Tapens komponenterTape består av forskjellige funksjonelle lag. Limlaget kan påføres på den ene eller begge sidene av baksiden (for å skape enkeltsidig eller dobbeltsidig tape).

Tapens komponenter

Tapens komponenter

Det som tapene våre er laget av

Les mer om bakside, lim og frigjøringslag for dobbeltsidig tape:

Bakside

Selve ryggraden i en høykvalitets tape er baksiden, som kan lages av en rekke materialer, fra papir til plastfilm. Tapene
våre leveres med 5 ulike baksidematerialer. Hver av dem – i kombinasjon med det best egnede klebemiddelet – passer til det aktuelle bruksformålet.

Materiale

Filmisk tape (PP, PET, PVC)

Ikke-vevd tape

Skumtape (PE)

Lerrets-/tekstiltape

Transfer-tape

Papir

Aluminium

Kjennetegn

Dimensjonsstabil, kjemisk stabil, varmebestandig (PET), transparent eller hvit

Formbar, varmebestandig, kan rives for hånd, gjennomskinnelig

Støy- og vibrasjonsdempende, tilpasser seg ujevne underlag, kompenserer for
ulike utvidelsesfaktorer (f.eks. glass på metall), svart eller hvit

Formbar, rivebestandig, kan rives for hånd, for høy vektbelastning

Ingen bakside, bare lim på frigjøringslaget, svært formbar, svært tynn

Kan rives for hånd, flat eller kreppet, avtakbar, lav vekt

Bestandig mot varme, fuktighet, olje og syre

Lim

Beleggvekten [g/m2] og oppskriften på limet avhenger av den bruken tapen er laget for.

Det finnes tre grunnleggende klebetyper. Forskjellen ligger i hva slags råmateriale (elastomer) som danner grunnlaget:

Kvaliteten på limmassen kan manipuleres ved hjelp av ulike tilsetningsstoffer, men alle de tre limsystemene har typiske
grunnleggende egenskaper. Innen limteknologien skjelnes det mellom gummiharpikslimmasser og akrylatlimmasser.

Akryllim

  • Industrielt syntetiserte polymerer
  • Nøyaktig justering av polymerene gir kontroll over limets egenskaper
  • Polymerisering, sammensetning og pålegging ved tesa®

Naturgummilim

  • Naturlige polymerer
  • Sammensetning og pålegging ved tesa®

Syntetisk gummilim

  • Industrielt framstilte syntetiske termoplastiske polymerer
  • Sammensetning og pålegging ved tesa®
Les mer
Materiale

Akryllim (for permanent og utendørs bruk)

Gummilim (= for klebing av apolare flater og vanlige bruksformål)

+ Fordeler

+ Kleber godt til polare underlag (PET, PC, glass, metall)
+ Temperaturbestandig
+ Aldringsbestandig
+ Miljøbestandig
+ Vanligvis høyere skjærbestandighet ved høye temperaturer

+ Høy umiddelbar klebing eller «feste»
+ Høy umiddelbar klebing til underlaget
+ Svært god klebing til apolare underlag, som PP, PE eller EPDM, ved høye temperaturer

– Begrensninger

– Den ultimate klebestyrken nås etter en hviletid, slik at noen tapetyper kan flyttes etter påføring
– Lav umiddelbar avrivingsklebing
– Lavere klebenivå på apolare underlag

– Lavere bestandighetsgrad ved høyere temperaturer
– Lavere aldringsbestandighet
– Lavere miljøbestandighet
– Lavere kjemisk bestandighet
– Lavere fuktbestandighet

Frigjøringslag for dobbeltsidig tape:

Det trengs et limavvisende lag for å kunne rulle ut og påføre tapen. Materialet kan være enten en plastfilm eller et spesialpapir.

Materiale

Dekkpapir

PE-belagt papir

Filmisk frigjøringslag

Kjennetegn

• Kan rives for hånd
• God strekkstyrke
• God elektrostatisk utladning

• Bedre dimensjonsstabilitet
• PE-lag hindrer fuktabsorpsjon
• Kan rives for hånd

• Svært fleksibel for å vikle
tykke produkter

• Stabilt under press på grunn
av hard papirkjerne
• Kan stanses
• Kosteffektiv

• God strekkstyrke
• God elektrostatisk utladning
• Kan stanses

• Fuktbestandig
• Kan stanses