Ledelse og bestyrelse

Medlemmerne af bestyrelsen er i fællesskab ansvarlige for administrationen af virksomheden. Bestyrelsen har som hovedansvar koncernens strategiske ledelse, ressourceallokering, finansiel regnskabsføring og rapportering, risikostyring og virksomhedskontrol.

Bestyrelsen i tesa SE

Bestyrelsen i tesa SE består af seks medlemmer, som vælges af de aktionærer, der er til stede og repræsenteret ved den årlige generalforsamling. Mandatperioden for bestyrelsesmedlemmer er fem år. Ved afslutningen af deres periode er de berettiget til genvalg. Bestyrelsesformanden vælges af bestyrelsesmedlemmerne.

Dr. Martin Stark
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Astrid Maria Hermann
Chief Financial Officer at Beiersdorf AG

Arunjai Mittal
Member of the Board at ETPL (A STAR) Agency for Science, Technology and Research in Singapore
Director, Silicon Solutions Ventures Pte Ltd
Executive, In-House at IMD

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest GmbH & Co. KGaA
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH

Kirstin Weiland
Works Council Chairwoman tesa SE

Thomas Wulff
Works Council Chairman tesa Plant Hamburg