tesa som arbejdsgiver

Vi kan takke vores medarbejdere for vores succes

Det er vores medarbejdere, der er tesas ansigt udadtil overalt i verden. Det er også vores medarbejdere, som har gjort virksomheden til det, den er i dag - nemlig markedsførende i Europa og nummer to på verdensmarkedet. For at opretholde og udvide denne position, ser vi ansættelsen af de rette personer i vores virksomhed, som værende af største betydning.

Karriereudvikling og fordele

For at sikre, at medarbejderne kompenseres for deres indsats, tilbyder tesa sine medarbejdere lukrative personalegoder og gode arbejdsvilkår i et internationalt orienteret miljø.

Aktiv støtte til vores medarbejderes karriereudvikling er en del af vores virksomhedskultur. Vi værdsætter og fremmer initiativ og fagligt engagement. Udvikling af eksisterende potentiale i en tid, som er karakteriseret ved en konstant arbejdsstrøm, er betinget af teamwork og efteruddannelse, som er vigtige forudsætninger for at sikre vores fortsatte succes.

Som en global virksomhed ser vi hos tesa ud over vores egne snævre interesser og støtter internationale udvekslinger igennem særlige programmer. For at give vores medarbejdere muligheden for at udvikle deres eksisterende potentiale fuldt ud og opdage nye talenter tilbyder vi et egnet arbejdsmiljø, som er i overensstemmelse med vores HR-udviklingspolitik. Vores programmer og HR-værktøjer følger dig i løbet af din karriere og hjælper dig med at få muligheden for en stilling med større ansvar, så tidligt som muligt.

Til gengæld forventer vi motivation, engagement og initiativ, bevidsthed om kvalitet og service og lysten til at bidrage med innovative idéer og koncepter, som kan skabe succes i virksomheden.

Principper

tesas principper går længere end det, at være en god medarbejder. 

Vi udvikler vores produkter bæredygtigt og investerer i miljøvenlige produktionsprocesser. Derudover har vi siden marts 2006 været officielt medlem af FN's Global Compact – et andet skridt, der gør det muligt for os at leve op til vores virksomheds lange tradition for at støtte universelle principper og værdier ved at bidrage til en lang række sociale projekter.