Jo jevnere blekket løse seg opp på overflaten, jo høyere er overflateenergien.

Hvorfor er blekk bedre enn en finger?

Hvorfor kleber lim eller tape? Hvordan tester vi heft? Alt om fingertesten, blekkflekktesten og overflateenergien ved montering.-

Når du kontrollerer tape grundig med fingeren, tror du kanskje at den har høy heft hvis tapen kleber seg fast til fingeren din. Men det betyr ikke at den har samme heft på andre materialer. Årsaken til at noe kleber, ligger i overflateenergien. Hva betyr det for fingeren din? Les mer her.

Hvordan fungerer lim/tape?

Tapeanvendelser til bilindustrien
Lister, profiler og symboler holdes fast på biler ved hjelp av tape.

Hvor sterk en klebestoff-forbindelse bør være, avhenger av anvendelsen. Hvis tapen skal være lett å fjerne, noe som er tilfellet med f.eks. maskeringstape, uten å skade overflaten, bør den ikke være for sterk. Hvis den skal holde ting sammen i flere år, som f.eks. virksomhetens logo bak på bilen din, skal den være så sterk at den ikke under noen omstendigheter eller betingelser kan løsne. Bindingsegenskapene er angitt svært presist for hver type tape. Det er mange faktorer som spiller en rolle her: Klebestoffet, baksiden og vekten til anvendelsen er noen få av disse.

Styrken på tapens binding avhenger av mange forskjellige ting: adhesjonsbetingelsene (temperatur osv.), påføringen (f.eks. påføringstrykk), oppvarmingstiden og avtrekningshastigheten – samt den overflaten som skal monteres. Polariteten og egenskapene (grov/glatt) på en overflate spiller en viktig rolle for adhesjonsegenskapen.

Les mer

Overflateenergi: Binding med spenning

Vann på stoff og billakk: Avhengig av overflateenergien lager vannet dråper eller renner rett og slett vekk.
Vann på stoff og billakk: Avhengig av overflateenergien lager vannet dråper eller renner rett og slett vekk.

Om tape fester seg godt på overflaten eller ikke, avhenger først og fremst av overflateenergien. Det er bare det som er "riktig" i mange forskjellige sammenhenger, som kan binde på en ideell måte.

La oss stoppe opp ved bilens bakluke et øyeblikk. Akkurat som hver lørdag har du nettopp vasket og polert den. Og selvsagt det begynner å regne på den. Men vanndråpene preller rett og slett av. De beholder formen og løser seg ikke opp.

Årsaken til dette er at de har høyere overflateenergi enn den polerte billakken (dråpene ville reagert på samme måte på en teflonpanne). Det skyldes at en væske i utgangspunktet ikke ønsker å oppløse seg. Den prøver å holde overflaten så liten som mulig. Til dette formålet former den en kule på grunn av overflatespenningen.

Les mer
Kohesjonskreftene – med det menes den (indre) tiltrekningen – mellom flytende molekyler skaper fenomenet som kalles ”overflatespenning”. Molekylene på overflaten av et glass med f.eks. vann har ikke andre vannmolekyler på alle sidene av seg. Så de tiltrekkes til innsiden av vannet, de henger kraftigere sammen med vannmolekylene ved siden av og under seg. Denne tiltrekningen er høyere enn den til luftmolekylene over dem. Når alt kommer til alt, skaper denne indre kraften den overflaten som skiller vann og luft.
Kohesjonskreftene – med det menes den (indre) tiltrekningen – mellom flytende molekyler skaper fenomenet som kalles ”overflatespenning”. Molekylene på overflaten av et glass med f.eks. vann har ikke andre vannmolekyler på alle sidene av seg. Så de tiltrekkes til innsiden av vannet, de henger kraftigere sammen med vannmolekylene ved siden av og under seg. Denne tiltrekningen er høyere enn den til luftmolekylene over dem. Når alt kommer til alt, skaper denne indre kraften den overflaten som skiller vann og luft.

Det er imidlertid noen krefter som reagerer på en slik kule. Tyngdekraften virker både på den og også på andre overflater slik som billakken. Jo sterkere kraften som tiltrekker seg kulen, er – jo mer deformert blir den. Kulen oppløser seg på overflaten, hvis det er en kraftig interaksjon med en høyenergioverflate.

Det er det samme som med klebestoffet på tapen og den overflaten du vil sette tapen på. Uavhengig av overflaten (og dens individuelle overflateenergi) vil klebestoffet løse seg bedre opp i ett tilfelle, og dårligere i et annet. Det limer mer massivt i ett tilfelle, og mindre massivt i et annet. Det er derfor det brukes primere til tape med baksider som har lav overflateenergi (eksempelvis plast). De øker baksidens overflateenergi, slik at klebestoffet kleber enda kraftigere.

Finger eller blekk?
Du kan bruke fingeren igjen, hvis du ønsker å teste hefteevnen til tapen. Men i hvilken grad tapen fester seg til fingeren, sier ingenting om hvordan den vil hefte på overflaten du ønsker å bruke den på. Fingeren din og en overflate har helt forskjellig overflateenergi (med mindre du ønsker å feste tapen på fingeren, selvsagt. Da kan du også gjøre testen med et heftplaster ...).

Les mer

Blekk eller finger?

Blekkflekktest på aluminium
Blekkflekktest på aluminium

Hvorfor er blekk bedre enn en finger? Det er enkelt: fordi blekket er flytende, og til en viss grad reagerer som et klebestoff. Jo jevnere blekket løse seg opp på overflaten, jo høyere er overflateenergien. Dette viser hvilke egenskaper klebestoffet må ha for å klebe fast på denne overflaten. Du kan se hvordan dette virker i vår artikkel om blekkflekktesten.