Kuleprøve

Hva gjør tape raskere enn en gepard? En nærmere titt på heft.

Alle som har gått litt i dybden med montering og bruk av tape, har støtt på kohesjon og adhesjon. Heft derimot er litt mer kryptisk – selv om det ikke er mindre viktig for tapen.-

Heft er en egenskap som gir spesielle evner til trykkfølsomme, konstant klebrige klebestoffer på tape. I tillegg til klebeevne (klebestoff som kleber på en overflate) og kohesjon (indre forbindelse av adhesjon) er heft faktisk den tredje nødvendige kraften som gir styrke til et klebestoff. Det reagerer ved minimalt trykk og minimal kontakttid. Noen typer tape er så raske med hensyn til kontakttid og trykk at de lett kan konkurrere med det raskeste landdyret – geparden.

Lim/klebestoff med høy heft: Hva er det som ligger bak dette?

Kuleprøve: For å måle heft, rulles det en metallkule over tapens klebrige side. Jo kortere avstand kulen dekker, jo høyere heft.
Kuleprøve: For å måle heft, rulles det en metallkule over tapens klebrige side. Jo kortere avstand kulen dekker, jo høyere heft.

Det kreves bare en kort berøring med minimalt trykk for å kombinere to komponenter med hverandre. Det oppstår høy heft når det skapes en særlig fast forbindelse mellom klebestoffet og overflaten med minimalt trykk og en ekstremt kort kontakttid.

Siden det er mange områder hvor høy heft er spesielt viktig, finnes det noen klebestoffer med særlig høy heft til dette formålet – f.eks. noen naturgummisammensetninger samt spesielt klebende akrylklebestoffer.

Les mer

Heft for skjøting

Heft er eksempelvis svært viktig innenfor industriell papirproduksjon eller trykkeribransjen (skjøting). Fordi papiret her kjører gjennom maskinene fra enorme ruller – med opptil 1 900 meter per minutt. Hvis det er slutt på en rull, skal begynnelsen på den neste rullen forbindes med enden av den ferdige rullen mens driften er i gang. Det betyr at ruller skal byttes på stedet, og det lykkes bare med ekstremt høy heft. Enden på den gamle rullen forbindes med begynnelsen på den nye. Vedheftningen skal etableres straks. I dag er én enkelt spesialtape nok til å bytte rullene i en pågående prosess. Og det krever tapens fulle prestasjon ved omkring 115 km/t, som er den hastigheten som rullene roterer ved. Dette er like rask som det raskeste landdyret, geparden, kan løpe.

Balansen mellom T) heft, C) kohesjon og A) adhesjon avgjør anvendelsesområdet

Balansen mellom T) heft, C) kohesjon og A) adhesjon avgjør anvendelsesområdet