เพื่อนคู่ชีพ หรือ แค่หุ้นส่วนชั่วขณะ

เพื่อนคู่ชีพ หรือ แค่หุ้นส่วนชั่วขณะ

การยึดเหนี่ยวด้วยเทปติดยึดบางครั้งเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่เชื่อมติดด้วยความรัก บางครั้งคงอยู่ชั่วนิรันดร์ บางครั้งเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่ง และครั้งจะหยุดและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสิ่งที่ดีเกี่ยวกับเทปติดยึด คือ คุณสามารถกำหนดได้ล่วงหน้าว่าการติดเทปควรมีความมั่นคงเพียงไร จะติดถาวรหรือ หรือเป็นเพียงการเกี้ยวเกี่ยวกันอย่างรวดเร็ว หรือบางทีอาจเป็นแบบชั่วคราวมากกว่า หรือเป็นความสัมพันธ์ผันกลับได้แบบ ติด-ดับ เราจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร

ขอให้เรามาเริ่มกันที่พื้นฐาน: มีแรงสามแรงทำต่อสารติดยึด พันธะเชื่อมติดภายใน ซึ่งเป็นแรงยึดกัน ตัดสินเรื่องระดับที่สารได้รับการป้องกันจากการถูกลอกออก แรงติดยึด ได้แก่ ความเหนียวในการติดยึดของสารติดยึด อธิบายความสามารถของเทปในการคงติดอยู่กับวัสดุที่ไม่เหนียว ความเหนียวเป็นกำลังที่สารติดยึดเชื่อมติดกับพื้นผิวภายในช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เท่าที่อธิบายมานี้ เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ดี แต่ฉันจะกำหนดค่าพารามิเตอร์สามค่านี้อย่างไรเพื่อให้ได้การเชื่อมติดของเทปติดยึดสำหรับความต้องการของฉัน

เพิ่มเติม
ความสมดุลระหว่างความเหนียว แรงยึดกัน แรงติดยึด เป็นสิ่งกำหนดสาขาการใช้งาน

ความสมดุลระหว่างความเหนียว แรงยึดกัน แรงติดยึด เป็นสิ่งกำหนดสาขาการใช้งาน

ชั่วคราว และการยึดเหนี่ยวที่ผันกลับได้

Automotive_surface-protection-002_72dpi
ถ้าเป็นเรื่องของการป้องกันพื้นผิวระหว่างการขนส่ง หรืองานฉีดพ่นสีแล้ว สิ่งสำคัญ คือ สามารถลอกเทปนี้ออกได้ง่ายและไม่ทิ้งเศษติดค้างไว้ ดังนั้นจุดสนใจจะมุ่งไปที่เรื่องแรงยึดกันมากกว่าแรงติดยึด

ความเหนียวและแรงยึดกันได้รับการจัดให้เข้ากับการใช้แต่ละอย่างได้อย่างเหมาะเจาะ แรงติดยึดเป็นเรื่องสำคัญลำดับสอง ในการใช้งานหลายอย่างในสาขานี้ เป็นเรื่องสำคัญยิ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนียวกับความเป็นปึกแผ่นภายใน แรงยึดกัน มีความสมดุลกัน ความเหนียวเป็นสิ่งจำเป็นที่จะประกันแรงติดยึดกับพื้นผิวที่เกิดขึ้นทันที แรงยึดกันหรือความเป็นปึกแผ่นภายในสารติดยึดที่สูงกว่า เป็นสิ่งที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะต้องลอกผลิตภัณฑ์ออกโดยไม่ทิ้งเศษติดค้างใด ๆ สำหรับการใช้งานแบบผันกลับได้จำนวนมาก เรื่องนี้มีความสำคัญมากกว่า แรงติดยึดสูงพิเศษโดยเฉพาะ ซึ่งจะเห็นได้ที่ค่าความเหนียวสูง เป็นต้น (ความทนทานต่อการลอกออก)

เทปติดยึดที่มีคุณสมบัตินี้ถูกนำไปใช้ในการติดตั้งเบื้องต้นในกระบวนการประกอบติดตั้ง เป็นต้น เพื่อปิดพื้นผิวที่เสียหายง่ายในงานฉีดพ่นสี เพื่อป้องกันรถที่ได้รับการพ่นสีใหม่ในระหว่างการขนส่ง หรือสำหรับการประกอบเพลทพิมพ์

เพิ่มเติม

การยึดเหนี่ยวแบบถาวร

ถ้าจะต้องเชื่อมติดกันอย่างถาวร แรงติดยึดและแรงยึดกันจะเป็นจุดสนใจ จะต้องมีการจัดให้เข้ากับการใช้แต่ละอย่างได้อย่างเหมาะเจาะ ความเหนียวเป็นเรื่องสำคัญอันดับสองสำหรับการติดแบบถาวร สารติดยึดสำหรับงานสาขานี้ถูกกำหนดคุณลักษณะเหนือสิ่งใดด้วยการมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงยึดกัน-แรงติดยึดที่เหมาะสำหรับการใช้งาน ส่วนสำคัญ คือ ประสิทธิภาพของพันธะเชื่อมติด ความเหนียว การติดขณะสัมผัส มักจะเป็นความสำคัญลำดับสอง

สาขาการใช้งาน ได้แก่ การประกอบติดตั้งส่วนประกอบด้านหน้าอาคาร หรือแผงเครื่องเรือน แถบคิ้วประดับ +โปรไฟล์ และเครื่องหมายสัญลักษณ์ ใน อุตสาหกรรมรถยนต์ หรือเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือ หรือการมัดและป้องกันสายไฟฟ้าในรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน (การมัดสายไฟฟ้า) ในกรณีเหล่านี้ทั้งหมด พันธะเชื่อมติดถาวรและการติดอย่างมั่นคงเป็นสิ่งที่ต้องการ และจะต้องทนทานต่อการเสื่อมอายุและมีอายุการใช้งานยืนยาว

เพิ่มเติม

พันธะเชื่อมติดรวดเร็ว

IPM-PWP_splicing-application-016_72dpi
ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ จะต้องเปลี่ยนม้วนกระดาษที่ระดับความเร็วสูงระหว่างกระบวนการพิมพ์ ปลายกระดาษม้วนเก่าเชื่อมต่อเข้ากับต้นม้วนใหม่ภายในเสี้ยววินาที ความเหนียวสูงเป็นเงื่อนไขก่อนหน้าสำหรับเรื่องนี้

บางครั้งจะต้องรวดเร็ว นั่นคือประเด็นที่การร่วมเล่นบทบาทของความเหนียวและแรงติดยึดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ จะต้องมีการจัดสองสิ่งนี้ให้เข้ากับการใช้แต่ละอย่างได้อย่างเหมาะเจาะ แรงยึดกันเป็นความสำคัญอันดับสองในกรณีนี้ ส่วนสำคัญยิ่งของสารติดยึดในสาขานี้ คือ จะติดทันทีและแนบแน่น กล่าวคือ สารติดยึดมีความเหนียวที่ดี และ/หรือ แรงติดยึดสูง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว ไม่จำเป็นต้องส่งถ่ายระวางน้ำหนักสูง และสารติดยึดไม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลอกออกโดยไม่ทิ้งเศษติดค้างไว้ แรงยึดกันจึงอยู่ในตำแหน่งสำคัญน้อยกว่าในที่นี้

การต่อประกบเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับกรณีนี้ เทปสร้างการเชื่อมต่อที่ปลายม้วนกระดาษหนึ่งเข้ากับต้นม้วนถัดไปในการผลิตกระดาษ และการพิมพ์หนังสือพิมพ์ การเชื่อมต่อนี้จะต้องทำให้ได้ที่อัตราความเร็วสูงเต็มที่ในขณะที่การปฏิบัติงานดำเนินอยู่ ปลายม้วนหนึ่งเชื่อมต่อเข้ากับต้นม้วนถัดไป การสัมผัสในช่วงเวลาสั้นนี้จะต้องเพียงพอที่จะสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแรงได้ มีกระบวนการคล้ายกันในการพิมพ์บรรจุภัณฑ์ด้วยม้วนฟิล์มเช่นเดียวกัน และ tesafilm® ที่มีชื่อเสียง เป็นสิ่งเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ติดเร็วเช่นเดียวกัน จะต้องติดได้อย่างรวดเร็ว และไม่จำเป็นต้องลอกออกโดยไม่ทิ้งร่องรอย ในขณะเดียวกัน ระวางน้ำหนักที่ต้องรับเป็นระยะเวลายาวนานนั้นสามารถจัดการได้ง่าย

เพิ่มเติม