Tapeproduksjon: En vitenskap i seg selv

Produseres hver taperull enkeltvis?

Hvordan foregår egentlig tapeproduksjon? Bli med bak kulissene her.Vi blir ofte spurt om hvordan våre lange, smale strimler av tape spoles så presist på rullene. Sannheten er at vår tape ville være ekstremt dyr å produsere hvis hver rull skulle produseres enkeltvis.

Produksjon av tape foregår derfor i store, brede baner. Og skjæring av enkeltruller er et av de siste trinnene i en lang prosess. 

Les mer

Tapeproduksjon: En vitenskap i seg selv

Prosessen begynner med limen som vi nesten alltid selv formulerer og produserer.

Det fins i utgangspunktet tre typer klebemidler: Akryl, syntetisk gummi (hotmelt) og naturgummi. Dem kan du lese mer om her.

Klebemiddelet skal fordeles på bærematerialet i en nøye kontrollert prosess, der limet fortynnes og sprøytes ut gjennom en svært smal åpning, slik at den kan påføres i et ekstremt tynt og jevnt lag.

Fortynningen kan enten gjøres ved hjelp av et organisk løsemiddel som fordamper raskt når tapen rulles gjennom en tørketunnel etterfølgende. Når løsemidlene fordamper, blir klebemiddelet forankret på bærematerialet.

Hos tesa oppsamler vi løsemiddelet under fordampningsprosessen, så det kan brukes til ny produksjon av lim, og vi kontrollerer prosessen så bra at nesten alt VOC-materiell blir resirkulert.

Alternativt kan klebemiddelet fortynnes med vann, som deretter fordamper når tapebanen kjøres gjennom en tørkeovn.

Vannbasert klebemiddel er mye brukt hos tesa og blir stadig mer populært.

En tredje mulighet er hotmelt. Her gjøres det syntetiske gummiklebemiddelet flytende, idet det varmes opp og blandes i en ekstruder, en slags kvern. Også her fordeles klebemiddelet på bærematerialet ved å presse det ut gjennom en veldig liten åpning.

Les mer
Løsemiddel- og vannbasert teknologi: Oppløsning og blanding av råmaterialer med organiske løsemidler eller vannjustering av tørrstoff (1). Coating (3) av bæremateriale (2) med det fortynnede klebemiddelet. Fordamping av løsemiddel eller vann (4) i tørkekanalen (5). Opprulling og tilskjæring av taperuller (6).

Løsemiddel- og vannbasert teknologi: Oppløsning og blanding av råmaterialer med organiske løsemidler eller vannjustering av tørrstoff (1). Coating (3) av bæremateriale (2) med det fortynnede klebemiddelet. Fordamping av løsemiddel eller vann (4) i tørkekanalen (5). Opprulling og tilskjæring av taperuller (6).

Komplekst, nøye og spennende

Renromsområde på tesa-fabrikken i Hamburg
Renromsområde på tesa-fabrikken i Hamburg

For visse typer og anvendelser av tape er det bruk for flere trinn i produksjonsprosessen.

 

For eksempel primer vi bærematerialet enten fysisk eller kjemisk, slik at klebemiddelet forankres bedre på bærematerialet.

 

Finner vi ikke et bæremateriale som oppfyller våre krav, produserer vi det selv, så det er skreddersydd til det ønskede tapedesignet. Det kan f.eks. være et fullstendig krystallklart bæremateriale.

I elektronikkindustrien brukes vår tape til å sammenføye de forskjellige lagene i skjermer til mobiltelefoner. Her er det selvfølgelig viktig at tapen er helt usynlig, så tapens optiske egenskaper skal styres fullstendig.

Både den indre spenningen i materialet og urenheter kan være problematiske i en slik tape. Selv de minste støvpartikler kan føre til at tapen ikke lenger er optisk transparent.

Derfor produserer vi denne tapen i renrom klasse 7. I et slik renrom er luften 1 000 ganger renere enn på toppen av et fjell, og miljøet er nesten helt støvfritt. Dermed kan vi coate tapen, slik at den blir "usynlig". Og det er det ikke mange tapeprodusenter som kan.

Les mer

Coating: En plasskrevende prosess

Produksjonsanlegg på tesa-fabrikken i Offenburg
Produksjonsenhet ved tesa-fabrikken Offenburg

Når vi coater klebemiddelet på bærematerialet, er tapen fortsatt i lange, brede baner.

Bærematerialet kan bestå av papir, vev, plast, skum eller andre materialer. Det kan du lese mer om her.

Bærematerialet er rullet opp på store ruller som spoles gjennom produksjonsanlegget for å bli primet, påført klebemiddelet, tørket om nødvendig og til sist spolt over på en ny bredrull av ferdig tape.

Noen typer tape må gjennom produksjonsanlegget flere ganger før de er ferdige. Det gjelder f.eks. dobbeltsidig tape som må coates med klebemiddel på begge sider og påføres en liner (beskyttelsespapir), noe som gjør tapen enkel å jobbe med og som beskytter klebemiddelet mot støv og smuss.

Når den store loggrullen er ferdigprodusert, skjæres den til ønsket bredde på en skjæremaskin med mange små kniver.

Sist, men ikke minst pakkes rullene til opplagring og forsendelse. 

Les mer

Relaterte opplysninger