Bæredygtighed

tesas produkter fører det sammen, der hører sammen. Det samme gælder for vores bæredygtighedsdagsorden, der er kernen i vores forretningsstrategi.

For miljø, kunder og samfund

Vores strategi: I dag, i morgen og længere endnu

Klimakrisen og andre miljøproblemer skaber enorme udfordringer for både tesa og selve samfundet. Og tiden er ved at være knap. Hvis vi vil have et håb om at ændre kursen for vores fremtid, er det nødvendigt, at mange forskellige aktører bidrager.

Vi som virksomhed, skal også gøre vores del. Hos tesa er vi overbeviste om, at bæredygtighed ikke blot er en tendens, men faktisk er vores tids vigtigste emne. Derfor har vi lavet "bæredygtig vækst", som er et kerneelement i vores virksomhedsstrategi. Vores bæredygtighedsdagsorden definerer klart, hvordan vi skal tilpasse vores tre søjler, Miljø, Kunder og Samfund.

Siden 2020 er dette blevet anvendt i hele virksomheden og tjener som standard for alle strategiske beslutninger – i dag, i morgen og længere endnu.

Vores dagsorden

Fra cirkulær økonomi og klimaneutrale aktiviteter til promovering af unge talenter: tesas nye bæredygtighedsdagsorden dækker syv nøgleområder.

Disse mål falder ind under de tre dominerende bæredygtighedsmål, som vi har implementeret for at styrke vores forretning – og vi har fokus på at gøre en større indsats på området fremover.

I øjeblikket har vi allerede ambitiøse mål på plads og planlægger at integrere flere i fremtiden. Som underskriver af FN's Global Compact aftale, der har til formål at overholde de ti principper, forpligter vores engagement os også i forhold til FN's bæredygtige udviklingsmål.

For vores miljø
Miljø

Vi reducerer konstant vores økologiske aftryk for hele produktets levecyklus. Ved fortsat at holde fokus på vores bæredygtighedsmål, bidrager vi til klimabeskyttelsen, cirkulære økonomier og ansvarlig brug af ressourcer.

For medarbejdere og samfund
Samfund

Fair arbejdsbetingelser sikrer, at vores medarbejdere forbliver sunde, glade og motiverede – uanset om de arbejder direkte for virksomheden eller længere nede i værdikæden. Derudover understøtter vi også næste generation af innovative tanker igennem vores sociale engagement.

Fakta og tal

100%
af elektriciteten stammer fra vedvarende energi*
*af elektriciteten købt globalt i slutningen af 2020
23%
reduktion af energirelaterede CO2 emissioner*
*fra 2001 til 2020 pr. ton færdigt produkt
5 mio €
donerer tesa til organisationer i kampen mod corona*
*år 2020
~100
nye tapeløsninger hvert år
125 års
erfaring med innovative løsninger
Rapport om bæredygtighed 2020
Bæredygtighedsrapport

Ønsker du flere informationer om vores forpligtelse inden for bæredygtighed? Klik her for vores aktuelle bæredygtighedsrapport. Den beskriver tesas arbejde, succes og udfordringer i det aktuelle regnskabsår.

Vores strategi for fremtiden
Strategi
Mere bæredygtighed, mere innovation
Læs mere
Vores fokus Vores kunder
Kunder
Vores fokus – Vores kunder
Læs mere
For vores miljø
Miljø
Beskyttelse af miljøet
Læs mere
For medarbejdere og samfund
Samfund
For medarbejdere og samfundet
Læs mere
Rapport om bæredygtighed 2020
Bæredygtighedsrapport
Læs vores bæredygtighedsrapport 2019
Læs mere