Mere bæredygtighed,
mere innovation

Vores nye dagsorden indenfor bæredygtighed

Som en af verdens førende virksomheder inden for området klæbeteknologi, kan vi hos tesa opnå rigtig meget, og samtidig bærer vi også et stort ansvar.

Hvad betyder bæredygtighed for os

Vi ser først og fremmest bæredygtighed som en mulighed. Den udfordrer os til altid at tænke et par skridt videre og aldrig stille os tilfredse med status quo.

Et godt eksempel på dette er vores produkter og produktionsprocesser. Set fra vores perspektiv forbinder et innovativt produkt de højeste kvalitets- og præstationsniveauer med et begrænset økologisk aftryk. Vi ønsker, at vores produkter har en så begrænset negativ påvirkning som muligt på globale udfordringer som klimaændring og ressourcemangel gennem hele livscyklen.

Vi har implementeret tiltag for konstant at øge vores energieffektivitet med henblik på at opnå vores bæredygtighedsmål. Et af vores mål er at være helt klimaneutrale i 2050. For at holde os på sporet og opnå dette mål, foretrækker vi vedvarende energi og tester i øjeblikket alternative materialer.

Vi sætter også vores lid til ideerne og ekspertisen fra vores medarbejdere. Det er derfor tesa gør alt, hvad vi kan, for at tilbyde et sikkert, sundt og attraktivt arbejdsmiljø samt skabe rum til innovation.

tesa har datterselskaber i mere end 100 lande og et produktionsnetværk, der strækker sig over næsten alle kontinenter. Derfor retter vi også vores opmærksomhed mod dem, der arbejder i vores værdikæde ved at sikre fair arbejdsbetingelser og overholde lokale love og menneskerettigheder.

Vores dagsorden indenfor bæredygtighed

Vores nye dagsorden indenfor bæredygtighed er en integreret del af vores forretningsstrategi og dækker de tre områder miljø, kunder og samfund, samt syv fokusområder. Vi har defineret mellemlange og langsigtede mål i hver kategori.

Områderne for vores engagement

For vores miljø
Miljø
Det globale samfund har sat et fælles mål for begrænsning af stigningen i den globale gennemsnitstemperatur til maksimalt 1,5 grader celsius.

Hos tesa ønsker vi at bidrage med vores del for at opnå dette mål og svække konsekvenserne for klimaændringerne. Vi har allerede opnået rigtigt meget i de seneste to årtier. Som virksomhed har vi for eksempel reduceret vores CO2-emissioner for vores slutprodukter med 48 procent pr. ton slutprodukt i 2019 sammenlignet med 2001.

Når vi taler bæredygtighed har vi nu opstillet nye, ambitiøse mål. 

Vores fokus Vores kunder
Kunder
Uanset hvorvidt vi taler om industrielle og kommercielle partnere eller forbrugere, så ønsker vi at give vores kunder muligheden for at være mere bæredygtige.

Det er derfor vores mission at tilbyde dem produkter af høj kvalitet med mindre miljøbelastning. 

For medarbejdere og samfund
Samfund
Det der gør tesa speciel, er de mennesker, der arbejder her.

Vi ønsker fortsat at være en attraktiv arbejdsgiver i dag og i fremtiden. Dette indebærer, at vi sikrer, at vores forretningspartnere i hele forsyningskæden tilpasses i overensstemmelse med økologiske, sociale og etiske standarder. Vores forpligtelse over for samfundet går også ud over vores daglige forretningsmæssige aktiviteter: Vi fremmer proaktivt uddannelsesprojekter, der understøtter fremtidens innovative hoveder og kommende generationer. 

Vores vigtigste mål indtil 2025

Som en del af vores strategi indenfor bæredygtighed, har vi vedtaget en række mål, som vi vil opnå inden 2025. Vi arbejder på at definere flere mål, og registrerer vores fremskridt. Vi holder dig opdateret om de seneste mål her og i tesas bæredygtighedsrapporter.

Vigtige mål i de kommende fem år:

  1. 30 procent absolut reduktion i energirelaterede CO2-emissioner (Scope 1 og 2) sammenlignet med 2018.
  2. Øge salget af bæredygtige produkter markant og gøre emballage mere bæredygtig i fremtiden.
  3. Ingen arbejdsulykker sideløbende med maksimal effektivitet. 

tesa og FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling

FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er en vigtig standard for tesas bæredygtighedsarbejde. Målene hjælper os med at tilpasse vores aktiviteter og produkter til en global dagsorden og således bidrage til en mere bæredygtig udvikling. 

tesa and the UN Sustainable Development Goals

Hvad er Verdensmålene for bæredygtig udvikling?

De 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling udgør kernen i "Agenda 2030" – en global handlingsplan for bæredygtig udvikling. De blev vedtaget af 193 stats- og regeringschefer i september 2015 på FNs topmøde i New York. Ud over politik og civilsamfund opfordres virksomheder også til at deltage i realiseringen af disse mål.

Vores tiltag understøtter specielt følgende Verdensmål for bæredygtig udvikling:

  • Ligestilling mellem kønnene
  • Økonomisk overkommelig og ren energi
  • Anstændigt arbejde og økonomisk vækst
  • Ansvarligt forbrug og produktion
  • Fred, retfærdighed og stærke institutioner
SDG engelsk
Bæredygtighedsledelse

Bæredygtighed hos tesa

Bæredygtighed er en fast bestanddel i vores kerneprocesser og forretningsmodel. Derudover har vi etableret en tilsvarende organisationsstruktur og defineret ansvaret som en tværfunktionel opgave i koncernen.

Der er oprettet en Sustainability Committee til at styre vores bæredygtighedsaktiviteter, og denne har ansvaret for beslutningsprocessen.

Udvalget mødes hvert kvartal og består af ledere fra forskellige afdelinger. Udvalget ledes af et bestyrelsesmedlem.

Opgaven med planlægningen og koordineringen af vores initiativer ligger hos Sustainability Department, mens afdelingerne, regionerne og datterselskaberne har ansvaret for implementeringen af tiltagene.

Ansvar kræver tillid

Vi ønsker, at alle dem, der arbejder sammen med os – vores medarbejdere og partnere – skal opfatte os som tillidsfulde og pålidelige. Grundlaget for at etablere en stærk relation er overholdelse af relevante love og bestemmelser, hvilket er årsagen til, at vi har implementeret et såkaldt compliance styringssystem.

Dette system er blevet oprettet for at sikre, at alle tesas medarbejdere, ledere og udvalg overholder de pågældende lovbestemmelser og virksomhedspolitikker. tesas adfærdskodeks spiller også en afgørende rolle inden for området compliance. Det er baseret på ti principper fra FN's Global Compact og anvendes som et overordnet, bindende adfærdskodeks for hele tesas arbejdsstyrke.

Welt-illustration_201027_V5

Vores forpligtelse over for bæredygtigheden
Bæredygtighed
Vores forpligtelse over for bæredygtighed
Læs mere
Vores fokus Vores kunder
Kunder
Vores fokus – Vores kunder
Læs mere
For vores miljø
Miljø
Beskyttelse af miljøet
Læs mere
For medarbejdere og samfund
Samfund
For medarbejdere og samfundet
Læs mere
verden bliver varmere
Bæredygtighed
"Business Ambition for 1,5° C" – Vi er med!
Læs mere