การผสมและโครงสร้างเชิงเคมี เป็นตัวกำหนดคุณภาพและสาขาการใช้งานสารติดยึด

สปาเก็ตตีกับสารติดยึดมีอะไรที่เหมือนกัน

สารติดยึด: การผสมและโครงสร้างทางเคมีเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติและขอบเขตการใช้งานอย่างไรในการที่จะอธิบายได้ว่าสารติดยึดทำจากอะไรนั้น เราต้องพูดซ้ำในเรื่องวิชาโปรดของคุณสมัยอยู่โรงเรียน สอง วิชา: ฟิสิกส์ และ เคมี แต่ไม่ต้องวิตก: หลังจากนั้นแล้ว คุณจะรู้เรื่องเกี่ยวกับสารติดยึดและการผสมของสารเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี และคุณจะได้รับรางวัล ด้วยสปาเก็ตตีจานหนึ่งต่อยอดขึ้นไปอีก

บทเรียน บทที่ 1: ฟิสิกส์

ความสมดุลระหว่างความเหนียว แรงยึดกัน แรงติดยึด เป็นสิ่งกำหนดสาขาการใช้งาน
ความสมดุลระหว่างความเหนียว แรงยึดกัน แรงติดยึด เป็นสิ่งกำหนดสาขาการใช้งาน

จากมุมมองของฟิสิกส์ มีแรงสามแรงที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติของสารติดยึด นอกจากสิ่งที่รู้จักกันว่าเป็น ความเหนียว ของสารติดยึด (การติด) แล้ว ยังมี แรงติดยึด ("พันธะเชื่อมกับพื้นผิว") และ แรงยึดกัน("พันธะติดเชื่อมภายใน" ของสารติดยึด) แรงเหล่านี้ประกันว่าของสองสิ่งสามารถเชื่อมติดกันและกันได้อย่างมั่นคงแน่นหนา – และเป็นสิ่งกำหนดว่าการติดของเข้าด้วยกันนั้น จะรวดเร็ว แข็งแรงมั่นคง และใช้เวลานานเท่าไร เมื่อเป็นเรื่องขององค์ประกอบของสารติดยึด แรงสุดท้ายเป็นแรงที่สำคัญที่สุดของแรงทั้งหมด: แรงยึดกัน เพราะว่าแรงนี้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่สารติดยึดจะติดกับตัวเองได้เหนียวแน่นและมั่นคงเพียงไร และเรื่องนี้นำเราตรงเข้าสู่วิชาโปรดวิชาที่สองของเรา

บทเรียน บทที่ 2: เคมี

ส่วนผสมของสารติดยึดจากยางธรรมชาติ: ยาง, เรซิน, สารตัวเติม
ส่วนผสมของสารติดยึดจากยางธรรมชาติ: ยาง, เรซิน, สารตัวเติม

อะไร คือ องค์ประกอบเชิงเคมีของสารติดยึดและเทปติดยึด พลังแรงยึดกันของสารติดยึดตั้งอยู่บนพื้นฐานของอันตรกิริยาของโมเลกุลระหว่างสิ่งรู้จักกันว่าเป็นพอลิเมอร์ พอลิเมอร์ เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ (macromolecules) ซึ่งประกอบด้วยโมเลกุลขนาดเล็กกว่าจำนวนมากมายthat (มอนอเมอร์) "Poly" แปลว่า "หลายเท่า” ส่วน "mono" แปลว่า "เดี่ยว" ซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารติดยึด

ส่วนพอลิเมอร์จะก่อตัวตามมาเป็นสายโซ่โมเลกุลขนาดยืดยาวและเคลื่อนที่ ถ้าเกินความยาวระยะหนึ่ง สายโซ่นี้จะพันกันยุ่ง และสร้างแรงยึดกันภายในของสารติดยึด ตอนนี้ ถึงเวลาสำหรับรางวัลตามที่ได้สัญญาไว้กับคุณ: ถ้าคุณดูสายโซ่โมเลกุลที่พันกันยุ่งเหยิงนี้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ สารติดยึดดูเหมือนกับสปาเก็ตตีกองใหญ่

ระหว่างจุดพันธะเชื่อม สายโซ่โมเลกุลขนาดยาวนี้เคลื่อนที่ ซึ่งอำนวยให้สารติดยึดไหลไปได้ดีทั่วพื้นผิวและยึดเหนี่ยวที่นั่น ในเวลาเดียวกัน อาจสร้างพันธะแข็งแกร่งอื่นระหว่างห่วงโซ่ด้วยกระบวนการทางเคมี เราเรียกสิ่งนี้ว่า "ทำปฏิกิริยา" หรือ "พอลิเมอไรเซชัน” ด้วยคุณสมบัติการติดยึดนี้ ทำให้สามารถปรับให้เหมาะและควบคุมได้อย่างเที่ยงตรงแน่นอน สิ่งนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับสารติดยึด – การผสมที่สมควรพิจารณาดูอย่างเจาะลึก

เพิ่มเติม
โครงสร้างเชิงเคมีของสารติดยึดจากยางสังเคราะห์แสดงเมกทริกซ์ยาง (สีเทา) ซึ่งให้แรงติดยึดและความยืดหยุ่น สายโซ่พอลิเมอร์เส้นยาวนี้จะพันกันเหมือนกับเส้นสปาเก็ตตีบนจาน ขอบเขตโพลีสไตรีน (สีน้ำเงิน) ให้แรงยึดกันเพิ่มขึ้นและความทนทานต่อการฉีก

โครงสร้างเชิงเคมีของสารติดยึดจากยางสังเคราะห์แสดงเมกทริกซ์ยาง (สีเทา) ซึ่งให้แรงติดยึดและความยืดหยุ่น สายโซ่พอลิเมอร์เส้นยาวนี้จะพันกันเหมือนกับเส้นสปาเก็ตตีบนจาน ขอบเขตโพลีสไตรีน (สีน้ำเงิน) ให้แรงยึดกันเพิ่มขึ้นและความทนทานต่อการฉีก

รายละเอียดข้อมูลที่สัมพันธ์กัน