastaraisiais metais tesa jau ėmėsi daugybės priemonių energijos vartojimo efektyvumui didinti ir CO2 išmetimui sumažinti. Savitasis išmetamo CO2 kiekis vienai galutinio produkto tonai 2019 m., palyginti su 2015 m., sumažėjo 34,5 proc. Nepaisant augančių pardavimo apimčių, per pastaruosius ketverius metus išmetamo CO2 kiekis buvo sumažintas beveik 60 000 tonų, daugiausia dėl konkrečių energijos vartojimo efektyvumo priemonių ir žaliosios elektros energijos naudojimo tesa gamybos įrenginiuose.

Kogeneracija (CHP) ir saulės energija

Šiuo metu 27 proc. mūsų elektros energijos gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, o 38 proc. efektyviai gamina kogeneracinės jėgainės (vienu metu gamindamos šilumą ir elektrą): taigi šiandien tik 35 proc. elektros energijos gauname iš įprastų šaltinių. Vidutinės trukmės laikotarpiu šią vertę reikia gerokai sumažinti, pavyzdžiui, padidinant žaliosios elektros energijos naudojimą bei papildomai investuojant į kogeneracines jėgaines ir saulės energijos sistemas pasirinktose vietose.

Per pastaruosius

šešis dešimtmečius

vykstant su energija susijusiems procesams visame pasaulyje į atmosferą išmesta 1 trilijonas tonų CO2. Pasaulio mastu CO2 koncentracija nuo maždaug 315 ppm (1958 m.) padidėjo iki 417,07 ppm (2020 m.), taigi maždaug 100 ppm. Tai reiškia, kad ji padidėjo daugiau nei 30 proc.
Saulės energija padeda

Šiltnamio efektas

Žemės atmosferą sudaro 78 proc. azoto ir 21 proc. deguonies. Likusios dalys yra mikrodujos, kurios arba susidarė dėl radioaktyvaus skilimo (pavyzdžiui, tokių tauriųjų dujų kaip argonas, neonas), arba priklauso atmosferos mikrodujų grupei (anglies dioksidas, metanas, sieros dioksidas, ozonas). Nepaisant ypač mažos koncentracijos, šių mikrodujų „svertas“ arba poveikis mūsų klimatui yra didesnis. Vien gamtinis šiltnamio efektas lemia, kad vidutinė temperatūra Žemėje yra +15 °C. Be mikroelementų ar šiltnamio efektą sukeliančių dujų vidutinė temperatūra Žemėje būtų –18 °C.

Į tvarumą investuoti milijonai

Ateinančiais metais stengsimės sumažinti išmetamo CO2 kiekį, ypač su gaminiais, įsigyjamomis prekėmis ir logistika susijusiuose procesuose. Pasikeis ir verslo kelionių įpročiai, ypač dėl teigiamos pastarųjų savaičių patirties bendraujant pasitelkus vaizdo konferencijas. Likusi išmetamųjų teršalų dalis, kurios neįmanoma sumažinti iki 2050 metų, bus kompensuojama savanoriška CO2 emisijos kompensavimo programa. Apskritai, pagal Paryžiaus klimato susitarimą tesa iki 2050 metų siekia tapti klimatui poveikio nedarančia įmone. Šiuo tikslu iki 2025 metų į įmonės klimato apsaugos priemones ir tikslus bus investuota septyniaženklė suma eurais.

Valdybos narė, tiesioginių verslo sektorių padalinio vadovė
Valdybos narė, tiesioginių verslo sektorių padalinio vadovė

„Įmonėms, kurios šiuo atžvilgiu netobulėja ir nedidina savo pastangų, kyla rizika, kad jų reitingas taps žemesnis, ypač automobilių ar elektronikos sektoriuje, o netrukus nebebus svarstoma ir jų galimybė dalyvauti projektuose.“

Angela Cackovich

Valdybos narė, atsakinga už tesa grupės tvarumo darbotvarkę

Suderintas patronuojančios ir dukterinės įmonių požiūris

Įsipareigojusi iniciatyvai „Verslo ambicijos siekiant, kad klimatas neatšiltų daugiau nei 1,5 °C“, tesa pirmą kartą stojo petys į petį su „Beiersdorf“ pagrindinėje jų tvarumo strategijų srityje. Tai įrodo, kad, nepaisant skirtingų iššūkių, patronuojančios ir dukterinės įmonių pastangos tvarumo srityje ateinančiais metais bus labiau suderintos ir koordinuotos.

 

Mums reikia pokyčių