ได้ผลการพิมพ์ดีที่สุด

ได้ผลิตภัณฑ์การพิมพ์ที่ดีที่สุดโดยการติดตั้งอย่างเหมาะสมถูกต้อง

บรรจุภัณฑ์ยืดหยุ่นสามารถถาม Joe Prunier ผู้จัดการฝ่ายตลาด – การพิมพ์ & การแปรสภาพม้วนกระดาษ สำหรับ tesa tape, inc. – คำถามบางข้อในนามของผู้พิมพ์ได้เลือกเทปติดตั้งเพลทที่ถูกต้องสำหรับประสิทธิภาพสูงสุด
www.timwendrich.com
เลือกเทปติดตั้งเพลทที่ถูกต้องสำหรับประสิทธิภาพสูงสุด

คุณเห็นแนวโน้มลักษณะใดในบรรดาผู้พิมพ์ม้วนกระดาษหน้าแคบ

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสำหรับ อุตสาหกรรมการพิมพ์แบบ flexographic บนม้วนกระดาษหน้าแคบกำลังแพร่หลายมากกว่าที่เคยเป็นมา การพิมพ์สิ่งพิมพ์ในปัจจุบันนี้ได้รับการวางแผนจัดโครงงานให้รวดเร็ว เที่ยงตรง และคงทน การปรับปรุงเทคโนโลยีการพิมพ์ให้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ ได้ผลักดันให้เกิดความต้องการเพลทและปลอกแบบใหม่เพื่อให้ก้าวทันกับระบบเครื่องจักรที่เที่ยงตรงแม่นยำสูงและแบบลวดลายงานอาร์ตเวิร์กที่ก้าวหน้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากความประณีตบรรจงของอาร์ตเวิร์กซับซ้อนมากขึ้น จำนวนเส้นเม็ดสกรีนเพิ่มจำนวนมากขึ้น และการปิดคลุมพื้นที่น้อยลงเรื่อย ๆ การวัดจำนวนจุดบางค่าเป็นจำนวนแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ความซับซ้อนของกระบวนการพิมพ์ยังถูกทำให้ซ้ำหนักลงไปอีกด้วยแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของตลาดที่ต้องการจำนวนพิมพ์น้อยลง ผลที่ตามมาในที่สุด คือ การลดปริมาณการทำงานของลูกค้า และต้องบริหารการส่งเสริมในระยะสั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการตระหนักถึงแนวโน้มของตลาดนี้ ผู้พิมพ์ม้วนกระดาษหน้าแคบจำนวนมากได้ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ก้าวทันความต้องการของลูกค้าเพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจได้ อย่างไรก็ตาม ผู้พิมพ์บางคนประหลาดใจที่พบว่าผลบั้นปลายของการลงทุนในเทคโนโลยีล่าสุดแสดงให้เห็นการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุการพิมพ์ของตนได้ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในขณะที่เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์มีส่วนสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ทำเสร็จ แต่ปัจจัยร่วมอื่นสามารถทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างผลดีและผลเยี่ยมสุดได้

เพิ่มเติม

เทปติดตั้งเพลทจะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์คุณภาพสูงได้อย่างไร คุณภาพในการพิมพ์ระดับสูงที่อัตราความเร็วในการพิมพ์สูงสามารถนำไปสัมพันธ์กับคุณภาพของโฟมที่ใช้ในเทปติดั้งเพลทได้ ต้องไม่ลืมว่า เทปติดตั้งเพลททำหน้าที่เป็นเบาะรองหรือสื่อสนับสนุนระหว่างเทปการพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุดและการพิมพ์ที่ทันสมัยที่สุด ผู้จัดส่งอุปกรณ์ให้แก่การอุตสาหกรรมมุ่งมั่นในเรื่องการวางแผนจัดโครงงานของแท่นพิมพ์ เพลท และสูตรหมึกพิมพ์ให้ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุด เพื่อส่งเสริมให้ได้คุณภาพการพิมพ์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ถ้าใช้เทปติดตั้งเพลทผิดประเภท คุณภาพของสิ่งพิมพ์อาจได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยไม่คำนึงถึงเรื่องคุณภาพของระบบเครื่องจักร เมื่อทำการวัดผลโฟม จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าคุณภาพของโฟมมีส่วนสัมพันธ์ร่วมกับคุณภาพของการพิมพ์แบบพิเศษนั้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีเพลทใหม่ที่มีให้ใช้ได้เมื่อไม่นานนี้ สำหรับการพิมพ์สกรีนรูละเอียดขนาด 5 เปอร์เซ็นต์ 3 เปอร์เซ็นต์ 1 เปอร์เซ็นต์ หรือแม้แต่จุดที่มีเพลทเส้นสกรีนละเอียดสูงขนาด 200 เส้นต่อนิ้วหรือละเอียดกว่านั้นอีก การจะให้ผลเหล่านี้ได้ในสภาพแวดล้อมการผลิตทุกวันในอัตราความเร็วการผลิตที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นนั้น ต้องการเทปชนิดพิเศษมากของเทปติดตั้งเพลท “ชนิดอ่อน” ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็นตัวดูดซับแรงกระแทกได้ ผลการดูดซับแรงกระแทกนี้ลดเม็ดสกรีนและลดการกระเด้งกลับในโมกดพิมพ์หรือปลอกซึ่งจะปรากฏออกมาในรูป “สั่นไหว”, “ลายแถบ” หรือ “gear marks” ในสิ่งพิมพ์ นอกจากนั้น เทป “อ่อน” เหล่านี้ยังจะต้องสามารถอัดตัวและคืนตัวกลับสู่ความหนาขนาดเดิมได้ตั้งแต่การกดพิมพ์ครั้งแรกจนถึงการกดครั้งสุดท้าย โดยไม่คำนึงว่างานพิมพ์นี้ยาวสองสามพันฟุตหรือสองสามล้านฟุต การอัดและการคืนตัวของโฟมและผลการรองหนุนอย่างเสมอต้นเสมอปลายเป็นปัจจัยใหญ่สุดที่ให้ผลมากสุดในการลงทุนในแท่นพิมพ์ล้ำสมัยและเทคโนโลยีเพลทที่ล้ำยุค เลือกเทปติดตั้งเพลทที่ให้คุณภาพที่มีหนึ่งเดียวในการดูดซับแรงกระแทกได้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ความเด่นชัดที่ละเอียดมาก และเทปที่สามารถให้ผลงานดีตลอดช่วงเวลาการพิมพ์ที่ยืดยาวออกไป ในทางกลับกัน การทำให้การใช้ความเข้มข้นของหมึกพิมพ์ที่จับตัวกันอย่างหนาแน่นได้ดีที่สุดสำหรับการเคลือบแบบชโลม ก็จำเป็นต้องมี เงื่อนไขข้อกำหนดจำนวนมากที่คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกัน เทปติดตั้งเพลทชนิดแข็งกว่าซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อให้การสนับสนุนการปิดคลุมความเข้มข้นของหมึกพิมพ์ที่จับตัวกันอย่างแน่นหนา จะต้องรักษาความแข็งของเทปให้คงที่อย่างเสมอต้นเสมอปลายเช่นเดียวกัน นอกจากนั้แล้ว เทปที่แข็งกว่าจะต้องรักษาคุณสมบัติการอัดตัวและคืนตัวได้ในระดับสูงตลอดระยะเวลานานเช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลการพิมพ์มากที่สุดที่อัตราความเร็วที่สูงกว่า สาระที่แสดงให้เห็นนี้ชัดเจน คือ อย่าลดคุณภาพที่ได้จากการลงทุนด้านเทคนิคในแท่นพิมพ์ หมึกพิมพ์ ลูกกลิ้ง anilox และเพลท ด้วยการใช้เทปติดตั้งเพลทใดที่มีคุณภาพน้อยกว่าคุณภาพสูงสุด ระบบติดยึดด้วยเทปติดตั้งเพลทมีความสำคัญอย่างไรกับผลการพิมพ์ที่ออกมา ไม่มีข้อสงสัยใดเลยในเรื่องที่ว่าคุณภาพการติดยึดของเทปติดตั้งเพลทมีความสำคัญเท่ากับคุณภาพของโฟม ประสิทธิภาพและความสามารถในการทำซ้ำใหม่ของการติดตั้งเพลทพิมพ์แบบ flexographic และการปลดออกสามารถก่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างผลกำไรที่ได้จากการยืดอายุการมีประโยชน์ใช้สอยของเพลท และการทำให้เพลทเสียหายและต้องซื้อใหม่ ระบบติดยึดสามารถเป็นปัจจัยที่แยกความแตกต่างระหว่างการที่ต้องทำความสะอาดเศษติดค้างของสิ่งติดยึดและโฟมออกจากทุกปลอกและทุกโมกดพิมพ์เมื่อปลดงานออก หรือลอกเทปออกได้อย่างสะอาดโดยทำความสะอาดเพียงเล็กน้อยหรือไม่ต้องทำเลย เงื่อนไขข้อเรียกร้องการใช้สารติดยึดสะดวกง่ายไม่ยุ่งยาก: ยึดเหนี่ยวกับ ปลอก/โมกดพิมพ์ และ เพลทอย่างมั่นคงแน่นหนามากที่สุดเท่าที่เป็นได้ ในระหว่างการพิมพ์ เพื่อขจัดเรื่องที่ขอบเพลทจะเผยอขึ้นหรือปูดนูนขึ้นโดยสิ้นเชิง และเมื่อทำงานเสร็จแล้ว ลอกออกได้ง่ายเหมือนกับแผ่นปิดเคลือบซิลิโคน อย่างไรก็ตาม ความเหมาะสมยิ่งนี้ยากสำหรับผู้พิมพ์ม้วนกระดาษหน้าแคบจำนวนมากให้ทำจริงได้ผู้พิมพ์จะเอาชนะเรื่องขอบเพลทเผยอขึ้น หรือการปูดนูนขึ้นได้อย่างไร บนพื้นฐานของกิจวัตรประจำวัน ผู้พิมพ์ม้วนกระดาษหน้าแคบจำนวนมากขับเคี่ยวกับเรื่องการเผยอขึ้นของขอบเพลทพิมพ์เพราะใช้เพลทขนาดหนากว่าบนโมกดพิมพ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางแคบกว่า หรือเพลทพิมพ์ถูกทำให้เสียหายเพราะระบบติดยึดกับเพลทสูงจนทำให้เกิดการขูดขีดหรือฉีกเพลทในขณะปลดออก เพื่อเอาชนะการเผยอขึ้นของขอบเพลท ผู้พิมพ์ใช้สารที่ใช้เคลือบสี ปากกาเมจิก ตัวผนึกขอบ และเทป นอกจากนั้นแล้ว ผู้พิมพ์จำนวนมากยังใช้สารระงับแรงติดยึด (เช่น แป้งหินสบู่ ผงชอล์ก สบู่ หรือครั่ง) เพื่อให้ปลดเพลทออกได้ง่ายพอที่จะไม่ทำลายเพลท อย่างไรก็ดี เทคนิคเหล่าก่อให้เกิดความยากลำบากอย่างยิ่งในการสร้าง SOP (standard operating procedure กระบวนปฏิบัติงานมาตรฐาน) ที่มีประสิทธิภาพและทำซ้ำใหม่ได้ Iอันที่จริงแล้ว การใช้วัสดุมากมายและแตกต่างกันในกระบวนการดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถทำซ้ำใหม่ได้อย่างแท้จริง ถ้าไม่สามารถทำการถ่ายแบบกระบวนการหรือทำซ้ำใหม่ได้อีก ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีประสิทธิภาพของกระบวนการ เพื่อให้ได้ความสามารถทำซ้ำใหม่และมีประสิทธิภาพ ผู้พิมพ์ต้องเลือกเทปติดตั้งเพลทที่ได้รับการวางแผนจัดโครงงานโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีและกระบวนการพิมพ์ในปัจจุบันนี้ เมื่อเลือกเทปติดตั้งเพลท ต้องแน่ใจได้ว่าได้เลือกเทปที่มีสารติดยึดด้านเพลทที่ทำขึ้นสำหรับวัสดุเพลทและความหนาที่ใช้ ถ้าเลือกเทปผิดชนิด การเผยอขึ้นของขอบที่ปรากฏ อาจเกิดขึ้นได้กับเพลทที่หนากว่า หรือเกิดการขูดขีดหรือฉีกขาดสามารถเกิดกับเพลทบางได้ นอกจากนั้นแล้ว ต้องดูให้แน่ใจว่าเลือกระบบติดยึดที่ได้ออกแบบมาให้ยึดเหนี่ยวกับวัสดุของโมกดพิมพ์ หรือปลอกที่ใช้ ถ้าใช้สิ่งติดยึด “ด้านเปิด” ผิดด้าน ผลที่อาจเกิดขึ้น คือ รอยปูดนูน หรือการทำความสะอาดที่ต้องใช้แรงมาก คุณมีคำแนะนำอื่นอีกไหมสำหรับผู้พิมพ์เพื่อให้ได้ผลงานออกมาดีที่สุดในความพยายามที่จะประกันเรื่องการใช้เทปติดตั้งเพลทที่ถูกต้อง ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การสื่อสารติดต่อที่ดีกับผู้ผลิตเทปติดตั้งเพลทของคุณ ในการสื่อสารติดต่อ คุณต้องแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจนว่าคุณใช้วัสดุใดในกระบวนการพิมพ์ พื้นที่ที่ต้องปิดคลุม จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเม็ดสกรีนตามที่ต้องการ จำนวนเส้นเม็ดสกรีนของเพลท อัตราความเร็วของการพิมพ์ที่ต้องการ ฯลฯ ผู้จัดส่งเทปติดตั้งเพลทจำนวนมากเสนอประเภทเทปโฟมมากมายหลายหลาก ที่มีระดับความแข็งและการผสมระบบติดยึดต่างกัน การทำการทดลองเป็นวิธีเลือกที่ฉลาด เมื่อทดสอบประเภทเทปกับการผสมวัสดุพิมพ์ต่าง ๆ ท้ายสุดการทำการบ้านของคุณโดยเลือกเทปที่ถูกต้องสำหรับความเคลื่อนไหวในห้องพิมพ์ของคุณจะช่วยคุณได้รับผลสูงสุดทั้งจากการลงทุนของคุณและทางด้านประสบการณ์ของลูกค้า

โดย Erin J. Wolford หัวหน้าบรรณาธิการ บรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่น www.flexpackmag.com

การติดตั้งเพลทในกระบวนการปฏิบัติงานแบบมาตรฐาน

Standard operating procedure plate mounting
00:00