Hvilke fordeler har tape i forhold til flytende lim? Vi har sammenlignet dem.

Flytende lim eller tape – hvem vinner?

Alle har hatt flytende lim i hendene på et eller annet tidspunkt – og også tape. Men hvilke er klebeegenskapene som gjør dem forskjellige fra hverandre? Hvilke fordeler har tape i forhold til flytende lim? Vi har sammenlignet dem.Bruk av tape eller lim betyr å forbinde to ting med hverandre. Men de forskjellige formene for bruk av tape eller lim ligner ikke på hverandre. Flytende klebestoff skal først tørke og bli hardt. Det oppstår først binding etter at det har blitt hardt. Tape derimot er alltid klebrig, holder fra begynnelsen og kan brukes umiddelbart.

Hva er flytende lim?

Flytende lim skiller seg prinsipielt fra tape. Navnet sier alt: det er flytende. Enkomponent-klebestoffer beskrives som ”fysisk binding”, når de inneholder løsemidler på basis av organiske kjemikalier (alkohol, ester, keton...) eller vann. Klebestoffer på vannbasis beskrives også som ”løsemiddelfrie”, selv om vann brukes som løsemiddel her. Produktene i denne gruppen omfatter først og fremst universallim, papirlim og limstifter. Den andre gruppen flytende klebestoffer omfatter reaksjonslim som f.eks. såkalt sekundlim og tokomponentlim (som består av harpiks og herdemiddel). Reaksjonslim har for det meste en polyurethan- og epoksybasis, og inneholder ingen løsemidler.

Hvorfor limer flytende lim i det hele tatt?

tesa Universallim ecoLogo®
Flytende lim skal tørke inntil forbindelsen blir fast

Den aktuelle styrken på flytende klebestoffer oppnås bare når de blir harde. Det skyldes at det aktuelle klebestoffet blandes med et løsemiddel, slik at det ikke binder straks. I tuben kan løsemiddelet ikke renne ut, og klebestoffet forblir flytende. Det er bare når det påføres på overflaten, at løsemiddelet fordamper, klebestoffet blir hardt, og det oppnås en fast forbindelse. Det kan ta to sekunder eller flere timer.

Hvor raskt holder tape?

Tape er trykkfølsom. Det betyr at det kreves ”trykk” for å sikre forbindelse.
Tape er trykkfølsom. Det betyr at det kreves ”trykk” for å sikre forbindelse.

På tape benyttes det trykkfølsomme klebestoffer. Slike klebestoffer er alltid klebrige og klare til bruk. Dette gir konseptet om å binde raskt ny mening. Så snart det beskyttende laget og skillelaget fjernes, og du trykker tapen mot overflaten, binder den. Det kreves ingen kjemisk reaksjon eller tørketid. Det er slik dobbeltsidig tape holder symboler på biler, trykkplater på trykksylindre eller komponenter i smarttelefoner på plass.

Fordeler innenfor industriell anvendelse

Tape har sin styrke først og fremst innenfor industrien. Enkel og fleksibel håndtering og rask adhesjon fremskynder prosessene og optimaliserer også sluttproduktene. Ujevne overflater kan jevnes ut med tape. Hele prosessen går veldig fort, siden det ikke er tørketid, slik det er med flytende klebestoffer. Det er heller ingen giftig fordampning. I tillegg er tape rent. Etterarbeid for å fjerne rester av klebestoffer er ikke nødvendig.

Heftingen er heller nesten ikke synlig, ettersom tape kan være så tynn som du klarer å forestille deg. Det åpner opp for nye helt produktdesign og materialkombinasjoner. Skruer er det ikke plass til, og de forstyrrer utseendet på små områder. Sveising og nagler ødelegger overflaten på materialer og skaper periodisk trykk. Det er ikke noe problem med en limforbindelse, som fordeler de kreftene som oppstår på grunn av rystelser eller støt over hele adhesjonsflaten. I tillegg finnes det noen materialer som ikke kan kombineres på andre måter enn med tape eller lim: karbon og aluminium, for eksempel innenfor bilindustrien. Og i motsetning til flytende lim kan tape bidra til å utligne forskjellige ekspansjonsgrader med visse materialer i varme eller kulde, takket være spesielle baksider og klebemasser. Ganske kult, ikke sant?

Les mer
IPM-ACXplus_resistance-001_72dpi
Tape tilbyr sterke forbindelser med lang levetid – selv på materialer med ulike overflateegenskaper.
IPM-ACXplus-stress-dissipation-001_72dpi
IPM-ACXplus_liquid-glue-001_72dpi
IPM-ACXplus-mechanical-fastening-001_72dpi-1

Forskjellige værforhold som regn, snø, gjennomtrengning av UV-lys eller luftfuktighet, samt svært lave og svært høye temperaturer – en byggeforbindelse skal kunne tåle mange eksterne påvirkninger. Hvis materialene er forbundet med konvensjonelle mekaniske monteringselementer slik som skruer eller nagler, kan de være sårbare overfor korrosjon, noe som medfører skader og krever kostbar rekonstruksjon. tesa® tape tilbyr høy motstandsdyktighet overfor temperaturer og forskjellige værforhold.

Tape tilbyr sterke forbindelser med lang levetid – selv på materialer med ulike overflateegenskaper.

Aluminium på stål, stål på glass, deko-glass på fiberkomposittmaterialer – uensartede materialer viser forskjellige elongasjoner når temperaturer endrer seg. I løpet av levetiden til en komponent reagerer statiske og dynamiske krefter på byggeforbindelsen. Det oppstår trykk som skal fordeles. tesa® tape er i stand til å fordele dette.

Sammenlignet med tape har flytende lim mange ulemper. Det kreves lengre tørketider, og det kan være nødvendig med ekstra rengjøringsarbeid.

Skruer, sveising og nagler ødelegger overflatene på materialer og skaper periodiske trykk.