Adatvédelmi nyilatkozat

Személyes adatainak védelme fontos a számunkra, ezért azokat mindenkor a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. 


Személyes adatainak kezeléséről az alábbiakban kívánjuk tájékoztatni.

A konkrét igényének megfelelő adatvédelmi tájékoztatást itt találja.

Adatainak védelmével kapcsolatban itt talál információt. Az általános Adatvédelmi nyilatkozat mellett további, speciális adatvédelmi szabályzataink is vannak. 

(Ön itt van) Általános adatvédelmi információkat tartalmazó Adatvédelmi nyilatkozat
Itt tájékozódhat arról, hogy általánosságban miként kezeljük személyes adatait. Elérhetőségeink, valamint adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége mellett a jogaival kapcsolatos tájékoztatást is itt találja.

Közösségi oldalainkra vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Ha szeretne bővebben olvasni arról, hogy miként kezeljük személyes adatait a közösségi média felületeink használatával összefüggésben, kattintson ide.

Online piactereken történő rendelésre vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Itt talál bővebb információt adatai kezelésével kapcsolatban, amennyiben valamely online piactéren megvásárolja a termékeinket. 

A tesa PRO-ra vonatkozó adatvédelmi szabályzat
Itt arra vonatkozóan talál információt, hogy miként kezeljük adatait abban az esetben, ha ügyfélfiókot hoz létre a tesa PRO-n.
 

Marketingre vonatkozó adatvédelmi szabályzat
Itt olvashat arról, hogy miként használjuk fel adatait marketingtevékenységünk keretében, például hírlevelek küldése, ügyfelek körében végzett felmérések vagy marketingkutatás céljából.

A tesa.com oldalon használt cookie-kkal és eszközökkel kapcsolatos Adatvédelmi tájékoztatók
A tesa.com oldalon használt, harmadik felek tulajdonát képező cookie-kkal és eszközökkel kapcsolatban szíveskedjék elolvasni cookie beállításainkat. Itt bármikor vissza is vonhatja vagy módosíthatja a cookie-k és eszközök használatához adott hozzájárulását 

Felelős személy 

A weboldalon nyújtott szolgáltatás tekintetében az adatkezelő a 

(Ezenkívül a tesa Csoport más vállalatai [lásd a tesa Csoport áttekintését​] is felelőséggel tartozhatnak a tesa Csoport belső adatvédelmi szabályai alapján.)

Vásárlók és érdekeltek adatainak kezelése

Adatkezelés kapcsolatfelvételi űrlap használata esetén

Bármely kérdés felmerülése esetén lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapunkon elérhető űrlapon keresztül. A kötelezőként jelölt adatok megadására a kérdés kérdezőhöz rendelése és megválaszolása érdekében van szükség. További információ önkéntes alapon közölhető. Ebben az esetben személyes adatait rendszerint a GDPR 6. cikke 1. pontja a) alpontja szerint az Ön hozzájárulása alapján és/vagy a GDPR 6. cikke 1. pontjának f) alpontja szerint a kérése megválaszolásával kapcsolatos jogos érdeke alapján kezeljük.

Üzleti partnerek, vásárlók, beszállítók és érdekeltek adatainak kezelése

Személyes adatainak kezelése egyfelől valamely szerződésben szabályozott üzleti kapcsolatot megelőző intézkedés megvalósítása miatt, másfelől pedig az Önnel kötött szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése során merülhet fel. Ide sorolható egyebek mellett a megrendelések, kiszállítások vagy kifizetések feldolgozása, az ajánlatkérések elkészítése és megválaszolása, valamint a szerződéses kapcsolat fennállásának vagy feltételeinek a megállapítása (a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b) pontja).

Ezenkívül különböző jogszabályi kötelezettségek is vonatkoznak a tesára, amelyek előírhatják az Ön személyes adatainak kezelését (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja). Ezek a jogszabályi kötelezettségek egyebek mellett adóügyi, kereskedelmi, külkereskedelmi vagy szankciós jogszabályokból eredően is felmerülhetnek.

Ezenkívül jogos érdek védelme érdekében is szükség lehet személyes adatainak kezelésére (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja). Jogos érdeknek minősül különösen a szerződések, illetve egyéb üzleti kapcsolatok kötése, létesítése vagy megvalósítása olyan üzleti partnerekkel, beszállítókkal vagy érdekeltekkel, akik a nevében Ön képviselőként vagy alkalmazottként eljár. Jogos érdeknek minősül továbbá a belső adminisztratív célból (pl. könyvelés) vagy az informatikai biztonság és a működés biztosítása érdekében, továbbá megfelelőségi vizsgálatok lefolytatása, az épületek és létesítmények biztonsága, valamint jogos igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében történő adatkezelés.

Üzleti kapcsolatunk körében azokat a személyes adatokat kell megadnia, amelyek az üzleti kapcsolat megteremtéséhez, megvalósításához és megszüntetéséhez, valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek teljesítéséhez szükségesek, amelyek gyűjtését a jogszabályok előírják számunkra, illetőleg amelyek gyűjtésére jogos érdekek alapján jogosultak vagyunk. Ezen adatok hiányában általában nem tudjuk felvenni a kapcsolatot, és/vagy nem tudunk szerződéses kapcsolatot létesíteni Önnel. Amennyiben valamely adatközlés önkéntes, erről az adatgyűjtéskor megfelelően tájékoztatjuk.

Amennyiben hozzájárulását adja személyes adatai reklám- és marketingcélból történő kezeléséhez (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja), adatait hozzájárulása visszavonásáig azokra a célokra is használni fogjuk, amelyekhez a hozzájárulását adta (pl. hírlevelek). Ez azt jelenti, hogy felvesszük Önnel a kapcsolatot a hozzájárulásban megjelölt módon (pl. e-mailben, telefonon, postai úton), és a honlapjainkon történt vásárlása és kattintásai elemzése alapján közlünk Önnel információkat és személyre szabott reklámokat termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatban. Végezetül honlapjaink hatékonyságának elemzése és javítása céljából is használjuk adatait. 

 

Adatok közlése

Személyes adatait mindenkor bizalmasan kezeljük és csak az alábbi felek részére továbbítjuk:

Bizonyos esetekben, a fent említett célokból szükség lehet személyes adatainak a csoportunkhoz tartozó más globális vállalatok [lásd a tesa Csoport áttekintését] részére történő továbbítására. A kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül gyűjtött adatokat a kérés feldolgozásáért felelős vállalathoz továbbítjuk. Személyes adatai kezelésére éppen ezért az EU-n/EGT-n kívüli országban is sor kerülhet, amennyiben a válaszadáshoz erre van szükség.  

Azon szolgáltatókkal is megoszthatjuk adatait, akik honlapjaink és informatikai rendszereink üzemeltetésében támogatnak bennünket. Szolgáltatóinkat szigorúan kötik az utasításaink, és szerződéses kötelezettségük ezeknek megfelelően eljárni. Ide tartoznak különösen a honlapok hosting szolgáltatói, a honlapokkal kapcsolatos támogató és karbantartó szolgáltatásokat nyújtó cégek, a hírlevélszolgáltatók, valamint az egyéb informatikai rendszereinkhez hosting, támogató és karbantartási szolgáltatásokat nyújtó egyéb informatikai szolgáltatók.

A vásárlóinktól és beszállítóinktól gyűjtött személyes adatokat külső szolgáltatók (például adótanácsadók és jogtanácsosok) részére is továbbíthatjuk.

Harmadik fél üzleti partnereink (például a LexisNexis) is tudomásunkra hozhatnak Önre vonatkozó személyes adatokat háttérellenőrzések és -vizsgálatok folytatása, jogszabályi kötelezettségeink teljesítése, valamint a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett egyéb célok érdekében. A LexisNexis a velünk történő közlés időpontjáig maga felel az Önre vonatkozóan gyűjtött és tárolt személyes adatokért. Arról, hogy a LexisNexis miként gyűjti és használja fel az Ön személyes adatait, a https://www.lexisnexis.com/global/privacy/de/article-14-bis.page címen közzétett adatvédelmi szabályzatukban olvashat bővebben.

Ezenkívül alkalmanként más szolgáltatóktól származó plug-int is használunk a honlapunkon; további információért erre vonatkozóan lásd a cookie beállításokat.

 

 

Harmadik országban végzett adatkezelés

Ha az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli felek részére továbbítunk személyes adatokat, az adattovábbításra csak akkor kerül sor, ha az Európai Unió Bizottsága megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országként ismeri el az adott harmadik országot, ha a titokszerzővel megállapodás történt az adatok megfelelő szintű védelméről (például fennálló megfelelőségi határozatok alapján vagy az Európai Uniós szabványoknak megfelelő szerződéses klauzulák keretében), vagy amennyiben Ön a GDPR 49. cikkében foglalt követelményeknek megfelelően hozzájárult ezen adattovábbításhoz.

Cookie-k és harmadik felek által biztosított eszközök

Ez az oldal cookie-kat és egyéb technológiákat, például harmadik felek által biztosított eszközöket használ. A cookie-k a számítógépén tárolt szövegfájlok vagy adatok, amelyek lehetővé teszik a honlaphasználat elemzését, és a következő látogatásakor automatikusan felismerik Önt. Böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k telepítését, de előfordulhat, hogy ebben az esetben nem tud minden szolgáltatást maradéktalanul igénybe venni. A honlapon használt cookie-k működésével kapcsolatban a cookie beállításokban olvashat bővebben.

A cookie beállításokban bármikor megváltoztathatja korábbi beállításait.

 

Naplózás

Valahányszor ellátogat a honlapra, látogatásáról ideiglenes naplófájl készül, amely statisztikai célból és honlapunk minőségének javítása céljából kerül feldolgozásra.  Ezek a naplófájlok az alábbi adatokat tartalmazzák:

  • a lekérdezett tartalom neve és címe, 
  • a lekérdezés dátuma és ideje,
  • a továbbított adatok mennyisége,
  • a hozzáférés státusza (tartalom továbbítva, tartalom nem található),
  • a használt böngésző és operációs rendszer ismertetése,
  • a továbbító link, amely megmutatja, hogy melyik oldalról ékezett az oldalunkra,
  • a lekérdező számítógép IP címe, amely lerövidítésre kerül, hogy ne lehessen személyes hivatkozást létrehozni.

 

A névvel ellátott adatnaplófájlok csak anonim formában kerülnek kezelésre.

Ezenkívül hét napig az internetböngészője által továbbított teljes IP címet eltároljuk szigorúan csak abból a célból és annak érdekében, hogy fel tudjuk ismerni, korlátozni tudjuk és ki tudjuk küszöbölni a honlapjaink ellen indított támadásokat. Ezen időtartam leteltét követően töröljük vagy anonimizáljuk az IP címet. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja. Amennyiben illegális használatra utaló konkrét információ jut tudomásunkra, fenntartjuk a jogot ezen adatok utólagos ellenőrzésére. Ha a cél eléréséhez többé nincs rájuk szükség, az adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 7 nap után töröljük. 

 

Az adattárolás időtartama

Adatait a fenti cél teljesüléséhez szükséges, illetőleg a törvény által (például az adóügyi és kereskedelmi jogszabályokban) előírt ideig tároljuk, és a tesának nem fűződik jogos érdeke az Ön adatainak további tárolásához. 

Az érintettek jogai

Személyes adatainak kezelése körében a GDPR bizonyos jogokat biztosít Önnek mint érintettnek:

Hozzáférési jog (a GDPR 15. cikke)
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy ezen személyes adatokról, valamint a GDPR 15. cikkében részletesen felsorolt információkról tájékoztatást kapjon.

Helyesbítéshez való jog (a GDPR 16. cikke)Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint – ha releváns – kiegészítse a hiányos adatokat.

Törléshez való jog (a GDPR 17. cikke)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikkében részletesen felsorolt indokok bármelyike fennáll.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (a GDPR 18. cikke)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikkében felsorolt feltételek valamelyike teljesül, például ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, az adatkezelő által történő felülvizsgálatig.

Az adathordozhatósághoz való jog (a GDPR 20. cikke)
Bizonyos, a GDPR 20. cikkében részletesen felsorolt esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy kérje ezen adatok harmadik fél részére történő továbbítását.

A hozzájárulás visszavonásához való jog (a GDPR 7. cikke)
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön a GDPR 7. cikkének (3) szakasza értelmében a személyes adatai felhasználásához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk rá figyelmét, hogy a hozzájárulás csak a jövőre nézve vonható vissza, és nem érinti a visszavonást megelőzően történt adatkezelést.

A tiltakozáshoz való jog (a GDPR 21. cikke)
Amennyiben az adatgyűjtésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja (jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés) vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja (közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett adatkezelés) alapján kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (a GDPR 77. cikke)
A GDPR 77. cikke értelmében Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi előírásokat. A panasztételhez való jog különösen az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban működő felügyeleti hatóság előtt gyakorolható.

Az Adatvédelmi szabályzat módosítása 

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot időről-időre módosítsuk a mindenkori jogszabályi követelményeknek való megfelelés biztosítása, illetőleg a szolgáltatásainkban bekövetkező változásoknak, például új szolgáltatások bevezetésének az Adatvédelmi szabályzatba történő átültetése végett. Az Ön ezt követő látogatására már az új Adatvédelmi szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

Kérdések

Amennyiben bármilyen kérdése merül fel személyes adatai kezelésével kapcsolatban, adatvédelmi tisztviselőnkkel közvetlenül is felveheti a kapcsolatot, aki munkatársaival tájékoztatáskérés, az érintettek jogérvényesítési igényei, valamint panasztétel esetén egyaránt rendelkezésre áll. 

Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi tisztviselővel 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Kálmán Ervin

admin_huaa@tesa.com

 

Külső adatvédelmi tisztviselő:

Jennifer Jähn-Nguyen
Sechslingspforte 2
22087 Hamburg, Germany

dataprotection@tesa.com