En venn for livet eller bare en partner en viss tid?

En venn for livet eller bare en partner en viss tid?

Montering med tape kan sammenlignes med forhold som er forbundet av kjærlighet. Noen ganger varer det evig, noen ganger i en viss periode, og noen ganger stopper det for så å begynne igjen.Den gode tingen ved tape er at du kan bestemme på forhånd hvor stabil tapingen skal bli. Skal den være permanent? Eller bare en rask flørt? Eller kanskje et mer midlertidig eller fleksibelt på/av-forhold. Vi forklarer hva det dreier seg om.

La oss starte med de grunnleggende tingene: det er tre krefter som reagerer i et klebestoff. Den indre forbindelsen, kohesjonen, avgjør i hvilken utstrekning en substans forhindres i å rives opp. Adhesjonen, for eksempel klebrigheten til et klebestoff, beskriver dets evne til å forbli sittende fast på en ikke-klebrig gjenstand. Hefteevnen er den styrken som et lim forbinder til en overflate med på svært kort tid. Så langt, så godt. Men hvordan kan jeg sette opp disse tre parametrene for å oppnå den riktige tapeforbindelsen til mine krav?

Les mer
Balansen mellom T) heft, C) kohesjon og A) adhesjon avgjør anvendelsesområdet

Balansen mellom T) heft, C) kohesjon og A) adhesjon avgjør anvendelsesområdet

Midlertidig og fleksibel montering

Automotive_Surface-Protection-002_72dpi
Når det gjelder beskyttelse av overflater under transport eller malearbeid, er det viktig at tapen kan fjernes enkelt og uten rester. Derfor er det mer fokus på kohesjon enn adhesjon.

Heft og kohesjon er skreddersydd til hvert anvendelse. Adhesjoner er uvesentlig. I mange anvendelser innenfor dette området er det avgjørende at forholdet mellom hefteevnen og den indre fastheten, kohesjonen, passer sammen. Det trengs heft for å sikre den raske adhesjonen på overflaten. Det kreves særlig høyere kohesjon, den indre fastheten til klebestoffet, hvis produktet skal fjernes uten rester. Ved mange fleksible anvendelser er det viktigere enn en høy spesifikk adhesjon, f.eks. kan sees i en høy heftverdi (klebestyrke).

Tape med disse egenskapene benytte f.eks. til formontering i monteringsprosesser, til å dekke følsomme overflater ved malearbeid, til å beskytte nylakkerte biler under transport, eller til montering av trykkplater.

Les mer

Permanent montering

Hvis ting skal forbindes permanent, er adhesjon og kohesjon i fokus. De må skreddersys til hver anvendelse. Hefteevnen er uvesentlig ved permanente monteringer. Klebestoff til dette området er fremfor alt kjennetegnet av å ha et forhold mellom kohesjon og adhesjon som passer til oppgaven. Den viktigste delen er varigheten på forbindelsen. Klebeevnen, klebrigheten på tidspunktet for kontakten, er vanligvis uvesentlig.

Bruksområdene omfatter blant annet montering av fasadekomponenter eller møbelplater, dekorative kanter, profiler og emblemer i bilindustrien eller kameralinser i mobiltelefoner. Eller også bunting og beskyttelse av kabler i biler (ledningsbunter). I alle disse tilfellene kreves det en permanent forbindelse og sikker montering, som er motstandsdyktig overfor aldring og har lang levetid.

Les mer

Raske klebeforbindelser

IPM-PWP_splicing-application-016_72dpi
Ved trykking av aviser byttes papirrullene ved høy hastighet under trykkeprosessen. Enden på den gamle rullen forbindes med begynnelsen på den nye i løpet av under et sekund. Høy hefteevne er en forutsetning for dette.

Noen ganger skal det gå fort. Det er her det riktige samspillet mellom klebeevne og adhesjon er viktig. Begge må skreddersys til hver anvendelse. Kohesjonen er uvesentlig i dette tilfellet. Den kritiske delen for klebestoffer innenfor dette området, er at de kleber umiddelbart og fast, dvs. at de har god klebeevne og/eller høy adhesjon. Da det generelt ikke skal overføres høye belastninger, og klebestoffet ikke absolutt må fjernes uten å etterlate rester, spiller kohesjonen en underordnet rolle her.

Skjøting er et godt eksempel på dette. Det skaper en forbindelse mellom enden av én papirrull og begynnelsen på neste innenfor papirproduksjon og avistrykking. Denne forbindelsen må oppnås under drift ved full hastighet. Enden av én rull forbindes med begynnelsen på den neste. Denne korte berøringen må være tilstrekkelig til å produsere en fast forbindelse. Det finnes også en tilsvarende prosess innenfor emballasjetrykk med filmatiske baner. Og også den berømte tesafilm® er et hurtigklebende produkt. Den skal klebe raskt og skal ikke kunne fjernes uten spor. Samtidig er de belastningene som skal holdes på lang sikt, overskuelige.

Les mer