ประสิทธิภาพคงที่ตอลดกระบวนการพิมพ์

การรับรอง Full HD Flexo ของ Esko

หลังจากที่ได้รับการรับรอง HD Flexo แบบแท้จริงสำหรับผู้ขายเมื่อปี 2011 ที่ผ่านมาแล้ว ขณะนี้ เราก้าวหน้าสู่ขั้นต่อไปเพื่อความมั่นใจว่าไม่มีปัญหา ใช้ tesa Softprint® เทปโฟมสองหน้าสำหรับติดตั้งเพลท – ผลการพิมพ์เป็นเลิศไม่ว่าคุณกำลังใช้เทคโนโลยีเพลทใดอยู่ ความลับอยู่ที่สูตรและการปฏิบัติกับโฟม

โฟมของเทปติดตั้งเพลท tesa Softprint® ได้รับการพัฒนามาเพื่อสนองตอบต่อเงื่อนไขข้อเรียกร้องสูงสุด โครงสร้างเซลล์ที่ถูกปิดรวมทั้งสภาพยืดหยุ่นและการคืนสู่สภาพเดิมอย่างไม่มีใครเสมอเหมือนของโฟมเทปสองหน้านี้ สามารถทำให้ได้อัตราฟื้นกลับอย่างรวดเร็วหลังการกดอัด และอายุการทำงานยาวนานที่มีประสิทธิภาพคงที่ตอลดกระบวนการพิมพ์

เพิ่มเติม
เฉพาะบริษัทที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ที่ได้รับอนุญาตให้ติดเครื่องหมาย Full HD Flexo ได้

โฟม Softprint® ได้รับการปฏิบัติด้วยความระมัดระวังที่สุด คุณลักษณะของโฟมไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไม่ว่าในจุดเวลาใดในระหว่างกระบวนการผลิตเทปโฟมสองหน้า การใช้วัตถุดิบที่ดีที่สุดเป็นเพียงส่วนเดียวของเทปนี้ วิธีที่โฟมได้รับการจัดรูปแบบเข้าสู่ตัวผลิตภัณฑ์ก็มีความสำคัญเท่าเทียมกัน นี่คือเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดเราจึงไม่ใช้แรงเค้นใด ๆ ทั้งด้วยความร้อนและเชิงกลต่อโฟมในระหว่างกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นระบบการพิมพ์ด้วย เพลทโฟโตโพลิเมอร์แบบอนาล็อก เทคโนโลยีเพลทดิจิทัล HD Flexo, Full HD Flexo – เมื่อย้อนกับไปดูตั้งแต่ได้เริ่มออกตัว tesa Softprint® ตั้งแต่ปี 2000 จนถึงบัดนี้ เทปติดตั้งเพลทนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผู้ประกอบอาชีพในด้านอุตสาหกรรมการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์สามารถวางใจในประสิทธิภาพโฟมที่โดดเด่นนี้ได้ว่าจะให้ได้ผลการพิมพ์ที่ดีเลิศ และเรื่องนี้ยังได้รับการรับรองยืนยันซ้ำอีกด้วยหนังสือรับรองของ Esko ในสาขา Full HD Flexo

เชิญมาค้นพบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Full HD Flexo ที่ www.esko.com