Nagyobb fokú fenntarthatóság, még több innováció

Új fenntarthatósági programunk

A tesa, a világ egyik vezető vállalataként nagyszerű eredményeket érhet el a ragasztástechnika területén, miközben nagy felelősséget is vállal.

Mit jelent számunkra a fenntarthatóság?

A fenntarthatóságot elsősorban és leginkább lehetőségnek tekintjük. Arra sarkall bennünket, hogy mindig néhány lépéssel előre gondolkodjunk, és soha ne elégedjünk meg a status quo-val. Ezt termékeink és gyártási folyamataink tökéletesen példázzák.  A mi szempontunkból egy innovatív termék egyesíti magában a legmagasabb minőségi és teljesítményszintet az alacsony ökológiai lábnyommal. Szeretnénk, ha termékeink egész életciklusuk során a lehető legkevesebb negatív hatást gyakorolnák az olyan globális kihívásokra, mint az éghajlatváltozás és az erőforrás-hiány. Hogy fenntarthatósági céljainkat megvalósítsuk, intézkedéseket hajtottunk végre az energiahatékonyság folyamatos növelése érdekében. Az egyik célunk például az, hogy 2050-re teljesen klímasemlegesek legyünk. Ahhoz, hogy jó úton haladjunk, és elérjük ezt a célt, előnyben részesítjük a megújuló energiákat, és jelenleg teszteljük a termékeinkben használható alternatív anyagokat.

Bízunk munkatársaink ötleteiben és szakértelmében is. Ezért a tesa mindent megtesz a biztonságos, egészséges és vonzó munkakörnyezet biztosítása, valamint az innováció terének megteremtése érdekében.

A tesa több mint 100 országban rendelkezik leányvállalatokkal, és szinte minden földrészen átívelő gyártási hálózattal. Széleskörű jelenlétünknek köszönhetően azokra is figyelmet fordítunk, akik vállalatunk értéklánca mentén dolgoznak: tisztességes munkakörülményeket biztosítunk, valamint betartjuk a helyi munkaügyi törvényeket és az emberi jogokat.

A tesa fenntarthatósági programja

Új fenntarthatósági programunk üzleti stratégiánk szerves része, és kiterjed a környezetvédelem, az ügyfelek és a társadalom három területére, valamint a hét fókuszterületre. Minden kategóriában meghatároztunk közép- és hosszú távú célokat.

Elkötelezettségi területeink

For Our Environment
Környezet
A globális közösség közös célul tűzte ki, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését legfeljebb 1,5 Celsius-fokra korlátozza.

A tesánál mindent meg akarunk tenni ennek a célnak az eléréséért és a klímaváltozás következményeinek enyhítéséért. Az elmúlt két évtizedben már nagyon sok mindent teljesítettünk: például 2019-ben 2001-hez képest 48 százalékkal csökkentettük végtermékeink tonnánkénti CO2-kibocsátását. A fenntarthatósági program részeként most új, ambiciózus éghajlati célokat tűztünk ki. 

Our Focus Our Customers
Ügyfelek
Függetlenül attól, hogy ipari és kereskedelmi partnerekről vagy fogyasztókról beszélünk, szeretnénk biztosítani ügyfeleink számára annak lehetőségét, hogy fenntarthatóbban működjenek vagy éljenek.

Ezért küldetésünk az, hogy kiváló minőségű termékeket kínáljunk nekik, és csökkentsük környezeti lábnyomunkat. 

For Employees and Society
Társadalom
A tesát az itt dolgozó emberek teszik különlegessé.

Szeretnénk továbbra is vonzó munkaadó lenni, ma és a jövőben is. Ez magában foglalja annak biztosítását, hogy üzleti kapcsolataink a teljes ellátási lánc mentén összhangban legyenek az ökológiai, társadalmi és etikai normákkal. A társadalom iránti elkötelezettségünk is túlmutat mindennapi üzleti tevékenységeinken: Proaktív módon támogatunk olyan oktatási projekteket, amelyek támogatják a jövő és az elkövetkező generációk innovátorait. 

Rengeteg megvalósítandó feladat 2025-ig

A fenntarthatósági program részeként olyan fenntarthatósági célokat fogadtunk el, amelyeket 2025-ig el akarunk érni. Jelenleg további célok meghatározásán dolgozunk, és konkrét számadatokat rögzítünk a fejlődésünk mérésére. Itt és a tesa fenntarthatósági jelentéseiben folyamatos tájékoztatást adunk a legfrissebb célokról.

A következő öt év legfontosabb céljai:

  1. 30 százalékos abszolút csökkenés elérése az energiával kapcsolatos CO2-kibocsátásokban (1. és 2. kör) 2018-hoz képest.
  2. A fenntartható termékek értékesítésének jelentős növelése, és a csomagolást fenntarthatóbbá tétele a jövőben.
  3. Nulla munkahelyi baleset a maximális hatékonyság és hatásosság mellett. 

A tesa és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljai

Az ENSZ 17 fenntartható fejlesztési célja (SDG) fontos referenciaértékként szolgál a tesa fenntarthatósági munkájában. A célok segítenek abban, hogy működésünket és termékeinket egy globális programhoz igazítsuk, és ezáltal hozzájáruljunk a fenntarthatóbb fejlődéshez. 

tesa and the un sustainable development goals_HU

Mik a fenntartható fejlesztési célok?

A 17 fenntartható fejlesztési cél képezi a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó menetrend, a fenntartható fejlesztésre irányuló globális cselekvési terv alapját. 193 állam- és kormányfő fogadta el ezeket 2015 szeptemberében az ENSZ New York-i csúcstalálkozóján. A politika és a civil társadalom mellett a vállalatokat is felkérték, hogy vegyenek részt e célok megvalósításában.

Intézkedéseink különösen a következő SDG-ket támogatják:

  • Nemek közötti egyenlőség
  • Megfizethető és tiszta energia
  • Tisztességes munka és gazdasági növekedés
  • Felelős fogyasztás és termelés
  • Béke, igazságosság és erős intézmények
sdg_HU
sustainability governance_HU

Fenntarthatóság a tesán belül

A fenntarthatóságot konzisztensen beépítettük alapvető folyamatainkba és az üzleti modellbe. Emellett létrehoztunk egy megfelelő szervezeti struktúrát, és a felelősséget területeken átívelő feladatként határoztuk meg a csoporton belül.

A fenntarthatósági bizottságot fenntarthatósági tevékenységeink irányítására hoztuk létre, ők felelnek a döntéshozatali folyamatért.

A bizottság minden negyedévben ülésezik. Tagságát a különböző szervezeti egységek vezetői alkotják, elnöke pedig az igazgatóság egyik tagja.

Kezdeményezéseink tervezését és összehangolását a fenntarthatósági osztály látja el, míg az osztályok, régiók és leányvállalatok az intézkedések végrehajtásáért felelősek.

A felelősséghez bizalomra van szükség

Szeretnénk, hogy mindazok, akik velünk dolgoznak – munkatársaink és partnereink egyaránt – megbízhatónak és bizalomra méltónak tartsanak minket. A szoros kapcsolatok kialakításának alapja a vonatkozó törvények és rendeletek betartása, ezért vezettünk be egy megfelelőség-kezelési rendszert. Ezt a rendszert azért hoztuk létre, hogy a tesa összes alkalmazottja, vezetője és bizottsága betartsa az alkalmazandó jogi szabályozásokat és a vállalati irányelveket. A tesa magatartási kódexe szintén alapvető szerepet játszik a megfelelőség területén. Ez az ENSZ globális megállapodásának tíz elvén alapul, és átfogó, kötelező magatartási kódexként szolgál a tesával kapcsolatban lévő valamennyi dolgozó számára.

Welt-illustration_201027_V5

Our Commitment to Sustainability
Fenntarthatóság
A fenntarthatóság iránti elkötelezettségünk
Bővebben
Our Focus Our Customers
Ügyfelek
Fókuszunk - Ügyfeleink
Bővebben
For Our Environment
Környezet
Környezetvédelem
Bővebben
For Employees and Society
Társadalom
Munkavállalóinkért és a társadalomért 
Bővebben
a világ egyre melegebb
Fenntarthatóság
Business Ambition for 1,5° C – Beszállunk!
Bővebben