Employees_RandD-002_72dpi-1

Medlemskaber

Som en del af tapeindustrien ser vi det som vores mål, sammen med andre deltagere fra branchen, at forme de tekniske standarder, markedstendenser og lovbestemmelser. Derfor er vi medlem af følgende organisationer.

Afera

tesa er medlem af Afera - Det europæiske tapeforbund. Medlemskabet omfatter producenter, leverandører af råmaterialer og maskiner, forarbejdningsvirksomheder (der f.eks. trykker, tilskærer, udstanser og laminerer tape) og nationale tapeorganisationer.

tesa er medlem af Afera

Afera er en ikke-kommerciel europæisk brancheforening, der repræsenterer tapebranchens førende virksomheders og organisationers interesser. Medlemskabet omfatter producenter, leverandører af råmaterialer og maskiner, forarbejdningsvirksomheder (der f.eks. trykker, tilskærer, udstanser og laminerer tape) og nationale tapeorganisationer. Med over 50 års erfaring i at tjene som den europæiske tapeindustris stemme udadtil engagerer Afera sin voksende medlemsbase i netværks- og uddannelsesarrangementer, europæiske og internationale standardiseringsprocedurer for testmetoder samt markedsdata og tekniske data og informationsressourcer. Afera er også Europas førende fortaler for tape frem for traditionelle mekaniske fastgørelsesanordninger og våd lim som den mest innovative sammenklæbnings- og fastgørelsesløsning til designere, teknikere og producenter inden for enhver tænkelig industri.

Mere om Afera

Global Compact

Siden 2006 har tesa været medlem af Global Compact.

tesa støtter FN's Global Compact

I FN's Global Compact mener vi, at det er muligt at skabe en bæredygtig og inkluderende global økonomi, der giver varige fordele for mennesker, lokalsamfund og markeder. Det er vores vision.
For at få dette til at ske støtter FN's Global Compact virksomhederne i at:

  • drive forretning på ansvarlig vis ved at tilpasse deres strategier og drift til de ti principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption
  • iværksætte strategiske tiltag for at fremme bredere samfundsmæssige mål, f.eks. FN's kommende bæredygtige udviklingsmål, med særlig fokus på samarbejde og innovation.

Mere om Global Compact

IVK

IVK er verdens største – og set ud fra den brede serviceportefølje samtidig verdens førende – nationale organisation inden for limbindingsteknologi.

tesa er medlem af IVK

Industrieverband Klebstoffe er den tyske limbranches interesseorganisation, som repræsenterer mere end 120 tyske producenter af råmaterialer og tape. De arbejder for deres partneres og videnskabelige institutters interesser.
IVK er verdens største – og set ud fra den brede serviceportefølje samtidig verdens førende – nationale organisation inden for limbindingsteknologi.

Den tyske klæbemiddel-, tætningsmiddel- og tapeindustri, der hovedsagelig består af små og mellemstore virksomheder, har en årlig omsætning på over 3,5 mia. euro. Den stigende anvendelse af limbindingsteknologi i næsten alle industrier skaber en merværdi, som estimeres til at være over 370 mia. euro.

PSTC

Pressure Sensitive Tape Council er en 60 år gammel ikke-kommerciel nordamerikansk brancheforening for tapeproducenter og tilknyttede leverandører. PSTC er dedikeret til at hjælpe branchen med at producere trykfølsomme tapeprodukter i høj kvalitet på verdensmarkedet.

tesa er medlem af PSTC

Pressure Sensitive Tape Council er en 60 år gammel ikke-kommerciel nordamerikansk brancheforening for tapeproducenter og tilknyttede leverandører. PSTC er dedikeret til at hjælpe branchen med at producere trykfølsomme tapeprodukter i høj kvalitet på verdensmarkedet.
PSTC tilbyder uddannelse og arbejder tæt sammen med den amerikanske miljøstyrelse om luftforskrifter, det amerikanske arbejdstilsyn om ansættelsesbestemmelser og med ASTM og andre globale brancheforeninger om at harmonisere testmetoder. PSTC er globalt anerkendt for deres tapetestmetoder, der sikrer god kvalitetskontrol af selvklæbende tape. PSTC overvåger også lovgivningsmæssige aktiviteter og tilskynder til bæredygtig og ansvarlig fremstillingspraksis med deres Responsible Tape Manufacturer Certification Program.

Mere om PSTC