การทดสอบด้วยระยะกลิ้งของเม็ดโลหะ

อะไรทำให้เทปติดยึดเร็วกว่ารถ Ferrari การพิจารณาเรื่องความเหนียวอย่างใกล้ชิด

แรงยึดกันและแรงติดยึดเป็นสิ่งที่ทุกคนเคยเผชิญมาแล้ว ถ้าเคยพิจารณามาบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องรากฐานของการติดด้วยกาวและการติดด้วยเทป แต่ความเหนียวเป็นเรื่องที่ต่างกัน เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเร้นลับ – แม้ว่าจะมีความสำคัญไม่น้อยกว่าสำหรับเทปติดยึดความเหนียวเป็นคุณสมบัติที่ให้ความสามารถในเรื่องความไวต่อแรงกดและการยึดติดที่เหนียวอย่างสม่ำเสมอบนเทปติดยึด นอกจากแรงติดยึด (การติดยึดที่ติดกับพื้นผิว) และแรงยึดกัน (พันธะภายในของแรงติดยึด) แล้ว ความเหนียวเป็นพลังพื้นฐานที่สามที่ให้กำลังแก่สารติดยึด ความเหนียวทำงานด้วยแรงกดต่ำสุดและเวลาสัมผัสสั้นสุด เทปติดยึดบางประเภทมีความรวดเร็วในเรื่องเวลาสัมผัสและแรงกดมากจนถึงขนาดที่สามารถแข่งขันได้กับสัตว์บกบนโลกที่เร็วที่สุดได้ นั่นคือ เสือชีตาร์

กาว/สารติดยึด ความเหนียวสูง: อะไรอยู่เบี้องหลังเรื่องนี้

การทดสอบด้วยการกลิ้งของเม็ดโลหะ: เพื่อวัดความเหนียวโดยปล่อยให้ลูกกลมโลหะกลิ้งไปบนด้านที่มีความเหนียวของเทป ระยะทางที่ลูกกลมกลิ้งไปได้ยิ่งสั้น ความเหนียวก็ยิ่งมาก
การทดสอบด้วยการกลิ้งของเม็ดโลหะ: เพื่อวัดความเหนียวโดยปล่อยให้ลูกกลมโลหะกลิ้งไปบนด้านที่มีความเหนียวของเทป ระยะทางที่ลูกกลมกลิ้งไปได้ยิ่งสั้น ความเหนียวก็ยิ่งมาก

ทุกอย่างที่เกิดขึ้น คือ การสัมผัสช่วงสั้น ๆ ด้วยแรงกดต่ำสุดเพื่อประสานส่วนประกอบสองส่วนเข้าด้วยกัน มีความเหนียวสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีการสร้างพันธะเชื่อมติดที่แข็งแรงระหว่างสารติดยึดกับพื้นผิวด้วยแรงกดน้อยสุดและเวลาสัมผัสสั้นสุด

เนื่องจากมีขอบเขตสาขางานจำนวนมากที่ความเหนียวสูงมีความสำคัญเป็นพิเศษ จึงมีสารติดยึดที่มีความเหนียวสูงเป็นพิเศษสำหรับงานเหล่านี้ – เช่น องค์ประกอบของ ยางธรรมชาติ บางชนิด รวมทั้ง สารติดยึดอะคริลิก ที่ได้รับการทำให้เหนียวเป็นพิเศษ

เพิ่มเติม

ความเหนียวสำหรับการต่อประกบ

ความเหนียวเป็นสิ่งสำคัญใน อุตสาหกรรมผลิตกระดาษหรืออุตสาหกรรมการพิมพ์ for example (splicing). เป็นต้น (การต่อประกบ) เนื่องจากกระดาษในงานนี้วิ่งผ่านเครื่องจักรจากม้วนกระดาษขนาดใหญ่โตมาก ด้วยความเร็วถึง 1,900 เมตร ต่อ นาที ถ้าม้วนกระดาษหนึ่งหมดลง จะต้องนำต้นกระดาษของม้วนใหม่มาต่อประกบเข้ากับปลายกระดาษของม้วนที่หมดในขณะที่การปฏิบัติงานยังคงดำเนินอยู่ นั่นคือ จะต้องเปลี่ยนม้วนใหม่ไปพร้อมกันทันที ซึ่งจะทำได้ด้วยความเหนียวสูงยิ่งเท่านั้น ปลายกระดาษของม้วนเก่าเชื่อมต่อกับต้นกระดาษของม้วนใหม่ พันธะการเชื่อมต่อจะต้องเกิดขึ้นทันที ทุกวันนี้ ใช้เทปติดยึดพิเศษเพียงอย่างเดียวก็พอ สำหรับการเปลี่ยนม้วนในระหว่างที่กระบวนการดำเนินอยู่. และจำเป็นต้องใช้ประสิทธิภาพเต็มที่ของเทปที่ความเร็ว 115 กม./ชม. ที่ได้รับการปรับตั้งในขณะที่ม้วนกระดาษหมุนอยู่ ซึ่งรวดเร็วเท่ากับสัตว์บกที่เร็วที่สุดในโลก คือ เสือชีตาร์ สามารถวิ่งได้

ความสมดุลระหว่างความเหนียว แรงยึดกัน แรงติดยึด เป็นสิ่งกำหนดสาขาการใช้งาน

ความสมดุลระหว่างความเหนียว แรงยึดกัน แรงติดยึด เป็นสิ่งกำหนดสาขาการใช้งาน