tesa® splicing tapes and supplements for the paper and printing industry
00:00

เทปต่อประกบและอุปกรณ์เสริมของเราสำหรับอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์

ด้วยประดิษฐกรรม tesa EasySplice® เราปฏิวัติการต่อปลายม้วนกระดาษในอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์เงื่อนไขความต้องการของตลาด เช่น จำนวนพิมพ์ที่น้อยลง การสั่งงานที่ลดลง และการใช้สื่อดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น เรียกร้องให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและบริการ เทปต่อประกบของเราต้องเผชิญกับความท้าทายหลายหลากทั้งทางด้านสภาวะแวดล้อมและการใช้งาน การใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นเส้นใยกระดาษเพิ่มขึ้นเพื่อความคุ้มทุน ได้นำไปสู่การพัฒนาเทปต่อประกบ tesa® CaRes ของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงการแข็งตัวของสารติดยึดที่เกิดจากไอออนของแคลเซียม ผลที่ติดตามมา คือ ป้องกันการเปิดการต่อประกบอย่างถาวรในม้วนกระดาษ - ซึ่งหมายความว่าลดจำนวนการต่อว่าให้แก่ผู้ผลิตกระดาษให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มเสถียรภาพสูงสุดให้แก่ผู้พิมพ์ ด้วยประดิษฐกรรม tesa EasySplice® เราปฏิวัติการต่อปลายม้วนกระดาษในอุตสาหกรรมกระดาษและการพิมพ์ เทปต่อประกบอเนกหน้าที่ที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกและชนะรางวัลของเรานี้ตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้แก่ผู้ผลิต ผู้แปรรูป และผู้พิมพ์ โดยทำให้การต่อปลายม้วนกระดาษทำได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และไว้วางใจได้มากขึ้น เพื่อทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและลดค่าใช้จ่ายให้ต่ำลงด้วยการลดช่วงเวลาที่ขาดงาน เนื่องจากความแตกต่างทางด้านคุณภาพของกระดาษ และเงื่อนไขการเก็บรักษา เทปต่อประกบของเราจึงเผชิญกับความท้าทายในด้านสภาวะแวดล้อมและการใช้งาน ระบบติดยึด tesa® EasySplice สีส้มที่ได้รับการปรับปรุงของเรายิ่งทนทานต่อเงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมจำนวนมากที่ส่งผลกระทบต่อผลงานของการต่อประกบ ระบบนี้ให้ความเหนียวเพิ่มขึ้น 30% และเพิ่มความคงทน 50% มากกว่ามาตรฐานตลาดสำหรับความไว้วางใจในการต่อประกบที่ยิ่งสูงขึ้นไปอีกบนกระดาษต่างระดับคุณภาพ และเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้กับเครื่องจักรลูกผสม รวมทั้งการใช้บนเครื่องพิมพ์หนังสือพิมพ์ การพิมพ์ติดด้วยความร้อน และด้วยแม่พิมพ์อุ้มหมึก (rotogravure) ประสานกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้มากที่สุดและประเภทผลิตภัณฑ์่ที่จัดให้เข้ากันได้อย่างเหมาะเจาะ เราสามารถเสนอครอบครัวเทปต่อประกบอย่างครบวงจรให้แก่ลูกค้าของเราได้ - เพราะว่าเวลาคือเงินทอง และความไว้วางใจช่วยประหยัดเงิน

เทปต่อประกบสำหรับการพิมพ์กระดาษ

เทปต่อประกบสำหรับการพิมพ์กระดาษ