Salipšanas atdalīšana

Kas ir salipšanas atdalīšana?

Zinātne par līmlentēm, Pārbaužu metodes un pētījumi

Runājot par spiedienjutīgajām līmlentēm, līmlentes adhēzija, kohēzija un līpamība vēl nav viss. Jums ir jāzina vairāk, lai atrastu savam mērķim ideāli piemērotu līmlenti. Precīzāk, ir vēl trīs lietas: stiepes stiprība, bīdes stiprība un salipšanas atdalīšana.

Pēdējais nepieciešams vispirms — salipšanas atdalīšana. Tā ir saistīta ar līmvielas pielipšanas spēku pie pamatnes. Dažu pirmo spiedienjutīgo līmvielu lietojuma veidu, piemēram, pārsēju, etiķešu un maskēšanas lenšu, veiktspēja tika vērtēta, pamatojoties uz to, cik viegli vai sarežģīti bija noņemt tās no virsmām, kam tās piestiprinātas. Šie agrīnie lietojuma veidi bruģēja ceļu salipšanas atdalīšanas testiem, kas tika pilnveidoti un ir kļuvuši par nozares standarta testiem līmlenšu noņemšanas sarežģītības noteikšanai, atdalot spiedienjutīgas līmlentes no pamatnes.

Saules bateriju paneļi
Pastāvīgiem savienojumiem ekstrēmā apkārtējā vidē ir nepieciešams īpaši augsts salipšanas atdalīšanas spēks.

Kāpēc salipšanas atdalīšana ir svarīga?

Mēģinot vispusīgi izprast adhēzijas spēku, ir jāņem vērā trīs galvenie faktori: stiepes stiprība, bīdes stiprība un salipšanas atdalīšana. Salipšanas atdalīšana tiek definēta kā spēks, kas ir nepieciešams, lai atdalītu līmlenti no jebkuras virsmas — elastīgas, gludas vai stingras. Šis atdalīšanas spēks vienmēr tiek mērīts tikai aplīmētās pamatnes platumā, apgrūtinot salipšanas atdalīšanas spēka pretestību. Ir svarīgi izprast salipšanas atdalīšanas faktoru, jo tas var noderēt kā vadlīnija, izvēloties lietojuma veidam piemērotāko līmlenti.

Salipšanas atdalīšanas spēks ir ļoti svarīgs aspekts gan īslaicīgiem, gan ilglaicīgiem līmlentes izmantošanas risinājumiem. Īslaicīga lietojuma gadījumā salipšanas atdalīšanai jābūt optimālā līdzsvarā starp atbilstošas līmes stiprības saglabāšanu un vieglu noņemšanu. Lielākā daļa maskēšanas lenšu ir izcili piemēri, kas nodrošina adekvātu salipšanas atdalīšanu lietošanas laikā un ir viegli noņemami no pamatnes pēc lietošanas. Īslaicīga lietojuma gadījumā vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka salipšanas atdalīšanas spēks ar laiku palielinās. Lai noteiktu, vai konkrētā līmlente ir piemērota vēlamajam lietojuma veidam, var būt nepieciešams veikt atbilstošus laboratorijas testus.

Ilglaicīgu saistīšanas risinājumu gadījumā mērķis ir maksimāla pretestība pret salipšanas atdalīšanas spēku. Vairākumā gadījumu šim lietojumam tiek izvēlētas divpusējās līmlentes. Ilgstošas saistīšanas gadījumā salipšanas atdalīšanas testos var novērtēt šādus parametrus, lai noteiktu, kuri lietojuma apstākļi var negatīvi ietekmēt adhēziju:

  • adhēzijas pakāpe pie komponenta daļām, piemēram, metāla, plastmasas, auduma vai gludas vai nelīdzenas virsmas;
  • lietošanas temperatūra un vides apstākļi, piemēram, tests 80 °C temperatūrā, tests istabas temperatūrā pēc 168 stundu ilgas pakļaušanas mitruma iedarbībai;
  • stiprības izmaiņas, piemēram, tests pēc vienas minūtes, tests pēc 72 stundām un tests pēc 14 dienām.

Visos gadījumos salipšanas atdalīšana ir viens no trim atdalošajiem spēkiem, kas palīdz noteikt, vai līmlente ir piemērota noteiktajam lietojuma veidam. Neatkarīgi no tā, vai lietojuma veids ir īslaicīgs vai ilgstošs, optimālas salipšanas atdalīšanas vērtības ir iespējams panākt tikai tad, ja pamatnes ir tīras, attīrītas no putekļiem un taukvielām, un ir nodrošināts pietiekams spiediens vai miera periods.

Bīdes stiprības tests uzņēmuma tesa pētniecības un attīstības laboratorijās
Bīdes stiprības tests uzņēmuma tesa pētniecības un attīstības laboratorijās

Ko nozīmē bīdes stiprība?

Bīdes stiprība ir līmvielas spēja noturēties pret plūšanu vai slīdēšanu. Bīdes deformācija var notikt, ja uz līmlenti iedarbojas spēks, kas ir paralēls savienojuma virsmai. Šo īpašību mēra, piestiprinot vienu collu garu līmlentes gabalu nerūsošā tērauda panelim un pēc tam piekarot atsvaru vienā līmlentes galā. Bīdes deformācija tiek izteikta laika mērvienībās pirms līmlentes noslīdēšanas no nerūsošā tērauda paneļa. Labas bīdes deformācijas īpašības ir īpaši svarīgas tādam lietojuma veidam kā salaišana, kur līmlente tiek izmantota divu pamatņu saturēšanai kopā, spēkam iedarbojoties pretējos virzienos.

Pagarinājuma tests līdz pārraušanai tiek izpildīts nostiprināšanas lentēm, kuras tiek izmantotas smagu kravu noturēšanai vietā transportēšanas laikā un kurām jāpiemīt īpaši augstai stiepes stiprībai.
Pagarinājuma tests līdz pārraušanai tiek izpildīts nostiprināšanas lentēm, kuras tiek izmantotas smagu kravu noturēšanai vietā transportēšanas laikā un kurām jāpiemīt īpaši augstai stiepes stiprībai.

Un kā ar stiepes stiprību un pagarinājumu?

Stiepes stiprība un pagarinājums ir armējuma materiāla īpašības. Stiepes stiprība un pagarinājums galvenokārt ir svarīgi vienpusējām lentēm, kur armējumam noteikta lietojuma apstākļos jāiztur stiepes spriegums. Vissvarīgākās ir kartona blīvēšanas lentes vai lentes nostiprināšanai/satīšanai, piemēram, nostiprinot preces un komponentus transportēšanas laikā. Lentes stiepes stiprība parasti nav svarīga divpusējām lentēm, ja vien savienojošie materiāli nav izstiepjami. Stiepes stiprība ir spēks (vai slodze), kas nepieciešams, lai pārrautu lenti. Šo īpašību mēra, vienu collu platu lenti satverot aiz abiem galiem un pēc tam velkot pretējos virzienos, līdz lente tiek pārrauta. Stiepes stiprība tiek mērīta mārciņās uz vienu collu lentes. To pašu metodi izmanto pagarinājuma mērīšanai. Tas ir procentuālais garums, līdz kuram lenti var izstiept, pirms tā tiek pārrauta.