Automotive_Interior-Mounting-008_300dpi

จีนเพิ่มกวดขันเรื่องข้อกำหนดการปล่อยสารมลพิษสำหรับภายในห้องโดยสารยานยนต์

เพื่อช่วย OEMs ของยานยนต์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกที่เคร่งครัดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ VOC ต่ำสองกลุ่มสำหรับภายในห้องโดยสารยานยนต์เทป VOC ต่ำของเราช่วยคุณสนองตอบต่อข้อกำหนดทั่วโลกที่เข้มงวดมากขึ้นเรื่อย ๆ

tesa_Icon-ultra-low-voc-001_300dpi
นอกจากเทปติดยึด Low VOC ต่ำของเราแล้ว tesa ยังได้สร้างสรรค์ Ultra Low VOC – กลุ่มสินค้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีค่าการปล่อยสารมลพิษรวมต่ำมาก

เมื่อต้นปีที่แล้ว รัฐบาลจีนได้ตรวจแก้มาตรฐานระดับประเทศ เพื่อลดจุดเริ่มต้นของค่าการปล่อยสารมลพิษภายในห้องผู้โดยสารยานยนต์ที่ยอมรับได้ ซึ่งยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่า มาตรฐาน Guobiao หรือ GB ระบบควบคุมบังคับนี้มีการอัพเดทอยู่บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงนี้ก่อให้เกิดผลกระบทต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก เพราะว่าจีนเป็นตลาดยานยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มาตรฐานใหม่ของจีนลดระดับที่ยอมรับได้ของส่วนประกอบเชิงอินทรีย์ที่มีการระเหิดหาย (VOC) ในห้องโดยสารยานยนต์ ในฐานะที่เป็นหมวดสารอินทรีย์ซึ่งระเหิดได้แล้วที่ระดับอุณหภูมิภายในห้อง ดังนั้น VOC จึงสามารถระเหิดออกมาจากวัสดุโครงสร้าง สิ่งทอ และสารติดยึดได้ เนื่องจากสาร VOC บางตัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ภายในอาคาร

VOC ได้รับการปล่อยให้ออกมาโดยสารพลาสติกไซเซอร์และสารติดยึดบางตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “กลิ่นรถใหม่” ซึ่งผู้ซื้อรถชาวจีนส่วนใหญ่เห็นว่าน่ารังเกียจ อันที่จริงแล้ว กลิ่นที่น่ารำคาญภายในห้องโดยสารนั้นต่อยอดรายการของคำร้องเรียนของผู้ซื้อรถยนต์ชาวจีนเป็นเวลาตลอดมาเป็นปีที่สองปีใน J.D. Power’s China Initial Quality Study การศึกษาวิจัยคุณภาพเริ่มต้นในจีนของ Power – เป็นข้อวิตกกังวลที่ไม่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในจำนวน 20 ข้อร้องเรียนระดับยอดของบรรดาผู้ใช้รถยนต์ในสหรัฐฯ

ในตลาดสินค้าระดับโลกที่เพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมยานยนต์เผชิญกับความท้าทายสูงชันบางประการเมื่อเข้าสู่หัวข้อการจัดการให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม สำหรับสิ่งก่อสร้างและลูกค้าทั่วโลก มาตรฐาน GB ของจีนเป็นเพียงหนึ่งในชุดกฎข้อบังคับหลายเท่าตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อการออกแบบและงานวิศกรรมภายในห้องโดยสารยานยนต์

 

เพิ่มเติม

Low VOC ต่ำ ของ tesa วิธีแก้ปัญหาสำหรัการติดตั้งภายในห้องโดยสารรถยนต์, การติดตั้งสายไฟ, ห้องคนขับ, ประตู, หรือที่นั่ง

tesa® ยานยนต์: การติดต้องภายในรถ
เพื่อช่วย OEMs ของยานยนต์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วโลกที่เคร่งครัดเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เราจึงเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ VOC ต่ำสองกลุ่มสำหรับภายในห้องโดยสารยานยนต์

ขอบเขตผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ การใช้ภายในห้องโดยสาร, การติดตั้งสายไฟ, ห้องคนขับ, ประตู, หรือ ที่นั่ง ขณะนี้เสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์สองกลุ่มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากประเภท Low VOC สำหรับเทปติดยึดแล้ว เรายังได้สร้างสรรค์ Ultra Low VOC – กลุ่มสินค้าใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่มีค่าการปล่อยสารมลพิษรวมต่ำมาก

การแจ้งเรื่อง VOC ต่ำในภาคยานยนต์นั้นยังไม่อยู่ใต้การกำหนดแนวนโยบายระดับโลกที่ชัดเจนหนึ่งใด อย่างไรก็ตาม เราใช้มาตรฐาน GB เป็นเกณฑ์มาตรฐานของเรา เพราะว่าจีนเป็นผู้นำด้านมาตราฐาน VOC ต่ำ

ตามรายการ Global Automotive Declarable Substances List (GADSL รายการสารที่ต้องแจ้งในยานยนต์ทั่วโลก) ที่ครอบคลุมรายละเอียดเรื่องนี้นั้น มีสารประมาณ 3,000 สารที่ต้องมีแจ้งในภาคยานยนต์ แนวนโยบายใหม่ที่เข้มงวดขึ้นสำหรับห้องโดยสารภายในยานยนต์ได้เน้นสารในระหว่างประมาณ 8 และ 13 ชนิด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ VOC ต่ำของเราไม่มีสารต้องห้ามทั้งภายใต้มาตรฐาน GB ของจีน หรือภายใต้มาตรฐาน JAMA ของญี่ปุ่น

ที่ tesa เรายึดถือพันธกรณีของเราต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราทำตามกลยุทธ์เรื่องการปล่อยสารมลพิษต่ำอย่างชัดเจน เพื่อสนองตอบต่อข้อเรียกร้องทั่วโลกในเรื่องคุณภาพอากาศภายในยานยนต์ที่ดีขึ้น เนื่องจาก OEM ของยานยนต์ตั้งมาตรฐานการปล่อยสารมลพิษไว้อย่างชัดเจนตามกฎข้องบังคับที่เคร่งครัดของรัฐบาล เทปของเราได้รับการออกแบบให้สนองตอบต่อขีดจำกัดใหม่ของการปล่อยสารมลพิษ – ในทุกประเทศ หรือในทุกตลาดยานยนต์

เพิ่มเติม