Akrylattape avslører sitt fulle potensial når anvendelser med høy prestasjon krever det.

Hvordan blir tape en rollemodell?

Hver tape har sin styrke, men blant tape er det også noen som produseres til spesielt høy ytelse. Akrylattape er ”rollemodell” blant tape.Akrylattapen kan sannelig måle seg med de fleste idrettsutøvere. Når den skal, yter den en topprestasjon – den er best når det gjelder. Den tilbyr alle toppkvalitetene for nøyaktig den disiplinen der den skal bevise sin verdi – og den kan forberedes, slik at den kan leve opp til akkurat den prestasjonen som kreves.

Akrylattape: Suksesshistorie og egenskaper

Tapeanvendelser til bilindustrien
Montering av dele på bilkarosserier er en krevende anvendelse. Delen skal holde seg på plass i hele bilens levetid – under kalde vintre, våte høster og varme somre.

I 1956 introduserte tesa for første gang: Akrylattape. De har et vell av egenskaper som gjør topprestasjoner mulig: akrylattape er spesielt motstandsdyktig overfor solstråler (UV), vind og vær, løsemidler og myknere. Hos tesa produseres akryltape industrielt ved hjelp av polymerisering, også kjent som en kundetilpasset formel. De klebende egenskapene til akryl kan justeres og kontrolleres nøyaktig ved å bearbeide utvalget av monomerer som benyttes i formelen, samt polymeriseringsprosessen.

I motsetning til naturgummi og syntetisk gummi, er akryllim klebrige fra naturens side. Akryllim har lange polymerkjeder som er tverrbundet. Denne tverrbindingsfunksjonen katapulterer akryllim til en mye høyere prestasjonskategori enn både lim av naturgummi og lim av syntetisk gummi. For å skape akryltrykkfølsomme lim med økt umiddelbar holdekraft eller redusert holdetid, tilsettes det ofte klebende harpiks til akrylpolymeren. Tilsetningen av harpiks endrer likevel sammenhengen for akryllimet.

Les mer
Akryllim består av lange polymerkjeder tverrbundet ved hjelp av forskjellige metoder: kjemisk, med UV-stråling eller med elektronstråleherding.
Polymeriseringsfasilitet hos tesas fabrikk i Hamburg

Akryllim består av lange polymerkjeder tverrbundet ved hjelp av forskjellige metoder: kjemisk, med UV-stråling eller med elektronstråleherding.

Polymeriseringsfasilitet hos tesas fabrikk i Hamburg

Akrylattape: Egenskaper

IPM-ACXplus_resistance-001_72dpi-1
Akrylattape er ekstremt motstandsdyktig overfor UV-stråling, ekstreme temperaturer, fuktighet og klimaforhold, løsemidler og myknere

Akrylattape har det til felles at de har lav heft til å begynne med, og behov for lengre tid til montering. I tillegg til å være svært motstandsdyktig overfor UV og ozon og upåvirkelig overfor fukt, har de også andre fordeler: akrylattape er ekstremt transparent, og brukes derfor eksempelvis til sammenføyning av glass eller transparent plast. På grunn av den høye aldringsstabiliteten blir den ikke gul. Den er også ekstremt temperaturbestandig og derfor den beste tapen til langvarige anvendelser utendørs. Den utvikler sin perfekte hefteevne med en god holdekraft på polære materialer, dvs. materialer med høyenergioverflater som polyvinylklorid (PVC), polyester (PET), aluminium eller stål. Egenskapene gjør tape med akrylatlim til den perfekte serviceleverandøren av kvalitetsanvendelser med lang levetid. Når det f.eks. gjelder montering av deler på nye biler, installasjon av fotovoltaiske moduler på paneler, fiksering av magneter i elektriske motorer, konstruksjon av metall- og glassmøbler eller å holde deler på fasademoduler på plass.

Akryllim kan coates på en ”tradisjonell” måte med løsemidler (vann eller kjemikalier) eller uten løsemidler, som beskrevet i prosessen ovenfor: Ingrediensene varmes opp (1), blandes og tverrbindes i en romlig ekstruderingsprosess (2), og coates (3) deretter direkte på baksiden (4). Til slutt rulles papirbanene opp og skjæres til ruller (5).

Akryllim kan coates på en ”tradisjonell” måte med løsemidler (vann eller kjemikalier) eller uten løsemidler, som beskrevet i prosessen ovenfor: Ingrediensene varmes opp (1), blandes og tverrbindes i en romlig ekstruderingsprosess (2), og coates (3) deretter direkte på baksiden (4). Til slutt rulles papirbanene opp og skjæres til ruller (5).

Klar til olympiske prestasjoner

Akrylattape avslører sitt fulle potensial når anvendelser med høy prestasjon krever det. Fasadeelementer klebet sammen med tesa ACXplus® akrylattape kan lett stå imot århundredets kraftigste jordskjelv (i 2010) eller en syklon. ”Å holde sammen viktige komponenter under ekstreme forhold permanent” er kanskje ikke en olympisk disiplin, men det er en ekte topprestasjon – som ikke bare skal leveres i noen få hundrededels sekunder eller timer, men også i mange år.Relaterte opplysninger